Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Japansk järnek som alternativ till buxbom


Buxbom har länge varit en populär häckväxt i Sverige, men under 2000-talet har den råkat på flera motgångar. Buxbomssjukan är en av dessa: buxbomssjuka har spridit sig även i Sverige, och det finns ingen välkänt bot mot den. Detta har lett till att allt fler trädgårdsmästare har börjat leta efter alternativ till buxbom. Ett alternativ som har blivit allt populärare är japansk järnek (Ilex crenata), som tack vare sitt kompakta växtsätt har visat sig vara en ypperlig buxbomsersättare för den som vill anlägga strama, symmetriska häckar.

Japansk järnek: en idealisk buxbomsersättare?

Många av våra kunder letar efter en buxbomsersättare, men i själva verket finns det inget som ersätter buxbom till hundra procent. Därför talar vi hellre om ”alternativ till buxbom”: växter som av en eller flera orsaker lämpar sig väl för att planteras för samma ändamål som buxbom. Japansk järnek, även känd under namnet Ilex crenata, är en sådan häckväxt. Precis såsom buxbom passar japansk järnek utmärkt ifall man vill anlägga en klassisk, stram häck med ett formellt utseende. Dessutom lämpar sig japansk järnek mycket väl för formklippning. I detta avseende är japansk järnek ett ypperligt alternativ till buxbom, det går nämligen utmärkt att klippa japansk järnek i olika former, såsom i form av en pyramid, ett klot, eller andra tänkbara former.

Japansk järnek är en vintergrön växt som till utseendet är väldigt lik en buxbom. Tack vare detta är japansk järnek ofta en av de första växterna som kommer på tal när man letar efter ett alternativ till buxbom. Japansk järnek lämpar sig väl för såväl höga som låga häckar. Denna häckväxt är frisk, livskraftig, och inte mottaglig för de sjukdomar som angriper buxbom. Därtill har japansk järnek en vacker och tät struktur. Vissa sorter av japansk järnek växer snabbare än andra, dessa måste beskäras något oftare än buxbom, åtminstone ifall du ämnar ha en stram häck. Av alla alternativ till buxbom som finns till hands i dagens läge är japansk järnek det bästa.

Olika sorter av japansk järnek

Olika sorter av japansk järnek

Det finns olika sorter av japansk järnek att välja mellan. Alla sorter går att använda som alternativ till buxbom, men vissa är mer lika buxbom än andra. En järnekssort som är väldigt lik buxbom är Ilex crenata 'Convexa'. Ta dock i beaktande att denna sort endast lämpar sig för lägre häckar eller avgränsare. 'Convexa' behöver dock inte beskäras oftare än en gång per år, eftersom den växer ganska långsamt. Om du vill ha en häck med ett formellt och stramt utseende är 'Convexa' ett utmärkt val. Precis såsom buxbom tål denna järnekssort även ett skuggigt läge, och trivs i alla jordtyper så länge marken är väldränerad.

En annan välkänd järnekssort som är lik buxbom är Ilex crenata 'Dark Green'®. Ilex crenata är för övrigt det latinska namnet för japansk järnek. Ilex crenata 'Dark Green'® bidrar med ett luxuöst utseende till din trädgård. Denna järnekssort har små blad som liknar buxbomens blad, med den skillnaden att buxbomens blad är mörkare till färgen. Denna häckväxt lämpar sig utmärkt för formklippning, och för såväl lägre som högre häckar. Ilex crenata 'Dark Green'® gillar jord som är fuktig och rik på näring. Ett intressant faktum är att man vid palatsträdgården invid Paleis het Loo i Nederländerna valde att ersätta alla buxbomshäckar just med Ilex crenata 'Dark Green'®, efter att buxbomen angripits av buxbomssvamp.

maximowicziana 'Kanehirae'

En annan järnekssort som också har små blad är Ilex maximowicziana 'Kanehirae'. Denna häckväxt trivs utmärkt i alla jordtyper. Eftersom Ilex maximowicziana 'Kanehirae' växer ganska snabbt rekommenderar vi att man klipper den regelbundet. Denna växt lämpar sig utmärkt för upp till två meter höga vackra och täta häckar. Ilex crenata 'Green Hedge' är en annan häckväxt som passar bra som alternativ till buxbom och kan användas för strama, kompakta häckar så länge man klipper den med jämna mellanrum. Denna häckväxt kan användas till upp till 1,8 m höga häckar och trivs såsom buxbom i alla jordtyper.

Ilex crenata 'Blondie'® är ytterligare en sort som kan användas som alternativ till buxbom. Denna häckväxt kan användas för att skapa såväl höga som låga häckar, och trivs bra i jord som är fuktig och näringsrik. Ilex crenata 'Blondie'® är också en utmärkt häckväxt för formklippning. Alla ovannämnda sorter av japansk järnek får små vita blommor som följs åt av små svarta bär.

Är japansk järnek en bättre häckväxt än buxbom?

Är japansk järnek en bättre häckväxt än buxbom?

Många av våra kunder undrar huruvida Ilex är en bättre häckväxt än buxbom. Vi föredrar trots allt att inte rangordna häckväxter, alla olika häckväxter har nämligen olika för- och nackdelar. Buxbom är till exempel en stilig och mångsidig häckväxt, men har tyvärr angripits av ödesdigra sjukdomar under den senaste tiden. Japansk järnek är en häckväxt som besitter alla de nödvändiga egenskaperna för att kunna ersätta en buxbom, och inte angrips av dessa sjukdomar. Därför är japansk järnek ett bra alternativ, särskilt om du vill ersätta en sjuk buxbomshäck.

Därtill är Ilex en kraftig och mångsidig häckväxt som också på många vis är lik buxbom. Häckar som består av Ilex har till exempel samma klassiska utseende som en buxbomshäck. Båda dessa häckväxter är lämpliga ifall du vill anlägga en tät häck med ett formellt utseende. Ilex har blivit ett populärt val för många trädgårdsmästare som letar efter ett alternativ till buxbom. Ett bevis på detta är det ovannämnda scenariot vid Paleis het Loo. Alla de ovannämnda sorterna är ypperliga alternativ till buxbom. Nu är det bara att välja den sort som passar just din trädgård bäst så kommer också du kunna njuta av en lättskött häckväxt i många år framöver.