Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Blommande ligusterhäck

Här kan du läsa mer om hur du kan få ut så mycket som möjligt av blomningen.

Köp liguster

Många trädgårdsmästare beskär sin ligusterhäck två gånger om året för att häcken ska ha en rak och stram form, vilket gör att de inte alltid uppmärksammar hur vackert ligustern blommar. Om du väljer att låta ligustrarna i din trädgård växa i mer naturliga former kan växternas vita blommor göra din trädgård mycket mer intressant. Detta inte bara för dig själv, utan också för djuren i din omgivning. Vill du också ha en vacker, blommande ligusterhäck i trädgården? Nedan ger vi dig några tips för att du ska få ut så mycket som möjligt av blomningen.

blommar ligustern

När blommar ligustern?

Om omständigheterna i din trädgård är optimala för ligusterns blomning kan blomningen i själva verket vara under en väldigt lång tid. Vanligtvis blommar ligustern i slutet av våren och under sommaren, i juni och juli. Om din ligusterhäck får tillräckligt med sol och vatten kan den dock börja blomma redan i maj. Detta kan du inte alltid själv kontrollera, eftersom miljöfaktorer såsom vädret också spelar en väsentlig roll, men du kan säkerligen se fram emot en relativt långvarig blomning.

Bin, fjärilar, humlor och andra nyttiga insekter kommer åtminstone att glädja sig över en blommande ligusterhäck. Den söta doften som ligusterns blommor sprider signalerar åt insekterna att det finns nektar i din trädgård som de kan hämta. På så sätt bidrar en blommande ligusterhäck till en ännu mer livfull trädgård. Detta kommer dessutom att fortsätta även efter blomningen, eftersom ligusterhäcken då får bär som gillas av fåglar. Dessa svarta stenfrukter är inte särskilt stora, men växer i klasar och bidrar således med en vacker färgaccent i häcken.

Valet av ligusterart kommer inte att påverka häckens blomning. Såväl vanlig liguster som bredbladig liguster blommar med vita blommor. Dessa blommor växer i plymformade klasar som är cirka 7 till 12 cm långa. Blommornas vita färg utgör en vacker färgkontrast till ligusterns mörkgröna blad. Denna kontrast kommer dock att vara en aning mindre påtaglig vad beträffar gulbrokig bredbladsliguster, eftersom bladen på denna ligusterart har gula kanter. Denna sort blommar dock också, precis som vintergrön liguster (Ligustrum vulgare 'Atrovirens'), som fäller minst blad på vintern.

Planteringstips blommande ligusterhäck

Planteringstips för en blommande ligusterhäck

Huruvida din ligusterhäck kommer att blomma på ett iögonfallande sätt eller inte beror i stor utsträckning på hur du tar hand om häcken, men du kan också ta blomningen i beaktande redan i planteringsskedet. Den viktigaste faktorn i detta avseende är planteringsläget. Om du vill att din ligusterhäck ska blomma så rikligt som möjligt bör du plantera växterna i ett möjligast soligt läge. Ju mer solljus växterna får, desto fler blommor kommer de att producera under blomningen. En halvskuggig plats duger också. Din ligusterhäck kan få lite färre blommor där än om den står i ett soligare läge, men det är säkerligen möjligt att njuta av häckens praktfulla blommor även på halvskuggiga platser.

Ligustern klarar sig ganska bra i skuggiga lägen, men vad beträffar blomningen är en skuggig plats långt ifrån idealisk. Ett skuggigt läge leder nämligen till att häcken producerar betydligt färre blommor. Om du planterar din ligusterhäck på en väldigt skuggig plats kommer växterna i själva verket också att få färre blad, så överväg noggrant var du vill plantera din ligusterhäck innan du påbörjar planterandet. Ligustrar tål häpnadsväckande många omständigheter som de flesta andra häckväxter har svårt med, såsom hård vind, salt och luftföroreningar, men när det gäller blommande häckväxter finns det egentligen bara en plats som är optimal, och det är i solen. Ligustrar tål också torka relativt väl, men ta i beaktande att fuktig jord gynnar blomningen. Tänk dock på att jorden ska vara fuktig, men inte för blöt.

Skötseltips för en blommande ligusterhäck

Ligustrar producerar som nämnts vackra, doftande blommor i stora antal. Hur kan det då komma sig att ligustern inte i första hand är känd för sin blomning? Detta har främst att göra med hur dessa häckväxter tillämpas i trädgården. Eftersom ligustrar är halvt vintergröna, relativt snabbväxande häckväxter, väljer de flesta trädgårdsmästare att beskära växterna två eller tre gånger om året för att på så sätt åstadkomma en hög och stram, insynsskyddande häck. Dessa beskärningsomgångar bådar inte gott för häckens blommor, vilket i sin tur har lett till att många mänskor inte tänker på ligustrar som blommande häckväxter. Om man vill kunna njuta av en blommande ligusterhäck bör man således beskära häcken mindre ofta.

Som en påföljd av detta präglas en blommande ligusterhäck ofta av en mindre formell form som är mer lik växtens naturliga växtsätt. En beskärning per år är vanligtvis tillräckligt för en blommande ligusterhäck, och beskärningen ska helst äga rum efter att ligustern har blommat klart. Du kan du dock eventuellt toppa växterna innan du beskär dem. Detta innefattar att du plockar eller klipper bort de utblommade blommorna från växterna, vilket stimulerar blomningen åren därpå. Om du beskär din ligusterhäck mer sällan kan detta leda till att den sjunker ihop en aning med tiden, men detta kan du åtgärda genom att beskära växterna ner till några tiotals centimeter ovanför marken.

Vidare är det också viktigt att du vattnar häcken så att vattnet kommer på jorden runtom häcken och inte på blomklasarna. Vattnet är nämligen ämnat för rötterna och utgör en viktig näringskälla för växterna. Ligusterns grenar är rätt kraftiga och kommer inte att gå av om vattnet hänger kvar på bladen, men däremot kan blomvipporna säkerligen gå av om de blir för tunga.

Läs mer