Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Idegran som buxbomsersättare

Här kan du läsa mer om när idegranen är det bästa alternativet till buxbom.

Köp idegran

Vanligtvis är idegran inte den första växtsorten som trädgårdsmästare tänker på när de letar efter ett alternativ till buxbom. Med sina mörkgröna barr har dessa barrträd ett fullkomligt annorlunda utseende än buxbomen, som kännetecknas av små, runda blad. Det finns dock många anledningar till att välja just idegran som buxbomsersättare. Båda växterna växer exceptionellt långsamt, vilket gör att de är idealiska om du inte vill att växterna ska förlora sin form snabbt. Således lämpar de sig utmärkt för formklippning, eller helt enkelt för anläggandet av låga häckar i främre delen av trädgården. Vi förklarar gärna hur, varför och när du kan ersätta din lövträdshäck med idegran.

Varför kan man vara tvungen att ersätta en buxbomshäck

Varför kan man vara tvungen att ersätta en buxbomshäck?

I ett idealiskt scenario behöver man aldrig byta ut en buxbomshäck. Man antog länge att det inte heller var nödvändigt, eftersom buxbom ansågs vara en oförstörbar växt. Ungefär från och med sekelskiftet har ett antal allvarliga hot mot buxbom dock spridit sig aktivt i Europa. Buxbomsgallmyggans larver äter av buxbomens blad och lämnar enbart kala växter efter sig. Därtill finns det ett antal olika svampar som orsakar irreparabla skador på växterna. Ursprungligen trodde man att dessa åkommor var begränsade till några få områden i Europa, men speciellt buxbomsgallmyggan har spridit sig snabbt.

I dagens läge finns det visserligen bekämpningsmedel mot buxbomslarv och buxbomssvamp, men som konsument är det ofta svårt att få tag på dessa bekämpningsmedel. Att bekämpa buxbomsgallmyggan är dessutom ofta ett mycket intensivt arbete där mycket kan gå fel. Således är det ofta enklare och på lång sikt ekonomiskt mer hållbart att plantera ett alternativ till buxbom i trädgården. Japansk järnek är det alternativ som ligger närmast till hands när man vill ersätta buxbom, i synnerhet japansk järnek 'Dark Green'®, eftersom man knappt kan urskilja denna häckväxt från buxbom. Idegranen är en annan häckväxt som besitter många egenskaper som gör den till ett idealiskt alternativ till buxbom, ibland är den i själva verket ett ännu bättre alternativ än japansk järnek.

Vad gör att idegranen är ett så bra alternativ till buxbom

Vad gör att idegranen är ett så bra alternativ till buxbom?

Idegranen får utmärkta betyg i alla delområden om man ser till de egenskaper som en idealisk buxbomsersättare bör ha. Idegranar är städsegröna häckväxter med tätt växande grenar, vilket innebär att de lätt kan beskäras i strama blockformer, precis som buxbom. Eftersom båda växterna växer mycket långsamt kommer de att behålla den önskade formen under en relativt lång tid. För en vanlig häck räcker det med att man beskär växterna en gång om året, men många trädgårdsmästare väljer att beskära sina idegrans- eller buxbomshäckar två gånger per år, för att på så sätt säkerställa att häcken blir extra stram. De flesta andra barrväxterna som används för häckar lämpar sig för liknande häckformer, men tuja, ädelcypress och i synnerhet leylandcypress växer mycket snabbare än idegran.

På grund av den långsamma tillväxten är idegran kanske det bästa alternativet bland alla buxbomsersättare när det gäller formklippning. Vad formklippning beträffar är det nämligen viktigt att växterna behåller sitt strama och definierade utseende så länge som möjligt. I detta avseende är idegran ett bättre alternativ än japansk järnek, myrtentry och klätterbenved, som alla växer snabbare än idegran. Eftersom idegranen är ett barrträd är det lättare att klippa idegranar i exakta former, eftersom utseendet inte störs av växtens bladform. Växter som används för formklippning bör i vanliga fall klippas minst fyra gånger per år, men de unika formerna som man kan åstadkomma på detta vis gör att arbetet är väl värt mödan.

Vilken idegran är det bästa alternativet till buxbom?

I vårt sortiment hittar du tre olika sorter av idegran. Den mest kända av dessa är vanlig idegran (Taxus baccata), som också förekommer vilt i vår del av världen. Förutom dessa inhemska häckväxter erbjuder vi också två förädlade sorter av idegran, som är korsningar mellan Taxus baccata och asiatiska Taxus cuspidata: nämligen hybrididegranarna 'Hicksii' och 'Hillii'. Av dessa tre arter är hybrididegranen 'Hillii' det bästa alternativet till buxbom. Som hanplanta producerar den inga bär, och med en tillväxt på 10 till 15 centimeter per år växer den ännu långsammare än Taxus baccata. Dessutom växer den också en aning kompaktare än vanlig idegran.

Detta innebär dock inte att de andra arterna skulle vara olämpliga som buxbomsersättare. Honplantan Taxus media 'Hicksii' växer på exakt samma sätt som 'Hillii', med den skillnaden att 'Hicksii' pryds av bär på hösten om den pollineras av hanplantor. Dessa röda bär är väldigt dekorativa, men om du letar efter en stilig och formell häck kan en idegranshäck med bär vara en aning för informell. Med en tillväxt på högst 20 centimeter per år är Taxus baccata också ett bra val om du vill ersätta en buxbomshäck. Om de rådande omständigheterna gör att den växer så snabbt som möjligt är denna sort dock mindre lämplig för formklippning.

Köp idegran och andra buxbomsersättare online

Buxbomsgallmyggans ankomst innebar dåliga nyheter för europeiska trädgårdsmästare. Den goda nyheten är dock att det i dagens läge finns ett brett utbud av buxbomsersättare på marknaden. En av dessa är idegran, som i vissa fall kan vara ett bättre val än somliga växtarter som är mer lika buxbom till utseendet. På Hackvaxteronline.se kan du införskaffa dessa barrträd enkelt och till förmånliga priser. Därtill tillhandahåller vi också många andra förmånliga häckväxter, såsom japansk järnek, klätterbenved och myrtentry.

Alla våra häckväxter levereras hem till din dörr. Du kan välja att börja med unga plantor som du låter växa till att bilda den häck som kommer att ersätta buxbomshäcken, men du kan också omedelbart plantera en färdig idegranshäck i trädgården som är ungefär lika hög som din gamla buxbomshäck.

Läs mer