Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Varför anlägga en idegranshäck?

Få häckväxter är lika omtyckta som idegranen.

Köp idegran

Få häckväxter är lika omtyckta som idegranen. Idegranen är anmärkningsvärt populär till och med i jämförelse med andra barrträd. I dagens läge hittar man idegranshäckar längs med så gott som alla gator som löper förbi trädgårdar. Anledningen till detta är naturligtvis att det finns många goda skäl att plantera en idegranshäck. Såväl vanlig idegran (Taxus baccata) som hybrididegran kännetecknas av en kombination av egenskaper som inga andra häckväxter kan jämföra sig med. Nedan har vi listat ett antal av dessa egenskaper åt dig. På så sätt hjälper vi dig avgöra huruvida en idegranshäck är rätt val för din trädgård.

Idegranen växer långsamt men blir hög

Idegranen växer långsamt men blir hög

Idegranen skiljer sig märkbart från andra barrträd genom sin relativt långsamma tillväxthastighet. En idegranshäck växer inte mer än 15 till 20 centimeter per år. Detta kan vara både en fördel och en nackdel. Den långsamma tillväxten innebär nämligen att en idegranshäck inte snabbt kommer att växa ur den önskade formen. Detta är en av anledningarna till att idegranen har blivit ett populärt alternativ till buxbom bland trädgårdsmästare som älskar formklippning och låga häckar. En idegranshäck behöver inte heller beskäras väldigt ofta, vilket är en fördel i jämförelse med till exempel leylandcypresser. Om man låter bli att beskära leylandcypressen kan obotliga, kala eller bruna fläckar nämligen uppstå i häcken. En idegranshäck behöver egentligen bara beskäras en eller två gånger per år för att häcken ska förbli vacker och stram.

Å andra sidan dröjer det relativt länge för en idegranshäck att växa högt. Till skillnad från de flesta andra långsamväxande häckväxter kan idegranen dock bli upp till 2,50 meter hög. Således är det fullständigt möjligt att åstadkomma en insynsskyddande idegranshäck, även om det kan dröja några år innan häcken har nått den höjd som krävs för detta. Om du inte vill eller kan vänta på att detta sker, är det också möjligt att genast plantera idegranar som redan är 1,75 meter höga eller högre. En ännu snabbare lösning är att plantera idegran som färdig häck. Genom att plantera en färdig häck kan du omedelbart njuta av en kompakt och vackert beskuren häck i trädgården.

Idegranen är ett inhemskt barrträd

Idegranen är ett inhemskt barrträd

Eftersom idegranen är en inhemsk häckväxt kan du utgå ifrån att den kommer att trivas utmärkt även i din trädgård. När allt kommer omkring har idegranen redan i århundraden vant sig vid det västeuropeiska klimatet. Man uppskattar i själva verket att idegranar utgjorde mer än tre fjärdedelar av alla europeiska träd under den senaste istiden, som pågick för ungefär hundratusen år sedan. Under en lång tid var idegranen en av få inhemska häckväxter som behöll sin vackra mörkgröna färg hela vintern. Således är det föga förvånande att europeiska trädgårdsmästare redan i ett tidigt skede lärde sig att uppskatta idegranens prakt.

Faktumet att dessa barrträd kommer från vår del av världen är ganska speciellt, nästan alla barrträd i vårt sortiment härstammar nämligen från mer avlägsna platser. Tuja, leylandcypress och ädelcypress härstammar exempelvis från Nordamerika, medan kinesisk sekvoja har sitt ursprung i Kina. Vi skulle inte sälja dessa barrträd om de inte trivdes väl på europeisk mark, men idegranen är ett särskilt tillförlitligt val i detta avseende. Dessutom trivs idegranen i så gott som alla väldränerade jordtyper.

Idegranar skjuter skott på gammal ved

Till skillnad från nästan alla andra barrträd skjuter idegranen nya skott på gammal ved. Detta innebär att det är möjligt att föryngra en idegranshäck. Barrträdshäckar består i allmänhet av barrträd med fjällaktiga barr. Om du beskär ett barrträd med fjällaktiga barr, såsom tuja, längre än grenarna är gröna, kommer de aldrig att bli gröna igen. Som en påföljd av detta bör barrträd med fjällaktiga barr beskäras minst två till fyra gånger om året, beroende på tillväxttakten, för att säkerställa att barrhäcken förblir vacker och välmående. Detta gäller dock inte för idegran, och innebär att en idegranshäck på så sätt erbjuder dig mer flexibilitet i trädgården. Om din idegranshäck har blivit för hög kan du således lätt klippa ner plantorna till önskad höjd.

Om det vore nödvändigt är det möjligt att beskära idegranen kraftigt, till och med ända ned till stammen. Plantorna kommer återigen att gro vackert våren därpå. I och med att ljuset når de sovande knopparna som finns på idegranens stam kommer dessa knoppar att slå ut. Idegranen är inte unik i detta avseende; det finns flera andra vintergröna häckväxter som erbjuder samma möjlighet, varav lagerhäggen är ett gott exempel. Vad beträffar barrträd är detta dock en ytterst sällsynt egenskap.

Idegranen kan bli väldigt gammal

Ibland väljer trädgårdsmästare vissa häckväxter på grund av deras utseende, väl medvetna om att växterna i fråga kommer att dö med tiden. Detta gäller ofta för rikligt blommande häckväxter. Vad beträffar idegranen är detta dock inte något du behöver oroa dig för. Barrträd är kända för att leva länge, med rätt slags skötsel kan idegranen i själva verket bli hundratals år gammal. Idegranar är dessutom ytterst lättskötta häckväxter, vilket innebär att du inte behöver åta dig mycket arbete för att kunna njuta av vacker idegranshäck i trädgården hela livet ut.

I naturen hittar man bevis på idegranens långa livslängd. Även om det är svårt att bestämma den exakta åldern hos äldre exemplar, finns det idegranar i Storbritannien och Turkiet som baserat på tillgängliga data verkar vara minst 4000 år gamla. Idegranarna i fråga är stora träd och inte plantor klippta i häckform, men detta säger trots allt någonting om hur gamla idegranar kan bli.

Köp din idegranshäck online på Hackvaxteronline.se

Det finns flera anledningar till att idegranar tillhör de mest omtyckta häckväxterna i världen. På Hackvaxteronline.se kan du införskaffa många olika slags idegranar som alla är av bästa möjliga kvalitet. I likhet med alla andra häckväxter levererar vi dessa till ditt hem, varefter du genast kan plantera dem i trädgården. Om du väljer krukodlade häckväxter kan du eventuellt skjuta upp planterandet vid behov.

Läs mer