Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Vad är kylförvaring?

Kylförvaring är en metod för att förlänga vilotiden hos barrotade häckväxter. Detta innebär att plantorna kan planteras utanför vad som vanligtvis anses vara slutet på säsongen för barrotade växter, det vill säga i slutet av mars eller i början av april.

Kylförvaring innebär helt enkelt att plantorna förvaras i ett stort kylrum. Kylrummet är mörkt och temperaturen i rummet befinner sig strax under noll (-3° C). Detta lurar växterna till att hålla sig i viloläge fastän vädret utanför börjar nå temperaturer och ljusnivåer som vanligtvis skulle sätta igång växternas tillväxt – plantorna är med andra ord "skendöda". Våra kylrum drivs med solpaneler, vilket innebär att växterna hålls i viloläge utan negativ inverkan på miljön.

methode kuhllagerung

Innan våra barrotade häckväxter lagras i kylrummen sorteras de i buntar och placeras sedan på en pall som slutligen täcks igen. Växterna placeras i kylrummen i mitten på vintern när de är i fullständigt viloläge, och genom att vattna dem regelbundet säkerställer vi att plantornas rotsystem förblir fuktiga. Plantorna kan lagras här ända till slutet av maj.

Vid plantskolor har kylförvaring traditionellt använts för att hålla ett år gamla plantor (från våren innan) i viloläge på ett pålitligt sätt, medan jorden förbereds för plantornas andra tillväxtår. Plantor som ”transplanteras” på detta sätt utvecklar starka, fibrösa rotsystem och en buskig och välförgrenad struktur. Genom att använda oss av denna teknik kan du plantera en häck flera veckor efter påsk, medan du samtidigt kan försäkra dig om att häcken kommer att trivas bra i din trädgård.

Barrotade häckväxter som har förvarats i kylrum bör planteras ganska snabbt efter leverans. Vi rekommenderar att man planterar dessa plantor inom tre till fyra dagar efter leveransen, eftersom växterna sakta men säkert vaknar från vilan i och med att de reagerar på temperatur- och ljusförändringen så snart de lämnar kylrummen. Således rekommenderar vi att du förbereder planteringsplatsen för att undvika fördröjningar med planterandet.

was ist kuhllagerung

Vi förutspår årligen hur många barrotade plantor som ska lagras i kylförvaring, och därefter lagras plantorna tills vi är redo att börja använda dem i april – vi använder oss av flera år av försäljningsdata för att förutspå hur många plantor vi behöver, men ta i beaktande att när plantorna är slutsålda är de verkligen slut!

Alla häckväxter lämpar sig inte för kylförvaring. Vi använder oss inte av kylförvaring för städsegröna växter, eftersom de aldrig går i fullständig vintervila, och somliga av våra högre växter förvaras inte heller i kylrum, eftersom de tar upp för mycket av det begränsade utrymmet. Eftersom säsongen för barrotade växter inte kan förlängas för städsegröna växter och somliga högre växter, är den sista chansen att beställa dessa i mitten av april – efter detta är det för sent att ta upp dem från fälten. När säsongen för barrotade växter väl är över kan du fortfarande förbeställa dina växter inför hösten, vi börjar leverera dem på nytt från och med november.

Kylförvaring är ett fullkomligt säkert sätt att förlänga säsongen för barrotade växter, och något du kanske inte är medveten om är att de flesta livsmedelsbutiker använder sig av kylförvaring för frukt innan frukterna når butikshyllorna. Fördelen med barrotade häckväxter som har kylförvarats och planteras på våren, är att luft- och marktemperaturen är varmare då, vilket uppmuntrar till en snabb tillväxt, en riklig blomning samt tätt växande grenar.