Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Murgröna (hedera)

Murgrönssläktet (Hedera) inkluderar både klätterväxter och växter med ett krypande växtsätt. Murgrönan är en snabbväxande häckväxt som snabbt bildar täta och härdiga häckar. Murgrönans täta bladverk lockar till sig insekter som gärna bosätter sig i växten. I och med att plantan åldras får den också blommor och bär som är svarta eller lila till färgen. Denna häckväxt är inte krävande och växer bra i såväl skuggiga som soliga lägen.

Visa som Rutnät Listvy

2 produkter

Visa
per sida
Sortera på

Murgröna som häck

Det kan ta en tid att vänja sig vid tanken att man kan anlägga murgröna som häck. Om man dock använder ett (trä)stängsel som växten kan klättra uppför, kommer den att bilda en vacker, grön häck. Murgröna trivs bra i vårt klimat: den har inget emot regn eller hård vind. Den ogillar visserligen stränga och torra vintrar, eftersom detta kan leda till frostskador på häcken, men på våren kommer den dock att återhämta sig snabbt från detta. Murgröna är alltså en vinterhärdig och vintergrön växt.

Förutom vanlig murgröna (Hedera helix) säljer vi också storbladig murgröna (Hedera hibernica). Denna sort hör hemma i de södra delarna av Irland, men trivs också bra i vissa delar av Sverige.

Murgrönans historia

Murgrönans karakteristiska egenskap, det vill säga att den klättrar uppför väggar, gjorde att mänskor kom i kontakt med växten på ett naturligt sätt. Där de flesta växterna har blivit tagna ur naturen av mänskan, har hederan själv tagit initiativet genom att på egen hand ta sig till mänskans hem. Vi vet inte hur de första mänskorna reagerade på detta, men det är uppenbart att den vackra växten inte uppfattades som ett ogräs, ty murgrönan uppskattades högt redan av forntida civilisationer.

Murgrönan hade en speciell betydelse i forntida europeiska kulturer. De gamla grekerna såg hedera som en kreativ planta, vilket kanske beror på att den lämpar sig så bra för byggnader och teaterväggar. Murgrönan symboliserade komedin, och man avbildade gudar med hjälp av murgröna, eftersom de skyddade konsterna. Murgröna stod för skönhet, underhållning och konst. Murgrönan hade alltså bevisligen ett positivt rykte!

Murgrönan uppfattades också som en skyddande växt på våra breddgrader. Genom att låta murgrönan växa mot husväggen trodde man att elaka häxor och spöken skulle hålla sig på avstånd. Dessa vidskepelser ledde på så sätt till att murgrönan blev en av de första kulturväxterna som odlades med avsikt. Det faktum att murgrönan präglas av vackra, vintergröna blad har också genom tiderna bidragit till dess ökande popularitet som häckväxt.

Köp murgröna på Hackvaxteronline.se

Murgröna i trädgården

Hedera växer traditionellt främst längs väggar och på gamla träd. Således har murgrönan sällan en huvudroll i trädgården, i och med att den oftast växer i bakgrunden. Detta är egentligen synd, ty murgrönans vackert gröna och täta struktur gör att den är utomordentligt lämplig som trädgårdsväxt. Med hjälp av ett stängsel kan du ge växten en mycket mer framträdande plats i trädgården, och det finns goda skäl till att göra det.

Murgrönan är en städsegrön växt. I en trädgård med många inhemska plantor är vintrarna alltid en aning gråa, och hedera kan på så sätt tillfoga en mycket välkommen grön accent till din trädgård. Den mörkgröna färgen sticker ut även i en mer exotisk trädgårdsdesign. Murgrönan kan kombineras med vattendrag (såsom en damm, fontän, ett vattenfall och dylikt) och passar enkelt ihop med terrasser eller byggnader. Den har inte heller något emot att växa i närheten av andra träd eller buskar; murgrönan är en växt som du alltid räkna med.

Hedera är fortfarande en växt med ett stort symboliskt värde, även om den inte längre spelar någon roll vad vidskepelser beträffar. Folk som besöker din trädgård kommer säkerligen att känna igen murgrönan, och det är ingen dålig sak: det är en välkänd häckväxt, även om inte alla förknippar den med häckar.

Köp murgröna på Hackvaxteronline.se

Murgröna är en pålitlig och vackert grön klätterväxt som är ytterst lämplig för anläggandet av smala häckar. Således kan en häck av murgröna vara ett bra val om du inte har mycket utrymme i trädgården för en häck. En häck av murgröna passar dock även mycket väl in i större trädgårdar. På Hackvaxteronline.se kan du köpa murgröna till förmånliga priser. Vi på Hackvaxteronline.se vill vara konkurrenskraftiga i detta avseende!

Att köpa häckväxter på vår hemsida är mycket enkelt: du behöver bara ange häckens längd för att beräkna hur många plantor du behöver. Det är viktigt att du bygger ett klätterstängsel innan du köper växterna, till exempel ett pilstaket, trästaket, ett staket gjort av stolpar och trådar eller ett träd med en hög stam. På så sätt kan murgrönan klättra uppåt och pryda din trädgård med sina gröna färger!