Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Skillnader mellan olika sorter av idegran

Det finns flera olika sorter av idegran ute på marknaden. Men vilka är skillnaderna dessa sorter emellan? Här kan du läsa mer om olika sorter av idegran.

Köp idegran

Det finns ett trettiotal nu levande sorter av idegran i världen, men alla arter är inte lika lämpliga för anläggandet av häckar. I vårt sortiment hittar du Taxus baccata, eller vanlig idegran, som är en inhemsk idegranssort, samt hybrididegranarna 'Hicksii' och 'Hillii'. Dessa är i särklass de mest lämpliga idegranarna för anläggandet av häckar i Europa. Förutom många likheter finns det också viktiga skillnader mellan olika sorter av idegran. På den här sidan kan du läsa mer om dessa skillnader.

Taxus baccata lämpar

Vanlig idegran lämpar sig bättre för anläggandet av höga häckar

Idegranshäckar är i allmänhet inte kända för att vara väldigt höga. På grund av idegranens långsamma tillväxt används växten främst till låga häckar eller till och med för formklippning. Alla idegranar i vårt sortiment kan dock växa över ögonhöjd. I kombination med den extremt täta förgreningen säkerställer detta att en idegranshäck med tiden kan fungera som en insynsskyddande häck. Detta kräver dock lite tålamod, eftersom idegranen inte växer mer än 15 till 20 centimeter per år. Till skillnad från de flesta andra långsamväxande häckväxterna lämpar sig dessa barrträd dock också utmärkt för anläggandet av höga häckar.

Vill du anlägga en hög idegranshäck i trädgården? I så fall rekommenderar vi att du väljer vanlig idegran (Taxus baccata). Om någon av de andra sorterna i vårt sortiment växer till att bli högre än 1,8 meter finns det nämligen en risk för att växtens grenar böjer sig åt sidorna. Detta kan till exempel hända om grenarna tyngs ner av snö. Om grenarna böjs åt sidorna kommer detta inte bara att göra din häck fulare; det kan också leda till att häcken inte längre är sikttät, vilket naturligtvis inte är optimalt om du vill skydda din trädgård från förbipasserandes blickar.

Taxus media tål köld bättre

Hybrididegran tål köld bättre

Vanlig idegran har inga problem som helst vid temperaturer ned till -23° C, vilket gör att den i allmänhet är ett bra val för trädgårdar i de södra delarna av Sverige. Detta är i och för sig föga förvånande, eftersom idegranen är en inhemsk häckväxt i vår del av världen. Det är naturligtvis dock inte ovanligt att stora delar av landet utsätts för temperaturer som är kallare än så. Lyckligtvis kan vi glädja dig med att du inte behöver ty dig till andra häckväxter om det finns en risk för att temperaturerna i ditt område blir kallare än vad Taxus baccata tål. Hybrididegranarna 'Hicksii' och 'Hillii' är nämligen mer vinterhärdiga än vanlig idegran: dessa arter tål temperaturer ner till -28° C.

Vad beträffar hybrididegranarnas vinterhärdighet är förklaringen också sannerligen logisk. Vinterhärdigheten beror nämligen på att hybrididegranarna är en korsning mellan vanlig idegran och Taxus cuspidata, som härstammar från Japan och tål temperaturer ner till cirka -35° C. Eftersom denna japanska idegran är en flerstammad växt med ett oregelbundet växtsätt är den mindre lämplig för anläggandet av häckar, men lyckligtvis har korsningen producerat en exceptionellt vinterhärdig häckväxt som kan beskäras till täta och formella häckar. Detta gör att hybrididegranarna 'Hillii' och 'Hicksii' är de mest pålitliga valen för en idegranshäck i ett relativt kallt område.

Taxus media växer mer kompakt

Alla sorter av idegran som du hittar i vårt sortiment växer på ett liknande sätt. Detta kännetecknas framför allt av ett tätt och kompakt nätverk av grenar. Detta växtsätt är anledningen till att idegranar lämpar sig utmärkt för anläggandet av häckar som präglas av ett tätt utseende. Om du beskär din idegranshäck med jämna mellanrum blir den i själva verket ännu mer kompakt. Om du vill att din häck ska vara så kompakt som möjligt, är hybrididegranarna 'Hicksii' eller 'Hillii' ett bättre val än vanlig idegran. Vad beträffar låga häckar kommer skillnaden inte att vara så stor, men om du till exempel vill använda växterna som buxbomsersättare för formklippning kan detta vara en viktig faktor.

En annan fördel med kultiverade sorter av Taxus media i detta avseende är det faktum att de växer relativt långsamt. Detta kan vara en aning överraskande, eftersom såväl Taxus baccata som Taxus cuspidata växer snabbare än korsningarna mellan dessa arter. Den sistnämnda anses i själva verket av somliga trädgårdsmästare vara den snabbast växande idegranen som dessutom är lättodlad. Skillnaderna är dock inte enorma; även hos Taxus media ligger tillväxttakten på omkring 15 centimeter per år. Detta kan dock utgöra en viktig skillnad om du vill ha formklippta konstverk i trädgården.

Taxus baccata kan rädda liv

Eftersom idegranens alla delar är mycket giftiga, med undantag för det röda fröskiktet som framför allt visar sig tydligt på idegranen 'Hicksii', är idegranen i många kulturer en symbol för döden. Dessa barrträd kan dock också vara livräddande häckväxter. I mitten av förra seklet upptäckte man nämligen att växterna innehåller ämnen som kan användas för att tillverka läkemedel för behandling av bröstcancer, lungcancer och äggstockscancer. Det finns ett flertal organisationer som samlar in beskärningsavfall från trädgårdsmästare för att sedan använda dessa ämnen för tillverkning av nya läkemedel. I sådana fall är det dock viktigt att man donerar delar av de rätta plantorna.

Ursprungligen användes barken från Taxus brevifolia för detta ändamål, eftersom forskarna som upptäckte växternas medicinska egenskaper var bosatta i USA, där denna art är mycket vanligare än Taxus baccata. Efter en tid hade man dock huggit ner så många träd för medicinskt bruk att Taxus brevifolia nästan var i fara för utrotning. Numera har man dock kommit fram till att det verksamma ämnet Taxol också kan tillverkas med ett extrakt ur barren på Taxus baccata. Detta är en av många anledningar till att denna inhemska idegran kan vara rätt val just för dig.

Läs mer