Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Lagerhäggar jämfört med andra vintergröna häckväxter

Köp lagerhägg

Om en häckväxt är lika populär som lagerhäggen måste det vara något speciellt med den. Lagerhäggen är nämligen exceptionellt populär även i jämförelse med andra vintergröna häckväxter. Men vilka är orsakerna till lagerhäggens popularitet jämfört med andra vintergröna häckväxter? Vi berättar mer om lagerhäggens viktigaste egenskaper nedan. Kanske dessa praktfulla häckväxter också är rätt val för din trädgård?.

Lagerhäggar kännetecknas av en unik karaktär

Lagerhäggar kännetecknas av en unik karaktär

De flesta trädgårdsmästare anser att lagerhäggens blad är en av de viktigaste anledningarna till att välja just denna häckväxt. I detta avseende skiljer lagerhäggen sig märkbart från andra vintergröna häckväxter. Om vi tar en titt på de mest populära vintergröna häckväxterna hittar vi framför allt många häckväxter som präglas av ett relativt formellt växtsätt. Lagerhäggen (Prunus laurocerasus) och portugisisk lagerhägg (Prunus lusitanica) är raka motsatsen till detta. Deras blad är nämligen relativt stora och oftast avlånga. Detta innebär att det sällan är möjligt att åstadkomma en stramklippt häck med dessa växter, men detta är inte heller vad trädgårdsmästare vill åstadkomma när de väljer att plantera lagerhägg. Lagerhäggen uppnår nämligen sin fulla potential om man låter den växa på ett mer informellt och naturligt sätt.

Vad beträffar beskärandet av en lagerhägg kan du begränsa beskärandet till att enbart hålla häckens höjd och bredd i schack, och till att eventuellt klippa bort grenar som stör häckens form. Detta ger lagerhäggen ett ytterst naturligt utseende, medan den samtidigt behåller sina blad året runt. På grund av dessa blad har en lagerhägg ett fullkomligt annorlunda utseende än barrträd, såsom idegran, tuja, leylandcypress eller ädelcypress, som ofta beskärs i strama blockformer.

Lagerhäggens blad är för övrigt också ytterst praktfulla. De tjocka bladens ovansida präglas av en glans som ger lagerhäggen ett vackert utseende. Av denna anledning använder trädgårdsmästare sig av små beskärningsredskap när de beskär en lagerhägg. Detta innebär förvisso att beskärandet dröjer en aning längre än om man skulle använda en stor häcksax, men på så sätt undviker man att klippa genom häckens blad, vilket säkerställer att häcken kommer att glänsa vackert i solen hela året runt.

Lagerhäggar erbjuder många olika alternativ

Lagerhäggar erbjuder många olika alternativ

Vi tillhandahåller tolv olika sorter av lagerhägg i vår webbshop. Lagerhäggen är inte unik i detta avseende, men om vi säljer många olika sorter av samma växtsläkte beror detta ofta på att de olika sorterna skiljer sig från varandra egenskapsmässigt. Exempel på detta är de olika blomfärgerna hos våra rhododendronsorter, eller bladfärgen hos våra ligustrar och klätterbenved. Vad beträffar de tolv olika lagerhäggarna i vårt sortiment är skillnaderna dock betydligt större än så. I somliga fall återfinns skillnaderna i växttempot, växtsättet eller blomningen, medan somliga sorter i själva verket skiljer sig åt vad gäller alla tre ovannämnda egenskaper.

Skillnaderna kan delvis härledas till det faktum att lagerhäggarna i vårt sortiment egentligen är olika underarter av två olika växtsorter. De flesta lagerhäggar som du hittar i vårt sortiment består av olika underarter av körsbärslager (Prunus laurocerasus), men vi tillhandahåller också olika arter av ytterst den ytterst luxuösa portugisiska lagerhäggen (Prunus lusitanica). På så sätt kan du välja mellan höga lagerhäggar, såsom lagerhäggen 'Rotundifolia' eller lagerhäggen 'Novita', som slutligen kommer att bidra med mer avskildhet i trädgården, eller lägre lagerhäggar, såsom lagerhäggen 'Otto Luyken', lagerhäggen 'Mano' eller lagerhäggen 'Zabeliana'.

