Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Platser och jordtyper – tuja

Med dessa planteringstips kan du också åstadkomma en praktfull barrträdshäck i trädgården.

Köp tuja

De mest planterade häckväxterna är i allmänhet populära delvis på grund av att de kan planteras på många olika ställen. Detta är också fallet med tuja. Tujor är relativt lättskötta häckväxter, men kan trots detta inte planteras hur som helst eller var som helst. Om du vill åstadkomma en vacker tujahäck i din trädgård bör du börja med att se till att omständigheterna är lämpliga för den häck du har i åtanke. Därför vill vi gärna klargöra vilka platser och jordtyper som är lämpliga för tuja. På så sätt vet du vad du bör ta i beaktande eller vilka förberedelser du behöver göra.

Jorden får inte vara för blöt

Jorden får inte vara för blöt

Tujor är barrträd, vilket man tydligt kan se på växtens bladverk som inte består av blad, utan av ett slags fjällaktiga barr på grenarna. I likhet med så gott som alla andra barrträd tål inte heller tujan att stå med rötterna i blöt jord. Om växternas rötter står i stillastående vatten under en längre tid kan detta rätt snabbt leda till rotröta, vilket dödar växterna. Man kan inte undgå rotröta genom att enbart gräva upp de drabbade växterna och ersätta dem med nya, eftersom den grundläggande orsaken nästan alltid ligger i jorden och således också kommer att påverka de nya växterna.

Bra dränering är den bästa lösningen för att förhindra att din tujahäck drabbas av rotröta. Lyckligtvis är detta ganska enkelt med de flesta jordtyper. I samband med att du planterar din tujahäck gräver du upp en planteringsfåra eller några planteringsgropar där du placerar de enskilda häckväxterna. Stick några hål i bottnen på dessa gropar innan du planterar växterna. Detta gör att överloppsvatten kan rinna bort och är oftast tillräckligt för att skydda dina häckväxter från att drabbas av rotröta.

Om jorden i din trädgård består av lerjord, eller särskilt av tung lera, är det svårt att dränera jorden i den utsträckning som krävs för en barrträdshäck. I sådana fall är det svårt att hitta ett alternativ till tuja, eftersom de flesta barrträd inte trivs i sådan jord. Kinesisk sekvoja är en häckväxt som växer i relativt blöt jord i naturen, men den fäller sina barr på hösten.

Men inte heller för torr

Men inte heller för torr

Det kan verka logiskt att plantera en tujahäck i torr jord, men detta är i själva verket inte heller idealiskt. I likhet med alla andra häckväxter behöver även en tuja vatten för att överleva. I torr sandjord kan det till exempel hända att det inte dröjer länge innan växternas rötter inte får tillräckligt med vatten, särskilt om de står på en solig plats där vattnet avdunstar snabbt. Som en påföljd av detta kommer barren på din tujahäck att mista sin vackra gröna färg och bli bruna. Om du inte ingriper i tid kommer växterna att dö helt och hållet.

Lyckligtvis är detta lättare att åtgärda än om din tujahäck står i tung jord som innehåller mycket vatten. I torrare jordtyper bör man helt enkelt vattna häcken lite oftare än vanligt. Tumregeln är att det översta jordlagret runtom din häck alltid bör förbli en aning fuktigt. I en trädgård med exceptionellt torr jord kan du också hjälpa till att hålla plantorna friska genom att gödsla din tujahäck. Det är möjligt att köpa speciellt barrträdsgödsel som är mycket lämpligt för tuja. Detta är ett organiskt gödningsmedel, vilket innebär att det är långsamverkande. Således räcker det med att man gödslar häcken en gång per år, helst i samband med planterandet och strax innan du beskär din tujahäck.

Om jorden i din trädgård är relativt torr kan du, i samband med att du planterar din tujahäck, blanda den uppgrävda jorden med planteringsjord som är utvecklad särskilt för barrträd. Vidare är det alltid viktigt att du håller jorden ogräsfri runtom den plats där din häck kommer att växa, men med torr jord är detta ett måste. På så sätt säkerställer du att ogräset inte kan förbruka näringsämnena i jorden innan de når rötterna på din häck. Det enda barrträdet i vårt sortiment som tål torka väldigt bra är enen, men enen växer sällan tillräckligt högt för att bilda jämförbara häckar.

Tujan är inte kräsen vad beträffar planteringsläget

Tujan trivs egentligen i de flesta jordtyper. I vissa fall är god dränering ett måste, men i övrigt trivs tujan i en ytterst bred skala av jordtyper. Vad beträffar planteringsläget är tujan däremot en ännu enklare häckväxt. Både vanlig tuja (tuja 'Brabant', tuja 'Smaragd') och jättetuja (tuja 'Martin', tuja 'Excelsa', tuja 'Atrovirens') växer väl i såväl soliga som i skuggiga lägen. Tujor har dock en liten förkärlek för soliga eller halvskuggiga lägen, vilket återspeglas i en något ljusare bladfärg på platser där växterna får mer solljus.

Vidare behöver du inte ta mängden vind i beaktande om du väljer att plantera en tujahäck. Vi rekommenderar visserligen att man planterar plantorna på en något skyddad plats under de första åren, men när de väl har etablerat sig och vuxit till fullvuxna växter kommer tujor att tåla vind utan svårigheter. Tujor har inte heller svårt för luftföroreningar. Detta innebär att du i lugn och ro kan plantera en tujahäck till och med om din trädgård är belägen invid en kraftigt trafikerad väg i en storstad. Hetta utgör inte heller något problem för dessa barrträd, även om vi rekommenderar att man vattnar växterna mer än vanligt under långvariga perioder av torka.

Tujan är ingen krävande häckväxt. Om du kan erbjuda din tuja jord som inte är för blöt eller för torr, och därtill tar väl hand om växterna efter planterandet, kan dessa häckväxter leva till att bli hundratals år gamla. Således är det föga förvånande att så många trädgårdsmästare har valt att plantera just tujor.

Läs mer