Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Låg ligusterhäck

Här kan du läsa mer om hur du kan hålla din ligusterhäck låg.

Köp liguster

Eftersom ligustern växer ganska snabbt används denna halvt vintergröna häckväxt oftast för anläggandet av relativt höga häckar. En ligusterhäck kan på så sätt bidra med mer avskildhet i trädgården. Om du anser att ligusterns blad är tillräckligt vackra för att dekorera främre delen av trädgården, är det också möjligt att anlägga en låg ligusterhäck. En ligusterhäck kan hållas relativt låg, förutsatt att man väljer rätt ligustersort och tar hand om häcken på rätt sätt. Låter detta som något för dig? I så fall förklarar vi gärna för dig hur du kan åstadkomma en låg ligusterhäck i trädgården.

Hur snabbt växer ligustern

Hur snabbt växer ligustern?

Ligustrar är relativt snabbväxande häckväxter. Det exakta växttempot beror på olika faktorer i omgivningen, såsom planteringsjorden och mängden solljus som ligustrarna dagligen får. Bredbladig liguster (Ligustrum ovalifolium) växer i allmänhet mellan 30 och 60 centimeter per år, medan vanlig liguster (Ligustrum vulgare), gulbrokig bredbladsliguster (Ligustrum ovalifolium 'Aureum') och vintergrön liguster (Ligustrum vulgare 'Atrovirens') vanligtvis växer mellan 20 och 40 centimeter på ett år. Ligustrar tillhör således de mer snabbväxande häckväxterna i vårt sortiment, men tillväxten är trots detta inte så snabb att man inte skulle kunna hålla den under kontroll.

Av ovannämnda orsaker skulle det mest logiska valet för en låg ligusterhäck vara vanlig liguster eller vintergrön liguster. Ta dock i beaktande att bladen på dessa sorter är något mer avlånga än bladen på bredbladig liguster och gulbrokig bredbladsliguster, vars blad är något rundare. De sistnämnda sorterna är således ett bättre val för en ligusterhäck med ett mer formellt utseende, men kräver eventuellt också fler beskärningsomgångar. Den goda nyheten är dock att alla ovannämnda sorter lämpar sig för låga häckar. Mer snabbväxande häckväxter bör dock beskäras betydligt oftare än långsamväxande häckväxter som vanligtvis används för låga häckar, såsom idegran, buxbom eller populära alternativ till buxbom, såsom japansk järnek.

ligusterhäcken beskäras

Hur ofta bör ligusterhäcken beskäras för att den ska förbli låg?

En av ligusterns mest speciella egenskaper som häckväxt är att den lämpar sig för anläggandet av olika slags häckar. De flesta häckväxter lämpar sig antingen för relativt strama och formella häckar, eller för en något vildare häck vars utseende är mer representativt för växternas naturliga växtsätt. Om man väljer liguster är häckar av båda slagen en möjlighet, även om stramklippta häckar är vanligare än mer informella, blommande ligusterhäckar. Om du väljer en låg ligusterhäck kommer resultatet alltid att vara en aning mer formellt, eftersom häcken bör beskäras minst två eller tre gånger per år för att den ska förbli låg.

Om du beskär din ligusterhäck tre gånger om året lönar det sig att schemalägga beskärningarna mellan mars och september, med ungefär lika långa intervall mellan varje beskärning. Utanför denna period behöver växterna sätta energi på att överleva vintervädret, vilket är en anledning till att det är bäst att låta bli att beskära dem då. Unga skott som växer fram vid den här tiden kommer dessutom lättare att drabbas av frostskador. Det är bäst att låta bli att beskära häcken väldigt radikalt under den första beskärningen i början av våren och den andra beskärningen runt midsommar, eftersom fåglar gillar att bygga sina bon mellan ligusterns grenar.

När du beskär din ligusterhäck för tredje gången, mot slutet av sommaren eller i början av hösten, kan du däremot beskära häcken i större utsträckning. Vid detta tillfälle kan du i själva verket klippa bort ca 30 % av häcken om detta vore nödvändigt. Vi rekommenderar att du beskär häckens botten något bredare än toppen, så att alla delar av ligusterhäcken får lika mycket solljus. Bladförlust hos en liguster inträffar ofta när de nedre grenarna inte får tillräckligt med solljus. Undvik för övrigt att beskära häcken på en dag med gassande solljus, eftersom risken för brännskador då är relativt hög, särskilt när det gäller växternas yngre delar. En mulen dag är däremot perfekt.

Alternativ för låga häckar

Hur vacker ligustern än är som låg häck, besitter somliga mänskor inte den tid eller de färdigheter som krävs för att beskära häcken två eller tre gånger per år. Detta är absolut nödvändigt om man har planterat liguster, eftersom växterna annars kan bli för stora eller breda för trädgården, särskilt om trädgården är relativt liten. I sådana fall är det bäst att välja mer långsamväxande häckväxter. Idegranen är populär för anläggandet av låga häckar i små trädgårdar, men eftersom idegranen är ett barrträd har idegranshäckar ett mycket annorlunda utseende jämfört med bladväxter såsom liguster.

Vissa trädgårdsmästare anser att bredbladig liguster är ett bra alternativ till buxbom, eftersom bladens form till en viss del påminner om buxbomens blad. Samma gäller tvärtom: om bredbladig liguster växer för snabbt för att du ska kunna hålla häcken låg, skulle buxbom kunna vara ett alternativ. Denna vintergröna häckväxt växer nämligen långsammare än någon annan växt i vårt sortiment. Ta dock i beaktande att buxbomen är mottaglig för buxbomsmott och buxbomssjuka. Om dessa hot mot buxbom förekommer i din omgivning är det bäst att överväga att plantera alternativ till buxbom, såsom japansk järnek, klätterbenved eller Lonicera nitida.

Två sorter av klätterbenved är också idealiska alternativ till gulbrokig bredbladsliguster. I likhet med denna ligustersort producerar också klätterbenved 'Emerald 'n Gold' mörkgröna blad med gula kanter, vars gula kanter blir allt bredare ju mer solljus häcken får. Klätterbenveden blir dock inte mer än en meter hög. Klätterbenved 'Emerald 'n Gaiety' präglas också av ett liknande utseende, men har däremot vita bladkanter. Det är också möjligt att kombinera dessa två sorter med varandra för att på så sätt åstadkomma en extra brokig häck.

Läs mer