Murgröna (hedera)

Murgrönssläktet (Hedera) inkluderar både krypande växter och klätterväxter. Murgrönan är en snabbväxande häckväxt som ger en tät, härdig häck snabbt. Murgrönans täta bladverk drar till sig insekter som gärna bosätter sig i växten. Denna typ av häck är inte krävande och växer bra både i skugga och sol.

Murgröna - mer information

Murgröna till häck

Murgröna till häck

Det tar nog tid att vänja sig vid tanken: murgröna som häck. Men om man använder ett (trä)staket som växten kan klättra uppför, kommer det att bildas en fin, grön häck. Murgröna trivs bra i vårt klimat. Den tar inte skada av regn eller storm. Växten tål däremot inte stränga, torra vintrar, som kan leda till frostskador. Den kommer dock snabbt igen på våren. Murgröna är alltså en typisk härdig, vintergrön växt.

Förutom murgröna (hedera helix) säljer vi också storbladig murgröna (hedera hibernica). Denna sort hör hemma i de södra delarna av Irland, men trivs också bra i vissa delar av Sverige.

Köp murgröna på Hackvaxteronline.se

Köp murgröna på Hackvaxteronline.se

Murgröna är en hållbar, vackert grön klätterväxt som är ytterst lämplig till smala häckar. Om du inte har så mycket plats i trädgården, kan det vara ett bra val att plantera murgröna som häck. En sådan häck passar väl in i större trädgårdar. På Hackvaxteronline.se kan du köpa murgröna till bra priser. Detta är något som Hackvaxteronline.se försöker sticka ut med!

Det är mycket lätt att köpa häckväxter på vår hemsida: ange häckens längd och beräkna hur många växter du behöver. Det är viktigt att du bygger ett klätterstaket innan du köper växterna, t.ex. ett pilstaket, trästaket eller ett staket gjort av stolpar och trådar eller ett träd med hög stam. Då kan murgrönan klättra på höjden och pryda din trädgård med sina gröna färger!