Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Gödsling av tuja

Här kan du läsa mer om när detta är nödvändigt och hur man bör gå till väga när man vill gödsla en tujahäck.

Köp tuja

Under optimala förhållanden behöver man inte nödvändigtvis gödsla tuja. Det finns dock säkerligen situationer då det kan vara fördelaktigt för din tujahäck om du gödslar växterna då och då. Ett exempel på detta är om jorden i din trädgård inte helt och hållet stämmer överens med barrträdens önskemål. Utöver detta kan du helt enkelt ge växterna i din trädgård en bra start med hjälp av gödningsmedel. Men vilka är då de exakta omständigheterna när det vore en god idé för dig att gödsla din tujahäck, och hur skall man gå till väga? På den här sidan kan du läsa mer om detta.

När behöver tujan gödslas

När behöver tujan gödslas?

Gödsling innebär att man tillsätter näringsämnen till jorden, som dina häckväxter sedan kan använda för att växa till friska, fullvuxna växter. Om jorden i din trädgård är idealisk för tujan – det vill säga fuktig, bördig och väldränerad – kan plantorna absorbera alla näringsämnen de behöver från jorden. Tujor är lättodlade häckväxter, som med lite extra omsorg egentligen trivs i alla jordtyper. Dina tujor kan till exempel behöva lite hjälp på traven om de står i torr jord, något som särskilt gäller för tuja 'Brabant' och tuja 'Smaragd'. I sådana situationer kan du stärka dina häckväxter genom att tillfoga gödningsmedel och vattna dem lite extra med jämna mellanrum.

Vidare kan gödsling stärka din barrhäck om den står inför vissa hot. Forskning har nämligen visat att de friskaste livsträden sällan angrips av olika svampar och skadedjur. På så sätt är gödsling också ett utmärkt sätt att förebygga att din tuja drabbas av sjukdomar. Gödningsmedlet är dock inget undermedel; somliga insekter kommer inte att avskräckas av kraftiga barrträd, och du är fortfarande tvungen att beskära din tujahäck två eller tre gånger om året. Chansen att dina häckväxter förblir friska i krångligare jordtyper, och når den ålder som tujor kan nå, är dock större om du gödslar din tujahäck då och då.

Ta dock i beaktande att gödsling inte skyddar växterna från rotröta. Om det förekommer vattenstagnation i din trädgårdsjord kan rötterna inte absorbera tillräckligt med näringsämnen, medan svampsporerna får härja fritt. I sådana fall är god dränering och andra alternativ till tuja fortfarande de enda riktiga lösningarna.

Vilket gödningsmedel tuja

Vilket gödningsmedel lämpar sig bäst för tuja?

Om du har för avsikt att gödsla din häck, kommer du snart att upptäcka att det finns ett brett utbud av organiska gödningsmedel och konstgödsel. Konstgödsel är onekligen ett alternativ, men vi rekommenderar egentligen alltid att man använder organiska gödningsmedel, såsom pelleterad kogödsel. Organiska gödningsmedel är i allmänhet bättre för miljön än konstgödsel, och är dessutom långsamverkande. I praktiken innebär detta att de tillfogade ämnena absorberas av tujans rötter under en längre tid, vilket innebär att du bara behöver gödsla jorden runt din häck en eller två gånger om året.

Dessutom finns det särskilda gödningsmedel för barrträd på marknaden, vilket naturligtvis är ett idealiskt alternativ för tujor. Dessa gödningsmedel består nämligen av näringsämnen som verkligen gynnar barrträd, såsom magnesium och bittersalt. Med dessa ämnen i jorden kan dina tujor växa till att bilda vackra häckar som präglas av en vacker och fräsch färg. För övrigt är bladfärgen också ett tydligt tecken på om din tuja behöver gödslas. Barrträd som får för lite magnesium antar ofta en gul färg. Det finns dock också vissa tujasorter vars nya skott kännetecknas av en gulaktig nyans. Detta behöver således inte nödvändigtvis vara ett tecken på magnesiumbrist.

Gödsling av tuja i samband med planterandet

Om du inte ännu har en tujahäck i din trädgård och vill ge dina växter en bra start, kan du gödsla dina häckväxter i samband med planterandet. Om du gödslar växterna när du planterar din tuja kommer näringsämnena att gå med ner i jorden. Du kan använda dig av planteringsjord för barrträd för detta ändamål, men du kan också blanda din trädgårdsjord med ämnen som är bra för dina växter. Trädgårdstorv är ett bra alternativ för tyngre jordtyper, eftersom torven har en porösare struktur än till exempel lerjord. Dessutom är trädgårdstorvens surhetsgrad något högre än surhetsgraden i de flesta tyngre jordtyper, vilket tujan gillar.

Vad beträffar andra jordtyper rekommenderar vi att du blandar ner lite trädgårdsjord i marken innan du planterar dina tujor. Trädgårdsjorden säkerställer att de unga plantorna kan absorbera tillräckligt med näringsämnen för att växa till en sådan barrträdshäck som du har i åtanke. Detta gäller för övrigt även för alla andra populära barrträd, och kan således också tillämpas om du vill plantera idegran, leylandcypress eller ädelcypress i trädgården.

Gödsling av tuja i samband med beskärandet

Ett annat idealiskt tillfälle att gödsla din tuja är i samband med den första beskärningen på våren. Gödningsmedlet stimulerar tillväxten av nya skott, vilket gör att växterna återhämtar sig snabbt och väl efter beskärningen. Eftersom dina tujor står tätt inpå varandra i en barrträdshäck, kan det vara nödvändigt att gödsla häcken på nytt efter beskärningen i slutet av sommaren. Vänta inte för länge med detta, eftersom växterna går i vintervila under höstens lopp. Håll ett öga på barrens färg för att avgöra om häcken behöver gödslas: om barren förblir vackert gröna behöver växterna inte mer näringsämnen, vilket innebär att det räcker med att du gödslar häcken en gång om året.

Strö gödselkornen så nära häckens rötter som möjligt, och blanda ner dem i jorden ordentligt. Detta kan du vanligtvis åstadkomma genom att mylla ner kornen med en kratta. Vattna sedan häcken rikligt, eftersom detta hjälper jorden att absorbera näringsämnena i gödselkornen.

Visa mer