Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Idegran i jämförelse med andra barrträd

Barrträd är populära häckväxter, men av dessa är idegranen kanske den mest omtyckta. Varför är idegranen ett så populärt alternativ bland barrträd?

Köp idegran

När du ser en idegran är åtminstone en sak säker: idegranen är ett barrträd. Trots detta är idegranen en exceptionell växt i jämförelse med andra barrträd. Förutom att den har många likheter med andra barrträd som används för anläggandet av häckar, har idegranen också ett antal egenskaper som gör den unik bland barrträd. Det är i själva verket denna kombination av egenskaper som har gjort idegranen så populär för anläggandet av häckar. Detta innebär möjligtvis också att idegranen kan vara den perfekta häckväxten för din trädgård. Således informerar vi dig gärna om vad som gör denna växtart så speciell jämfört med andra barrträd.

idegran och andra barrträd

Likheter mellan idegran och andra barrträd

Även om skillnaderna mellan idegran och andra barrträd i stor utsträckning har bidragit till dess popularitet, har de olika arterna i denna växtordning naturligtvis också många likheter. Det mest påfallande exemplet på detta är växternas utseende. Barrträd har inga stora blad, såsom till exempel lagerhäggar. Däremot pryds de av barr, såsom idegran och kinesisk sekvoja, eller fjällaktiga barr, såsom tuja och leylandcypress. Tack vare detta bladverk är barrträd idealiska för häckar som ska klippas i raka former eller i blockform. Barrens form och storlek gör att barren inte i första taget kommer att sätta käppar i hjulet när du har beskurit din häck enligt de former du önskar.

Vidare är barrträd i allmänhet ett dåligt alternativ i blöta jordtyper. Barrträd är säkerligen inte unika i detta avseende, eftersom häckväxter i största allmänhet är mycket mottagliga för rotröta i blöt jord, men risken för rotskador är extra stor hos barrträd. Detta är dock inte ett så stort problem som det kan verka vara, eftersom de flesta jordtyper kan dräneras utan större svårigheter. Tunga jordtyper, såsom lera, kan dock orsaka problem för en barrträdshäck. Det enda undantaget i detta avseende är kinesisk sekvoja. Detta barrträd förekommer inte längre i stor utsträckning i naturen, men dess naturliga livsmiljö ligger i relativt träskiga marker.

Till skillnad från de flesta andra barrträd som används för anläggandet av häckar, är kinesisk sekvoja dock ingen städsegrön häckväxt. Idegran, tuja, leylandcypress och ädelcypress är däremot städsegröna häckväxter. Alla dessa sorter har också relativt tätt växande grenar, vilket gör dem till bra val för anläggandet av insynsskyddande häckar. Om du beskär en barrträdshäck med jämna mellanrum leder detta vanligtvis till att du med tiden kan njuta av en allt tätare häck, något som är en förutsättning för att du med tiden ska åstadkomma en fullständigt sikttät häck.

Idegranen växer anmärkningsvärt långsamt

Idegranen växer anmärkningsvärt långsamt

Förutom dess karakteristiska barr och städsegröna karaktär består barrträdshäckar i allmänhet av snabbväxande växter. Bland dessa tar leylandcypressen hem priset. Under optimala förhållanden kan detta barrträd nämligen växa så mycket som 80 till 100 centimeter på ett år. Idegranen är raka motsatsen till detta – en anmärkningsvärt långsamväxande häckväxt. Idegranen växer cirka 15 till 20 centimeter per år, medan hybrididegranarna 'Hicksii' och 'Hillii' i själva verket växer ännu en aning långsammare än så. I likhet med de flesta andra häckväxter växer äldre exemplar dessutom långsammare än nyplanterade, unga häckväxter.

Den långsamma tillväxttakten kan anses vara en nackdel för trädgårdsmästare som snabbt vill åstadkomma en hög barrträdshäck i trädgården, men det finns också fördelar med den långsamma tillväxten. Den långsamma tillväxten gör nämligen att idegranen är ytterst lättskött för att vara ett barrträd, och en idegranshäck kommer att behålla sin vanligtvis strama form under en lång tid efter att den har beskurits. Många trädgårdsmästare väljer att beskära sina idegranshäckar två gånger om året, men häcken förblir i själva verket också vackert tät och rak med bara en beskärning per år. Detta växtsätt har också lett till att allt fler trädgårdsmästare väljer att ersätta sina buxbomshäckar med en idegranshäck. Trots skillnaderna i växternas bladverk är en idegranshäck förvånansvärt lik en buxbomshäck vad beträffar växtsättet.

Idegran är också ett idealiskt alternativ till buxbom när det gäller formklippning. Idegranen är kanske till och med mer lämpad för detta ändamål än japansk järnek, som ofta används som ett alternativ till buxbom eftersom den växer en aning snabbare än buxbom och idegran.

Idegranen tål föryngringsbeskärning

Idegranen är en av få långsamväxande häckväxter som slutligen kan bilda relativt höga häckar, som åtminstone blir tillräckligt höga för att hålla tillbaka nyfikna blickar. På grund av dess långsamma tillväxt kommer en idegranshäck inte heller att bli för stor för snabbt. Om detta mot förmodan skulle ske, är det möjligt att föryngringsbeskära din idegranshäck. Detta är ganska speciellt, eftersom inga andra barrträd i vårt sortiment som används för anläggandet av häckar tål föryngringsbeskärning. Om man beskär barrträd med fjällaktiga barr tillbaka längre än grenarna är gröna, kommer dessa grenar aldrig mer att bli gröna. En idegranshäck kan däremot beskäras ända hela vägen ner till stammen. Den kommer sedan att skjuta nya skott som om ingenting hänt.

Detta erbjuder dig inte bara flexibiliteten att anpassa utseendet hos din idegranshäck enligt dina egna önskemål; detta gör också att en idegranshäck är väldigt lättskött. Om du har barrträd med fjällaktiga barr i trädgården, i synnerhet leylandcypresser, är det möjligt att du måste ta till beskärningsredskapen så ofta som tre eller fyra gånger per år. Om du glömmer bort en beskärningsomgång finns det en risk för att du måste beskära grenarna tillbaka längre än normalt, vilket kan skada din barrträdshäck. Detta problem stöter du inte på med en idegranshäck. Om du ger din idegranshäck en kraftigare beskärning kommer häcken att präglas av ett lite kalare utseende än vanligt under en tid framöver, men du kan också förlita dig på att häcken snart återigen kommer att prydas av gröna grenar.

Köp idegran och andra barrträd online

Har vi lyckats med att övertyga dig om idegranens egenskaper, eller är en annan barrträdssort trots allt ett bättre val för din trädgård? I webbshoppen på Hackvaxteronline.se hittar du ett brett utbud av häckväxter till förmånliga priser. Eftersom alla våra häckväxter kommer från pålitliga odlare kan du dessutom vara säker på att häckväxterna är av högsta möjliga kvalitet.

Läs mer