Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Gödsla idegranshäcken

En idegranshäck behöver inte nödvändigtvis gödslas, men i vissa jordtyper kan gödsling medföra flera fördelar.

Köp idegran

Är jorden i din trädgård inte idealisk för idegran, men skulle du ändå gärna villa anlägga en vacker idegranshäck i trädgården, eller vill du helt enkelt ge din häck en så bra start som möjligt? I så fall kan det vara en god idé att gödsla idegranshäcken. Du behöver inte nödvändigtvis gödsla idegranen om du slutligen vill åstadkomma en fin och ståtlig idegranshäck i trädgården, men i somliga fall kan gödslandet hjälpa till att optimera omständigheterna för plantorna i din trädgård. Således vill vi gärna berätta för dig när det kan vara en god idé att gödsla en idegranshäck samt hur du ska gå till väga med detta.

När kan det vara bra att gödsla idegranen

När kan det vara bra att gödsla idegranen?

Idegranen behöver som nämnt inte nödvändigtvis gödslas över huvud taget. Särskilt i jordtyper där idegranen trivs väl kommer dessa barrträd också att växa till att bilda välmående barrträdshäckar som kan bli hundratals år gamla utan ytterligare hjälp av gödselmedel. En idegranshäck trivs bäst i väldränerad och neutral jord. Dessvärre har inte alla trädgårdsmästare sådan jord i trädgården, men lyckligtvis kan dessa växter planteras i en mängd olika jordtyper och på olika platser. Om jorden i din trädgård innehåller mycket vatten eller är väldigt torr försvåras planterandet bara en aning.

Om du har leraktig, svårdränerad jord i trädgården rekommenderar vi att du letar efter ett alternativ till idegran, eftersom plantornas rötter lätt kan börja ruttna om jorden förblir blöt länge. Om du däremot har relativt torr jord i trädgården kan du lösa detta genom att gödsla din idegranshäck, för att på så sätt säkerställa att växterna förblir friska. Gödselmedlet säkerställer att jorden förblir tillräckligt fuktig och att idegranens rötter klarar av att absorbera jordens näringsämnen och mineraler ordentligt. Detta främjar särskilt yngre plantor, men gödsling i torra jordtyper skadar säkerligen inte heller äldre exemplar av växterna.

Det är viktigt att säkerställa att gödslandet av idegranarna går till på rätt sätt. Man bör till exempel se till att gödslandet sker vid rätt tidpunkt och att man använder sig av rätt gödselmedel. Gödslandet påbörjas dessutom omedelbart i och med att plantorna planteras.

Gödsla idegran i samband med planterandet

Gödsla idegran i samband med planterandet

Om du vill ge dina idegranar en så bra start som möjligt, är det naturligtvis viktigt att optimera jorden för dina plantor redan innan du påbörjar planterandet. Den största skillnaden med de andra tillfällena när du kan gödsla dina idegranar är att gödselmedlet också de facto går ned i jorden i samband med själva planterandet. Den jord du gräver upp för att plantera din idegranshäck sätts vanligtvis tillbaka i marken för att säkerställa att plantorna sitter stadigt, och i samband med detta kan den uppgrävda jorden blandas med till exempel kompost eller krukjord. Alternativt kan man också placera ett lager av mulch ovanpå idegranarnas rötter. Detta kan vara en god idé särskilt om det är kallt när du planterar plantorna, eftersom mulch skyddar plantorna mot köld.

För varje löpmeter du planterar behöver du omkring två till tre säckar krukjord. Krukjord är ett bra val, eftersom jorden vanligtvis består av olika ingredienser som idegranen gillar, såsom trädgårdstorv, kompost och kalk. Idegranar älskar i själva verket kalk, vilket är en anledning till att granulära gödningsmedel avsedda för barrträd ofta innehåller magnesium och kalk. Glöm inte att vattna häcken rikligt om du använder dig av granulära gödningsmedel. Riklig bevattning är i vilket fall som helst att rekommendera när man planterar en ny häck, men vattnet säkerställer också att gödningsmedlet löser upp sig.

Alla ovannämnda tips för gödsling av idegran gäller också om du vill flytta på din idegranshäck. Innan du placerar de uppgrävda idegranarna på den nya platsen ska du blanda gödselmedlet i jorden som du sedan använder för att säkerställa att plantorna sitter stadigt.

Gödsla idegranen efter beskärandet

Ett annat tillfälle då det kan vara en god idé att gödsla idegranshäcken är omedelbart efter beskärandet. De näringsämnen som växterna absorberar från jorden gör nämligen att plantornas beskärningssår läker snabbare. Dessutom främjar gödseln tillväxten av nya skott. Om du vill få ut så mycket som möjligt av gödslandet bör du veta exakt när och hur idegranen växer. Idegranen har två perioder av intensiv tillväxt per år. Den första av dessa infaller i början av våren, mot slutet av mars och i början av april, medan den andra perioden av intensiv tillväxt äger rum i slutet av juni och i början av juli. Det lönar sig med andra ord att beskära häcken strax innan dessa perioder.

Strö gödseln på marken runt häcken efter att du har beskurit den. Vi rekommenderar att du använder dig av organiska gödningsmedel för detta ändamål. Det finns gödselmedel som är särskilt avsedda för barrträd, men häckgödsel eller pelleterad kogödsel är också bra val. Undvik att strö gödseln för nära stammen, eftersom rötterna ofta har svårt för att absorbera näringen där. Sträva till att blanda gödseln med jorden så bra som möjligt, och vattna rikligt så att granulerna löser sig snabbt i jorden. Om du råkar ha tillgång till naturliga gödsel, såsom kogödsel eller hästgödsel, kan du också utan tvekan använda dig av dessa.

Vänta inte för länge med att gödsla häcken efter den andra beskärningsomgången. De unga skotten som dyker upp efter gödslandet tål nämligen inte frost lika bra som resten av växterna. Idegranar är ytterst vinterhärdiga växter, men de unga skotten är ofta fortfarande för tunna och svaga för att överleva en period av frost utan svårigheter.

Läs mer