Trädgårdsguide idegran

Har du en idegranshäck i din trädgård eller har du för avsikt att plantera en, och är du i behov av råd? I vår trädgårdsguide hittar du tips och information om idegran.
Köp idegran
Trädgårdsguide idegran

Läge och jordtyp – idegran Läge och jordtyp – idegran
Idegranen trivs i de flesta jordtyper, men inte överallt. Här kan du läsa mer om huruvida jorden i din trädgård är lämplig för idegran.
Mer information arrow-right
Jämför idegran med andra barrväxter
Det finns olika slags vackra barrträd. Vad är det som gör att just idegranen är så populär jämfört med andra barrträd?
Mer information arrow-right
Idegranshäck med bär
Honliga idegranar kan producera praktfulla, röda bär på hösten, men för att detta ska ske krävs vissa åtgärder. Här kan du läsa mer om våra trädgårdstips.
Mer information arrow-right
Skillnader mellan olika idegranssorter
I vår webbshop hittar du tre olika idegranssorter. Vi förklarar exakt vad skillnaderna mellan dessa olika sorter är.
Mer information arrow-right
Alternativ till idegran
Om omständigheterna i din trädgård inte är lämpliga för idegran kan du kanske trots detta plantera en häck som liknar en idegranshäck till utseendet.
Mer information arrow-right
De största och äldsta idegranarna
Idegranar kan bli väldigt gamla och kan dessutom bli rätt stora med tiden. Här kan du läsa mer om de största och äldsta idegranarna.
Mer information arrow-right
Idegranens historia
Idegranen har förekommit här redan i tusentals år, men har ett relativt kort förflutet som prydnadsväxt. Här kan du läsa mer om idegranens speciella historia.
Mer information arrow-right

 

Idegranen är en av de populäraste häckväxterna i världen. På den här sidan hittar du all information du behöver för att åstadkomma en vacker idegranshäck i din trädgård.

Idegranen är ingen krånglig häckväxt. Det faktum att idegranen är så lättodlad är också en av de huvudsakliga orsakerna till att dessa barrträd ofta planteras i trädgårdar runtom hela Europa. Trots detta finns det också vissa saker att ta hänsyn till om du vill njuta av din idegranshäck till fullo. Vi redogör gärna för dessa faktorer i vår trädgårdsguide för idegran. Med vår information kan du bland annat välja rätt idegran för omständigheterna i din trädgård, eller upptäcka överraskande sätt att använda idegran på.

information du behöver om idegranen

All information du behöver om idegranen

I vårt sortiment hittar du tre olika sorter av idegran. Taxus baccata är i vår del av världen också känd som vanlig idegran, eftersom denna växt är en inhemsk häckväxt. Vidare tillhandahåller vi också två kultiverade sorter av Taxus media, nämligen den hanliga hybrididegranen 'Hillii' samt den honliga hybrididegranen 'Hicksii'. Honliga idegranar kan få bär om du låter dem pollineras av hanplantor. Dessa grannröda bär bidrar med en intressant färgkontrast till växternas mörkgröna barr. Många trädgårdsmästare anser att de tätt växande, gröna barren är tillräckligt för att bilda snygga häckar och planterar således enbart hanplantor.

Även om idegranens barr är ett tydligt bevis på att idegranen är ett barrträd, anses den dock ofta vara en rätt speciell barrväxt.

Praktiska skötseltips för idegran

Precis som de flesta andra barrträd som används för anläggandet av häckar är också idegranen en städsegrön häckväxt, men den växer mycket långsammare än till exempel tuja eller leylandcypress, vilket är en av orsakerna till att den är relativt lättskött. Dessutom kan du föryngra din idegranshäck om du anser att den har blivit för stor. Idegranen är i själva verket det enda barrträdet som tål en föryngrande beskärning väl.

Praktiska skötseltips för idegran

Praktiska skötseltips för idegran

I vår trädgårdsguide för idegran hittar du många skötseltips för dessa speciella häckväxter. Vi berättar bland annat för dig om vad du ska ta hänsyn till när du planterar en idegranshäck, när du bör gödsla en idegranshäck och hur du ska beskära en idegranshäck om du vill ha en låg eller hög idegranshäck i trädgården. Vidare informerar vi dig också på ett ärligt sätt om under vilka omständigheter en idegranshäck inte är det optimala valet, och om vilka alternativ till idegran som i dessa fall kan vara ett bättre val. I vår trädgårdsguide kan du utöver detta också läsa om vilka sjukdomar idegranen kan drabbas av och hur man kan bota eller förebygga dessa.

Inledningsvis vill vi informera dig om det första du bör veta: nämligen att du bör plantera din idegranshäck i väldränerad jord. I likhet med de flesta andra barrträd ogillar idegranen att stå med rötterna i blöt jord. Om du ser till att detta inte sker finns det en stor chans att din idegranshäck kommer att trivas väl i din trädgård. Visste du för övrigt att idegranen är ett utmärkt alternativ till buxbom? Idegranen är visserligen inte lik buxbom till utseendet, men tack vare sin långsamma och kompakta tillväxt är dessa barrträd ett utmärkt alternativ till en buxbomshäck som har angripits av buxbomsgallmyggan eller buxbomssvamp.

loader
Laddar...