Höjden och växttempot är inte alltid oskiljaktigt bundna till varandra. Ett exempel på detta är portugisisk lagerhägg, som växer en aning långsammare än körsbärslager, men som trots detta kan bli upp till 5 meter hög. Vidare finns det också lagerhäggar som präglas av ett speciellt utseende. Exempel på detta är bland annat lagerhäggen 'Herbergii', som präglas av en påfallande blomning, och lagerhäggen 'Caucasica'. Lagerhäggen 'Tico' och lagerhäggen 'Etna' kännetecknas däremot av en bronsröd färg i och med att de nya bladen växer fram på våren. Lagerhäggar erbjuder en hel del olika alternativ, så att du kan välja exakt den sort som passar din trädgård bäst.

Lagerhäggar är förvånansvärt lättskötta häckväxter

Vanligtvis är man tvungen att beskära snabbväxande häckväxter oftare än mer långsamväxande häckväxter. När allt kommer omkring kommer en snabbväxande häck att förlora sin form relativt snabbt. I detta avseende är lagerhäggen dock undantaget som bekräftar regeln. Till och med de sorter som blir högre och växer snabbare behöver egentligen bara beskäras en gång per år. Detta beror delvis på att lagerhäggar inte lämpar sig för väldigt raka häckar, till skillnad från till exempel barrträd. Sådana häckar bör i allmänhet beskäras två till fyra gånger per år för att häcken ska behålla sin form.

Häckar som består av lagerhägg växer oftast i former som i större utsträckning motsvarar det naturliga växtsättet hos körsbärslager eller portugisisk lagerhägg. Detta innebär naturligtvis att somliga grenar kan sticka ut längre än vad som vore önskvärt, och ibland är man tvungen att beskära häcken för att förhindra att den blir för hög eller bred, men oftast är en eller två beskärningar per år tillräckligt för att åtgärda detta. Den bästa tidpunkten för att beskära lagerhäggar infaller i början av våren eller början av hösten. Med blommande sorter är det klokt att vänta tills efter blomningen, vilket vanligtvis innebär någonstans mellan april och juni. Om du beskär växterna innan detta kommer det ofta att resultera i att växten producerar färre blommor.

Huruvida du beskär häcken en eller två gånger per år beror i de flesta fall på hur hög eller smal du vill att din lagerhägg ska vara. Om du, på grund av en begränsad mängd utrymme i trädgården, väljer en smal och upprättväxande sort, såsom lagerhäggen 'Genolia'® eller lagerhäggen 'Elly', kan du hålla din lagerhägg smal genom att beskära häcken två gånger per år. Om du däremot har valt en mer bredvuxen sort, såsom lagerhäggen 'Zabeliana', är du mer eller mindre tvungen att beskära häcken två gånger om året, eftersom din häck kommer att ta upp för mycket utrymme på bredden i annat fall.

Lagerhäggar trivs så gott som överallt

Vissa häckväxter är väldigt kräsna vad beträffar planteringsläget och jordtypen där de planteras. Körsbärslager och portugisisk lagerhägg växer dock utmärkt i så gott som alla väldränerade jordtyper. Dräneringen är dock viktig, eftersom blöt jord kan vara skadligt för en lagerhägg. Om rötterna står i blöt jord under en lång tid kan detta nämligen leda till att rötterna börjar ruttna. Tung lerjord bör således undvikas, men för övrigt kan lagerhäggar planteras i så gott som alla jordtyper.

Vad beträffar planteringsläget är lagerhäggar säkerligen inga kräsna häckväxter. Lagerhäggar trivs utmärkt i såväl gassande solljus som i djup skugga. Om du väljer en blommande lagerhägg ska du dock helst plantera den i ett soligt läge. Blommande häckväxter blommar nämligen mer rikligt om de står i solen under större delen av dagen. Rikligt med solljus säkerställer naturligtvis också att lagerhäggens glänsande blad uppnår sin fulla potential.

Läs mer