Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Buxbomalternativ

Buxbomalternativ

De bästa alternativen till buxbom

För en låg häck med ett luxuöst utseende är Buxus sempervirens fortfarande det bästa valet. Men buxbomslarv och buxbomssvamp utgör tyvärr ett ständigt växande hot mot denna häckväxt. Lyckligtvis finns det många utmärkta alternativ till buxbom i vårt sortiment. Nedan har vi listat de bästa alternativen till buxbom åt dig.

  • Ilex crenata 'Dark Green'® (japansk järnek) anses av många trädgårdsmästare vara det ultimata alternativet till buxbom. Ilex crenata 'Dark Green'® har mörkgröna blad som till färgen och formen är mycket lika buxbomens blad, och dessutom växer den på ett sätt som liknar buxbomens.
  • Också japansk järnek 'Convexa' (Ilex crenata 'Convexa') är mycket lik buxbom. Ilex 'Convexa's grenar växer väldigt tätt, och på några meters avstånd är det närapå omöjligt att se skillnaden mellan denna häckväxt och en buxbomshäck. Fördelen med denna japanska järnek är att den inte angrips av larver eller svamp, och att den dessutom tål hårdare vintrar än buxbomen, som ju är en viktig egenskap med tanke på svenska väderförhållanden.
  • Japansk järnek 'Green Hedge' (Ilex Crenata 'Green Hedge') är väldigt lik Ilex 'Dark Green'® till utseendet, men växer lite snabbare. På lång sikt kommer detta att resultera i en högre häck, men det innebär samtidigt att denna häckväxt är mindre lämpad för formklippning.
  • Japansk järnek 'Blondie'® (Ilex crenata 'Blondie'®) är en förädlad järnekssort som till växtsättet är väldigt lik den japanska järneken 'Dark Green'®, bland annat har bladen hos dessa häckväxter samma form. Skillnaden är dock att Ilex 'Blondie's blad, såsom namnet antyder, är gyllengula till färgen.
  • Lonicera nitida, även känd som Myrtentry, är idealisk om du nyss har gjort dig av med en sjuk buxbomshäck, och så fort som möjligt vill ersätta den med en häck vars utseende är väldigt lik buxbomshäckens. Denna buxbomsersättare växer nämligen väldigt snabbt. Av samma anledning är den dock ett mindre bra val vad formklippning beträffar.
  • Euonymus fortunei 'Vegetus' (klätterbenved 'Vegetus') växer på ett lite mer informellt sätt än buxbom, men om du beskär den regelbundet kan denna klätterbenved vara ett utmärkt alternativ till din buxbomshäck. Bladen hos denna häckväxt är nämligen väldigt lika de hos en buxbom.

Varför behövs alternativ till buxbom?

Förr antog man att buxbomen var oangripbar, eftersom växten ställde så få krav på sin omgivning och det var ovanligt att en buxbom blev sjuk. Men för ungefär tio år sedan kom buxbomsgallmyggan hit från Ostasien, vars larver snabbt spred sig och blev en riktig plåga för buxbomen. Också svampsjukdomen Cylindrocladium buxicola har under det senaste decenniet angripit otaliga buxbomshäckar i såväl Sverige som övriga Europa.

Ilex crenata som buxbomsersättare

I trädgården invid Paleis Het Loo i Apeldoorn, Nederländerna, har man bevittnat exakt hur allvarliga konsekvenserna av dessa sjukdomar kan vara. Där var man tvungen att göra sig av med inte mindre än 300 000 buxbombuskar som tillsammans bildade ca 27 kilometer häck, allt på grund av buxbomssjukan. Eftersom en låg buxbomshäck är en oumbärlig del av en palatsträdgård, började trädgårdsmästarna på Paleis Het Loo leta efter en buxbomsersättare. Valet föll slutligen på Ilex crenata, som hos oss vanligtvis går under namnet japansk järnek. Denna städsegröna häckväxt är i själva verket väldigt lik buxbom. Den tillhör Ilex-släktet, men är inte lik vanlig järnek. Dess löv är inte taggiga, utan i stället små och ovala, precis som buxbomens löv. En häck bestående av Ilex crenata måste beskäras lite oftare, eftersom denna sort växer med uppemot 15 - 30 centimeter per år. Kolla in ovanstående sidor för mer information om Ilex crenata.

Lonicera nitida som buxbomersättare

Lonicera nitida, eller Myrtentry, är en annan sort som till utseendet är väldigt lik buxbom. Denna buske har små, tättväxande ovala löv som är något spetsigare än de hos en buxbom, men som trots allt till utseendet är tillräckligt lika för att skapa en häck vars karaktär påminner om en buxbomshäck. Ifall du väljer Lonicera nitida måste du dock ta i beaktande att denna häckväxt kräver mera skötsel än en buxbom. Denna sort kan nämligen växa upp till en halv meter per år, och används därför ofta som marktäckare. Tillväxthastigheten har sina fördelar och nackdelar, å ena sidan får du snabbt se resultatet av denna häckväxt, men om du glömmer att beskära den förlorar den snabbt sin form.

Beställ alternativ till buxbom online

Ifall buxbomssvampen och buxbomsgallmyggan har orsakat skada hos buxbomshäckar i din omgivning, är det dags att börja överväga att införskaffa en ersättare för buxbom. Att kämpa emot buxbomssvampen är både dyrt och tidskrävande. Ilex crenata, Lonicera nitida och klätterbenved är häckväxter som inte angrips av buxbomens sjukdomar, men trots allt är väldigt lika den till utseendet. På våra sidor kan du beställa det buxbomsalternativ du önskar, och på så vis snabbt och enkelt få till stånd en häck som är lika ståtlig som en buxbomshäck, men inte lider av ovanstående åkommor.