Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

När är lagerhägg inget bra val?

Lagerhäggen är en av de populäraste häckväxterna i Europa, vilket är föga förvånande. Men finns det också situationer när man inte kan plantera lagerhägg?

Köp lagerhägg

Körsbärslager och portugisisk lagerhägg är praktfulla häckväxter som trivs i så gott som alla jordtyper och planteringslägen. Detta, i kombination med lagerhäggens praktfullt glänsande blad, har lett till att lagerhäggen har blivit en favorit bland många trädgårdsmästare. Det finns emellertid omständigheter som till och med robusta häckväxter såsom körsbärslager och portugisisk lagerhägg ogillar. Om du osäker på huruvida omständigheterna i din trädgård är lämpliga för att plantera lagerhägg, kan du här läsa mer om när lagerhägg inte är ett bra val, och om de mest påfallande alternativen till lagerhägg i dessa situationer.

Trädgården är för liten för lagerhäggen

Trädgården är för liten för lagerhäggen

En begränsad mängd utrymme i trädgården är en av de främsta orsakerna till att trädgårdsmästare som gärna vill plantera lagerhägg slutligen väljer andra häckväxter. Oavsett hur vackra lagerhäggens stora blad än är, behöver häcken en hel del utrymme just av denna anledning. Detta gäller särskilt med större, snabbväxande sorter, såsom lagerhäggen 'Rotundifolia' eller lagerhäggen 'Novita'. Lagerhäggar är idealiska växter för anläggandet av häckar som bidrar med mer avskildhet i trädgården, men i mindre trädgårdar – till exempel en stadsträdgård – kräver en hög lagerhägg vanligtvis lite för mycket utrymme, vilket innebär att man är tvungen att ty sig till andra vintergröna häckväxter.

Detta innebär dock inte nödvändigtvis att du omedelbart vore tvungen att plantera en barrhäck eller anlägga ett staket om du vill åstadkomma mer avskildhet i trädgården. Det finns nämligen också lagerhäggar vars grenar växer mer upprätt. Lagerhäggen 'Genolia'®, lagerhäggen 'Elly 'och lagerhäggen 'Caucasica' är exempel på detta. Som en påföljd av detta växtsätt växer dessa lagerhäggssorter en aning mer smalt. Genom att beskära dessa körsbärslager två gånger per år kan du säkerställa att din lagerhägg förblir mellan 80 och 90 cm bred.

För väldigt små trädgårdar är en sådan häck dock fortfarande relativt bred. Om detta innebär att en lagerhägg inte är ett bra alternativ för dig, kan du eventuellt anlägga murgröna längs med ett galler i stället. I likhet med körsbärslager har vanlig murgröna och storbladig murgröna stora, glänsande blad. Eftersom murgrönan fäster sig vid gallret med sina rötter, kommer murgrönan att förbli ungefär lika bred som ett staket.

Olämplig jordtyp för en lagerhägg

Olämplig jordtyp för en lagerhägg

Vad beträffar jordtyper finns det inte mycket som kan gå snett med din lagerhägg. Lagerhäggar växer nämligen utmärkt i så gott som alla lägen och jordtyper. Det finns bara en handfull undantag till detta, men om omständigheterna i din trädgård mot förmodan inte är gynnsamma för en lagerhägg, kan detta vara en anledning till att leta efter ett annat alternativ. Körsbärslager ogillar till exempel ytlig jord som innehåller mycket kalk. I och för sig är lätt kalkhaltig, fuktig jord idealisk för körsbärslagern. Men om jorden där du ska plantera din lagerhägg inte är väldigt djup och samtidigt innehåller mycket kalk, kan detta ge upphov till kloros, vilket kan leda till att bladen dör ut.

Vill du plantera en lagerhägg i väldigt kalkrik jord? I så fall har du en större chans att lyckas med portugisisk lagerhägg eller dess släkting lagerhäggen 'Tico', än med olika arter av körsbärslager. Järneken är en annan vintergrön häckväxt som präglas av glänsande blad och trivs i kalkrik jord. Ligustern kan däremot fälla en del av sina blad under exceptionellt kalla vintrar, och dessutom glänser ligusterns blad inte i lika stor utsträckning som bladen på körsbärslager. Ligustern är dock ett bra alternativ till lagerhägg om du har för avsikt att anlägga en insynsskyddande häck som vanligtvis behåller största delen av sina dekorativa blad under vintern.

Tung lerjord eller andra jordtyper som innehåller stora mängder vatten är också olämpliga för en lagerhägg. Om körsbärslagerns eller den portugisiska lagerhäggens rötter står i blöt under en lång tid kan detta med tiden orsaka rotröta, vilket skadar lagerhäggen. Om denna beskrivning stämmer överens på jorden i din trädgård finns det inte många alternativ du kan ty dig till. Häckväxter ogillar nämligen i allmänhet att stå med rötterna i blöt. Det finns häckväxter som tål blöt jord, såsom avenbok och kinesisk sekvoja, men dessa är väldigt olika lagerhäggen till utseendet. Däremot tål lagerhäggar torka exceptionellt väl.

Planteringslägen som är för kalla för en lagerhägg

Största delen av lagerhäggarna i vårt sortiment tål kyla relativt väl, men hör trots detta inte till de mest vinterhärdiga häckväxterna i vårt sortiment. Särskilt den populäraste arten, lagerhäggen 'Rotundifolia', kan ta skada om det blir kallare än -15° C på vintern. Vid dylika temperaturer kan du vid behov täcka rötterna med halm eller en fleeceduk. Du kan också eventuellt välja en art av körsbärslager som är mer vinterhärdig, såsom lagerhäggen 'Caucasica' eller lagerhäggen 'Novita'. Dessa arter är kända för sin utmärkta frostbeständighet. Portugisisk lagerhägg tål också frost bättre än en genomsnittlig körsbärslager.

I de södra delarna av Sverige är det ganska sällsynt med vintrar som blir kallare än -25° C. Vill du trots allt vara förberedd på detta? I så fall kan du eventuellt välja en art av järnek. Järneken 'Blue Prince' präglas av blad med subtilt tandade kanter, och är det bästa alternativet om du vill anlägga en häck som till utseendet är relativt lik en genomsnittlig lagerhägg. Rhododendron planteras oftast på grund av sina stora, färgglada blomklasar, men dess avlånga blad påminner också en aning om körsbärslagerns blad till utseendet. Bladen glänser betydligt mindre, men å andra sidan tål rhododendron kyla ner till -35° C.

Alla ovannämnda alternativ till körsbärslager finns tillgängliga online i vår webbshop. Är du av andra skäl osäker på huruvida en lagerhägg är rätt val för din trädgård? I så fall kan du kontakta vår kundtjänst med eventuella frågor.

Läs mer