Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Alternativ till tuja

Här kan du läsa mer om de bästa alternativen till tuja, så att du kan jämföra växterna med varandra.

Köp tuja

Tujan är ett av de mest omtyckta barrträden i världen. Tack vare sitt jämna, fjällaktiga bladverk och sin snabba tillväxt är denna städsegröna häckväxt det perfekta valet för en tät häck som snabbt bidrar med mer avskildhet i trädgården. Dessutom kan tujan klippas i strama former på ett vackert sätt. Det finns dock mycket variation olika tujasorter emellan. Vi erbjuder tujor i olika nyanser av grönt, och därtill är dessa sorter olika vad beträffar växtsättet. Är du fortfarande inte fullständigt övertygad om att tuja är rätt växtsort för din trädgård? Här kan du läsa mer om de bästa alternativen till tuja, så att du kan jämföra egenskaperna hos dessa olika växter.

Snabbare tillväxt: leylandcypressen

Snabbare tillväxt: leylandcypressen

Vanligtvis väljer trädgårdsmästare leylandcypress (Cupressocyparis leylandii) framom tuja om de vill åstadkomma en hög häck i trädgården så snabbt som möjligt, men samtidigt anser att en färdig häck är för dyr eller svår att plantera. Vid första anblick är en häck av leylandcypress mycket lik en tujahäck: en vacker och jämn barrträdshäck med blad som präglas av en fjällaktig form. I vårt klimat kan leylandcypresser dock växa från en halv meter till upp till en meter per år. Kultiverade sorter av detta barrträd, såsom leylandcypressen 'Castlewellan Gold', växer vanligtvis lite långsammare än så, men kan trots detta också lätt växa med en halv meter per år.

Nackdelen med detta är att en leylandcypress kräver mycket mer underhåll än en tuja. Regelbunden beskärning är utan tvekan ett måste med fjällaktiga barrträd, eftersom träden inte skjuter nya skott från gammal ved. En tujahäck klarar sig med två eller tre beskärningar om året, medan en häck som består av leylandcypresser vanligtvis bör beskäras minst fyra gånger per år. Detta är dock inte enbart en börda, eftersom det också leder till att häcken blir sikttät snabbare. När allt kommer omkring förgrenar häckväxter sig på de platser där du beskär dem, vilket innebär att mer frekvent beskärning leder till en tätare förgrening. Detta är säkerligen en god egenskap om du har för avsikt att åstadkomma en insynsskyddande häck med dina plantor.

Utöver detta bör man beakta att leylandcypressen växer relativt kraftigt på höjden, men att den inledningsvis ser en aning gles ut. Unga plantor som nätt och jämnt når ögonhöjd erbjuder således inte alltid omedelbart det skydd mot insyn som du förväntar dig av en hög barrträdshäck. Andra barrträd växer långsammare, men är fullständigt sikttäta när de når ögonhöjd.

Påfallande bladfärger: ädelcypress

Påfallande bladfärger: ädelcypress

Ädelcypressen (Chamaecyparis lawsoniana) har en hel del likheter med tujan. Båda växterna är barrträd med fjällaktiga barr som enkelt kan beskäras till vackra, täta barrträdshäckar, båda sorterna har en tillväxttakt på cirka 30 centimeter per år och båda sorterna är naturligtvis städsegröna häckväxter. Den som betraktar växterna på nära håll kan se att ädelcypressens barr växer mindre tätt mot grenarna än tujans barr. Om du använder växterna i en häck kommer dessa skillnader dock knappt att märkas av en genomsnittlig förbipasserande.

De flesta trädgårdsmästare som väljer att plantera ädelcypress i stället för tuja anser att den viktigaste orsaken till detta är att ädelcypressen kännetecknas av en mer påfallande bladfärg. Det är möjligt att välja mellan tujor som har relativt ljusa blad (tuja 'Excelsa' till exempel) och tujor med en aning mörkare blad (tuja 'Atrovirens' eller tuja 'Smaragd'), men om du vill åstadkomma en riktigt blågrön barrträdshäck ska du välja ädelcypressen 'Columnaris Glauca'. Vanlig ädelcypress har däremot en bladfärg som är lite fräschare och mer lik äkta gul än de ljusare tujasorterna.

Något att ta i beaktande om du gillar ädelcypress mer än tuja är att ädelcypressen är mindre vinterhärdig jämfört med tuja. Ädelcypressen tål dock temperaturer ner till -23° C, vilket innebär att den i allmänhet klarar sig väl i de södra delarna av landet. Om vädret i ditt område ofta når temperaturer som är kallare än så är tuja ett bättre val. Tuja 'Smaragd' är i själva verket en av de mest vinterhärdiga häckväxterna i vårt sortiment.

Mer lättskött: idegran

Idegranen är visserligen mindre lik tujan än leylandcypressen och ädelcypressen, vilket beror på att idegranar inte har fjällaktiga barr, utan snarare äkta barr. Vidare är idegranens växtsätt relativt unikt i jämförelse med andra barrträd. Många barrträd växer snabbt eller väldigt snabbt, men en fullvuxen idegran växer inte med mer än 20 centimeter per år. Detta kan vid första anblick verka vara en nackdel, men en hög idegranshäck är en utmärkt insynsskyddande häck, vilket beror på idegranens välförgrenade växtsätt och vintergröna karaktär. I likhet med tujan kan idegranen bli ytterst gammal. Det finns idegranar som är tusentals år gamla.

En fördel med idegranens långsamma tillväxt är att den är mycket mer lättskött än tuja. Dessa barrträd växer inte ur form snabbt, vilket innebär att de i allmänhet klarar sig med en eller två beskärningar per år. Vidare är det inte så allvarligt om du missar en beskärningsomgång med idegranen. Idegranar har vilande knoppar på sina äldsta grenar som öppnar upp sig på nytt i samband med att de nås av ljus. Därmed är det möjligt att föryngra en idegranshäck genom att ge den en mer omfattande beskärning om du anser att din häck har blivit för stor.

Tack vare sitt växtsätt är idegranen dessutom ett reellt alternativ för formklippning. Idegranen är i själva verket det enda barrträdet som är ett utmärkt alternativ till buxbom. Alla andra häckväxter som används för att ersätta sjuka buxbomshäckar är bladväxter, som japansk järnek eller klätterbenved.

Läs mer