Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

De största och äldsta idegranarna

Idegranar kan bli hundratals år gamla och kan växa till att bli väldigt stora under den tiden.

Köp idegran

Idegranen är känd för att den kan bli väldigt gammal. De äldsta träden i världen är i allmänhet barrträd, och bland dessa återfinns säkerligen ett antal exemplar av dessa praktfulla växter. Trots sin långsamma tillväxttakt kan idegranar växa till att bli relativt stora inom loppet av några år. Då behåller de snarare sin naturliga trädform än den form som de flesta föreställer sig med en idegranshäck, men detta bevisar samtidigt att idegranen också är ett tillförlitligt val när du vill plantera häckväxter som du kan njuta av under en lång tid framöver. Vi berättar gärna mer om de största och äldsta idegranarna i världen.

Det är svårt att fastställa den exakta åldern för en idegran

Det är svårt att fastställa den exakta åldern för en idegran

Att fastställa den exakta åldern för en idegran är svårare i jämförelse med många andra växtsorter. När man vill bedöma hur gammalt ett träd är kan man vanligtvis göra detta genom att räkna årsringarna, eventuellt med hjälp av koldatering. Idegranar som har en omkrets på mer än 5 meter är dock ofta ihåliga, vilket innebär att det inte finns något sätt att avgöra hur gamla dessa barrträd är. Således är man tvungen att uppskatta trädens ålder utifrån växternas storlek, tillgänglig dokumentation och eventuella detaljer från trädens miljö.

Om träden vi diskuterar på den här sidan inte vore gamla, skulle de aldrig bli så stora eller breda som de är. Således kan vi med säkerhet fastslå att träden i fråga är ganska gamla, och att en häck som består av dessa växter kommer att ge dig en vacker avgränsare i trädgården under loppet av en hel livstid. Ibland skiljer sig dock uppskattningarna från varandra. Man har kunnat fastställa att den äldsta levande tujan, som växer i den kanadensiska provinsen Ontario, har vuxit där sedan år 688, men idegranarna på den här sidan är förmodligen mycket äldre än så.

Llangernyw Yew i Wales

Llangernyw Yew i Wales

Llangernyw Yew i norra Wales är på många sätt en speciell idegran. Denna idegran kan i själva verket vara det äldsta trädet i Europa. Med en höjd på 13 meter och en stamomkrets på 10,75 meter uppmätt på markytan är trädet dessutom ett av de största exemplaren i sitt slag. Under årens lopp har stammen delat på sig, vilket gör att trädet i dag ser ut som två enorma idegranar. Trots detta präglas detta exemplar av vanlig idegran (Taxus baccata) fortfarande av tätt växande, mörkgröna barr.

Llangernyw Yew beräknas vara flera tusen år gammal. De flesta experter uppskattar i själva verket att trädet är mellan 4000 och 5000 år gammalt. Om detta stämmer skulle det innebära att denna idegran är ett av de äldsta träden i världen. En stor del av dokumentationen är dock baserad på gamla rykten och folksagor, och är därmed inte fullständigt tillförlitlig. Enligt de mest konservativa uppskattningarna är Llangernyw Yew minst lika gammal som kyrkogården där trädet står, vilket innebär att trädet är minst 1500 år gammalt.

På 1990-talet var Llangernyw Yew hotat. Då stod nämligen kyrkans oljetank mellan delar av den tudelade stammen. Detta resulterade i att man avlägsnade en hel del dött trä, vilket gör att det i dag är ännu svårare att fastställa barrträdets ålder. Efter att tanken avlägsnades kunde man dock konstatera att föroreningarna inte var omfattande, och i dag ser Llangernyw Yew fortfarande välmående ut.

Gümeli Porsuğu i Turkiet

Gümeli Porsuğu är en idegran som växer i norra Turkiet, nära staden Zonguldak vid Svarta havet. Trädet står i ett naturreservat, vilket har lett till att det har kunnat växa mer eller mindre ostört i flera århundraden, och i dag är det cirka 26,5 meter högt. År 2016 fastslog en forskare från Karadeniz tekniska universitet i Trabzon, efter att ha undersökt årsringarna, att Gümeli Porsuğu var minst 4112 år gammalt vid den tidpunkten. Härmed skulle detta exemplar av Taxus Baccata vara det äldsta trädet i Turkiet och ett av de fem äldsta träden i världen.

Några år efter forskningen kritiserades dock institutets forskningsmetoder. Man påstod att årsringarna inte hade räknats, utan att man hade gjort uppskattningar utifrån avståndet mellan årsringarna i en borrkärna, samt storleken och tillväxthastigheten hos Taxus baccata. Resultatet är diskutabelt eftersom trädet saknar kärna och unga idegranar växer snabbare än äldre exemplar. Senare forskning har visat att trädet förmodligen är ungefär 1500 år gammalt, även om dess faktiska ålder kan vara uppemot 2000 år.

Andra speciella idegranar

I Fortingall, Skottland, finns en idegran som har varit mycket omdiskuterad redan i flera års tid. Trädets stamomkrets är mer än 17 meter, varifrån man kan dra slutsatsen att trädet är gammalt, även om det är möjligt att trädet består av flera stammar som har vuxit ihop. Det finns många rykten gällande trädets exakta ålder. Enligt olika berättelser i området är trädet från 2000 till så mycket som 9000 år gammalt. Ny forskning tyder på att trädet förmodligen är mellan 2000 och 3000 år gammalt. Trädet, som kallas för "Fortingall Yew", är fortfarande livskraftigt, men har under de senaste åren lidit av turisternas nyfikenhet, eftersom de har tagit med sig delar av trädet som souvenirer.

Om man enbart tar hänsyn till trädens storlek så finns det även ett antal imponerade idegranar i Storbritannien. Vid Belvoir Castle, beläget nära Nottingham, England, står en idegran som är mer än 28 meter hög. I de sydengelska orterna Ashburnham och Calne har man också påträffat exemplar som är över 27 meter höga. Vidare har man också hittat imponerande idegranar på det europeiska fastlandet. I Aleje i norra Spanien finns en idegran med en stamomkrets på 12,47 meter, och i Le Ménil-Ciboult i norra Frankrike har man hittat en idegran vars stamomkrets är bara 3 centimeter mindre än så.

Alla idegranar som har diskuterats på den här sidan lever fortfarande. Eftersom dessa barrträd har förekommit på vår kontinent i flera tusen år är det dock möjligt att det har funnits exemplar som har blivit ännu mycket större, bredare eller äldre än ovannämnda exemplar.

Läs mer