Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Plantering av idegranshäck

Plantering av idegranshäck


Skulle du vilja plantera en idegranshäck i din trädgård? I så fall är du inte ensam om det. Idegranen är möjligen den populäraste häckväxten i Europa. Det finns många orsaker till detta, bland annat att idegranen är väldigt lättskött. Det är varken svårt att plantera eller sköta om en idegranshäck.

Såhär planterar du en idegranshäck

När du väl bestämt dig att du vill låta din trädgård prydas av en idegranshäck, är det dags att välja en tidpunkt för själva planteringen. Det är bäst att plantera en idegranshäck i början av våren eller slutet på hösten. Försäkra dig om att jorden inte fryser under den närmaste tiden efter planteringen. På så vis kan du försäkra dig om att din nya idegranshäck kommer att få en bra start i din trädgård.

  1. Välj ut en bra plats för din häck. Idegranshäckar trivs bäst på en plats där jorden inte är för blöt. Om du vill att din idegranshäck skall fungera som insynsskydd eller avgränsare skall du också ta detta i beaktande när du väljer en plats för din nya häck.
  2. Avlägsna allt ogräs som finns på 50 cm avstånd från häcken. Detta är viktigt eftersom din idegranshäck behöver den näring som finns i jorden. Nästa steg är att gräva en fåra där plantorna skall stå. En idegranshäck skall inte planteras för djupt. Om du har beställt växter med en rotboll eller i kruka, kan du hålla i toppen av rotbollen för att hitta rätt djup.
  3. Det är viktigt att plantorna står i lös jord, så att rötterna kan etablera sig ordentligt. Detta kan du lätt göra genom att lösgöra extra mycket jord i fåran som du grävt. Du kan också tillfoga lite gödsel så att jorden är rik på näring inför den kommande häckväxten. Fukta jorden lite grann, men se till att den inte blir för blöt, idegranen gillar nämligen inte jord som är väldigt blöt. Det kan därför vara en god idé att plantera en idegranshäck under en torrare period, så att fåran inte fylls med regnvatten.
  4. Följande steg är själva planteringen av idegransplantorna. Säkerställ att plantorna står på rätt avstånd från varandra, såsom vårt beräkningsverktyg anger. Om du vill anlägga en häck i ett sicksack-mönster bör du multiplicera antalet plantor med 1,5. Då måste också fåran vara bredare så att plantorna får tillräckligt med utrymme. När du väl har ställt plantorna i jorden skall du täcka dem med jord. Sedan bör du trampa till jorden försiktigt, men ordentligt, så att häcken står rätt upp. När du är klar med själva planteringen bör du genast vattna dina nya plantor.

Efter att du har planterat idegranshäcken

Efter att du har planterat idegranshäcken

De första tre månaderna efter planteringen är de viktigaste. Se till att plantorna får tillräckligt med vatten, men akta dig för att dränka dem. Kom också ihåg att regelbundet avlägsna ogräs under och runt häcken. Idegranen är sist och slutligen en stark växt som kan växa nästan var som helst, när den väl har fått en bra start behöver du sällan oroa dig för hur den mår.

När du väl har planterat din idegranshäck, behöver du känna till hur du skall gå till väga för att beskära den. En idegran lämpar sig i själva verket till och med för formbeskärning, och används därför också ofta som ett alternativ till buxbom. På våra informativa nätsidor hittar du allt du behöver veta om att beskära en idegran. Du kan också läsa mer om de olika idegranssorterna i vårt sortiment.

Hur många plantor behöver jag för min idegranshäck?

Hur många plantor behöver jag för min idegranshäck?

Du kan använda dig av vårt behändiga beräkningsverktyg för att räkna ut hur många plantor du behöver. Det enda du behöver ange är hur lång häcken är, och om du vill plantera en rak häck eller en häck i ett sicksack-mönster. Om du så fort som möjligt vill åstadkomma en tät häck, är sicksack-mönstret det bästa valet. En sicksack-häck kräver dock ett större antal plantor, och är därför slutligen dyrare. En rak häck är billigare, men kommer inte att vara insynsskyddande under de första åren. Läs mer om att köpa häckväxter såsom idegran online på Hackvaxteronline.se.

Färdig häck av idegran

Färdig häck av idegran

Hos oss kan du också beställa färdiga häckar av idegran. Dessa är färdiga att planteras omedelbart efter leveransen. Rötterna är till och med inpackade i miljövänlig kartong, så du behöver inte ens avlägsna förpackningen vid själva planteringen eftersom förpackningen bryts ned i jorden. När du planterar färdiga häckelement måste du gräva en bred fåra som är tillräckligt djup så att förpackningen är helt täckt, och så att grenarna längst ner nästan når jorden. Avståndet mellan två plantor är dessutom något större än hos de idegranar som kommer med rotboll.

Fördelen med dessa färdiga häckelement är att du genast får en stor insynsskyddande häck i din trädgård. Således behöver du inte vänta i flera år innan din häck vuxit tillräckligt. Tänk dock på att du måste beskära den färdiga häcken oftare, eftersom den redan är fullvuxen. Lyckligtvis tål en fullvuxen idegran också en grövre beskärning och kommer att återhämta sig snabbt.

Plantering av barrotad idegran

Plantering av barrotad idegran

Om du har köpt barrotad idegran måste du vara speciellt varsam då du planterar dem. Först och främst är det viktigt att du skyddar rötterna ifall du inte planterar idegranen genast, utomhusluft kan nämligen leda till att rötterna tar skada. När du väl planterar idegranen är det viktigt att se till att fåran som du gräver är tillräckligt djup så att rötterna har tillräckligt med utrymme för att fortsätta växa. Tillfoga inte gödsel vid rötterna, eftersom även det kan skada rötterna. Efter att du planterat växterna lönar det sig att trampa till marken ordentligt så att växten sitter stadigt. Ge sedan din nyplanterade idegran rikligt med vatten men var noggrann med att jorden trots allt inte är för blöt, eftersom alltför blöt jord är dåligt för rötterna.

Övriga tips vid plantering av en idegran

Övriga tips vid plantering av en idegran

Att plantera en idegranshäck kan innebära tungt arbete eftersom växterna är tunga, särskilt de med rotboll. Vi rekommenderar därför att du inte åtar dig arbetet ensam, utan ber någon om hjälp. Då kan en person hålla plantan rätt upp medan den andre fyller fåran med jord. Vi rekommenderar att ni planterar idegranen när marken inte är frusen sent på hösten eller på våren.

Vi hoppas att vi kunnat ge dig tillräckligt med information om plantering av idegranshäckar. Om ni ännu har frågor kan ni kontakta vår hjälpsamma kundservice. Du kan också läsa vidare på våra nätsidor för att lära dig mer om häckväxter i allmänhet.