Plantering av ligusterhäck

Det finns många olika orsaker som bidragit till att ligustern har blivit en av de mest populära häckväxterna i Europa. Först och främst är ligustern en väldigt robust häckväxt som tål såväl ett omväxlande klimat som förorenad luft. Därtill har den ett mångsidigt utseende, som gör att den passar i såväl mer formella som informella trädgårdar. En annan orsak är att den behåller sina blad ganska långt in även på årets kallare månader. Om du har bestämt att du vill ha en ligusterhäck i din trädgård kan du nedan läsa mer om hur du skall plantera den.

Hur planterar jag en ligusterhäck?

Planteringen av en ligusterhäck är inte särskilt annorlunda än att plantera andra häckväxter. Plantera din ligusterhäck tidigt på våren eller sent på hösten, när marken inte är frusen. Gå till väga så här när du vill plantera en ligusterhäck:

  1. Först och främst gäller det att hitta en plats för din ligusterhäck. Ligustern kan planteras nästan var som helst, i såväl skuggigare som soligare lägen. Om läget är alltför skuggigt kan det dock hända att häcken inte blir lika tätvuxen som på en soligare plats. Det är bäst om jorden där häcken kommer att stå är fuktig men väldränerad.
  2. När du väl har hittat ett läge för din häck, är det dags att avlägsna allt ogräs som finns på 50 cm avstånd från häcken. Detta är viktigt eftersom din häck behöver den näring som finns i jorden. Håll området fritt från ogräs under de kommande tre åren.
  3. Nästa steg är att gräva en fåra där plantorna skall stå. Det är viktigt att ligusterns stam förblir ovanför markytan. En bra riktlinje är att gräva en fåra som är minst 35 cm bred och 50 cm djup. Ligusterns rötter etablerar sig bäst i lös jord, så det är bra att i detta skede lösgöra lite extra jord i fåran. Det kan också vara bra att nu tillfoga lite planteringsjord i fåran. Barkmull, gödsel eller kompost passar också utmärkt.
  4. Nu är det bara att ställa plantorna i jorden. Ställ dem i mitten av fåran så att de står rätt upp. Om du vill plantera större växter, såsom våra färdiga häckelement, är det bäst att be om hjälp i detta skede. Dessa stora plantor kan vara så tunga att du lätt överanstränger dig om du försöker plantera dem ensam.
  5. Täck omedelbart rötterna med jord, så att de inte utsätts för direkt solljus som kan skada rötterna. Stampa sedan till jorden så att ligustern sitter fast stadigt.
  6. Nu är det dags att vattna plantorna. Vattna genast vid planteringstillfället, och regelbundet hädanefter. Det lönar sig att vattna ligustern alltid då jorden torkat. På så vis kommer dina ligusterplantor bli till en stor och ståtlig häck på nolltid.

Annat att ta i beaktande när du planterar en ligusterhäck

Se efter hur dina plantor är förpackade när de levereras hem till dig. Om du ser att det sitter ett nät av jute eller en pappförpackning runt rötterna kan du plantera dessa plantor utan att avlägsna förpackningen först, eftersom dessa förpackningar bryts ned i jorden utan att belasta miljön. Om förpackningen trots allt är av metall måste du självfallet avlägsna förpackningen innan själva planteringen. Det är viktigt att du sätter i gång med själva planteringen så fort som möjligt efter att plantorna anlänt. Det är bäst att göra det förberedande arbetet samma dag som plantorna anländer, på så vis undviker du att din planteringsfåra fylls med regnvatten innan du kommit till själva planteringsskedet.

Ett undantag till dessa anvisningar är dock liguster i kruka. Dessa kan stå ett tag i krukorna ifall omständigheterna inte är optimala för omplantering. Det är dock viktigt att du avlägsnar själva krukorna innan du planterar ligustern, krukan begränsar nämligen rötternas utveckling.

Din ligusterhäck efter planteringen

När du väl har planterat din ligusterhäck behöver du bara komma ihåg att vattna den regelbundet och beskära den efter behag. På våra informativa nätsidor hittar du också en sida med information om hur du skall gå till väga när du vill beskära en ligusterhäck.