Jämför produkter
 1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Barrotade häckväxter

Barrotade häckväxter

Plantering av barrotade häckväxter - förberedelser

 1. Rensa bort ogräs minst en halv meter på vardera sida av häcken.
 2. Gräv ett planteringsdike i planteringsytan åtminstone 30 cm djupt och 25 cm brett. Diket ska grävas till ett djup så att du kan fylla på med 5-10 cm jord över rötterna. Det är viktigt att gräva tillräckligt djupt. Luckra jorden, så att växten rotar sig snabbt, djupt och bra i den luckra jorden.
 3. Se till att jorden är väldränerad genom att sticka hål i jorden (i planteringsdiket).

Plantering

Plantering

 1. Ta plantorna försiktigt ur påsen/förpackningen och avlägsna etiketter, snören, etc. och spraya plantorna med vatten.
 2. Lägg plantorna bredvid planteringshålet/diket, så att rötterna pekar mot hålet. Det är en bra idé att ha några extra plantor, skulle några plantor dö, och det är inte ovanligt (upp till tio procent av plantorna överlever inte)
 3. Överskottsväxterna kan sättas någon annanstans i trädgården, i ett planteringsdike, så att de växer i takt med häcken. Dåliga växter kan då alltid ersättas med friska växter.
 4. Sätt plantorna i planteringsdiket och fyll på med jord (uftörs bäst av två personer). Se till att plantan står i rätt djup: det finns spår av jord nederst på stammen och på rötterna. Växterna ska stå i marken upp till jordspåren.
 5. Om så önskas, kan du blanda i ett speciellt gödselsmedel för att främja rottillväxten, vilket ger friskare växter.
 6. Har du tung jord (t.ex. lerjord) i trädgården är det en bra idé att blanda lite sand med jorden, vilket gör det lättare för rötterna att växa och sprida sig.
 7. Tryck till jorden med foten (inte för kraftigt).
 8. Växterna kan stödjas med bambupinnar om de planteras på en plats där det blåser mycket, så häcken växer jämnt och upprätt. Bind fast växterna mot bambupinnen på 2-4 ställen på pinnen, men inte alltför hårt, så att stammen kan växa i tjocklek.
 9. Bygg en liten fördämning av jord (15-20 hög) runt växten och fyll upp den med vatten (ca 5 liter för små växter, 10 liter för stora växter).
När får man inte plantera?

När får man inte plantera?

 1. I torrt väder (risk för uttorkning).
 2. Efter kraftigt regn (jorden blir för tät, så växterna har svårt att sätta rötter).
 3. När det blåser för mycket (risk för uttorkning).
 4. När det fryser (risk för frostskador, frosten dödar alla växter).

Skötsel

Skötsel

 1. Håll din nya häck fri från ogräs de första 2-3 åren (50 cm på vardera sida av häcken), så häcken absorberar näring, ljus och vatten, vilket är en förutsättning för en god tillväxt och etablering.
 2. Häcken ska vattnas rejält och regelbundet: två gånger i veckan med upp till 5 liter per löpmeter häck när det är torrt, något mindre när det regnar. Vattning är mycket viktigt för att plantorna ska överleva!
 3. Vattna på kvällen efter middagen, så det inte dunstar en massa vatten och rötterna får ut det mesta av vattnet.
 4. Kom ihåg att beskära häckväxterna på rätt sätt varje år. Vanligtvis räcker det med att beskära 1-2 gånger om året. Om växterna ska klippas oftare eller på ett annat sätt meddelar vi detta i produktbeskrivningarna på webbsidan.

Till katalogen