Föryngring av en idegranshäck

En av idegranens många speciella egenskaper är att det är möjligt att föryngra en idegranshäck om du anser att den har blivit för stor eller för bred.

Köp idegran

 1. Idegran
  Från 39,40 kr
  Idegran
  Taxus baccata
  Visa produkt
 2. Hybrididegran 'Hicksii'
  Från 41,50 kr
  Hybrididegran 'Hicksii'
  Taxus x media 'Hicksii'
  Visa produkt
 3. Hybrididegran 'Hillii'
  Från 41,50 kr
  Hybrididegran 'Hillii'
  Taxus media 'Hillii'
  Visa produkt

En av idegranens många speciella egenskaper är att det är möjligt att föryngra en idegranshäck om du anser att den har blivit för stor eller för bred. Detta är inte möjligt med de flesta andra barrträd. Eftersom många barrträd växer ganska snabbt kan detta vara ett problem om din trädgård är relativt liten eller om du har en begränsad mängd tid att ägna åt beskärandet av din barrträdshäck. I detta avseende erbjuder en idegranshäck mycket mer flexibilitet än andra barrträdshäckar. Det dröjer visserligen längre innan din idegranshäck växer högt, men däremot kan häcken beskäras kraftigt. Vi berättar gärna mer om hur och varför man föryngrar en idegranshäck.

föryngring av en idegranshäck egentligen

Vad innebär föryngring av en idegranshäck egentligen?

Häckväxter som skjuter skott på gammal ved kan föryngras om de har blivit för stora. Detta innebär helt enkelt att man beskär häckväxterna med avsikten att häcken återigen växer ut i önskad form. Denna egenskap har bland annat bidragit till lagerhäggens popularitet som häckväxt. Skillnaden mellan stora och för stora häckväxter kan vara ganska liten hos dessa vintergröna häckväxter, och beror bland annat på trädgårdens dimensioner, men om du beskär din lagerhäggshäck ned till några tiotals centimeter ovanför markytan kommer häcken återigen att skjuta nya skott året därpå. Inte alla häckväxter kan göra detta.

Barrträd har länge varit särskilt populära för anläggandet av strama och formella häckar. Eftersom barrträd inte har stora löv är det relativt enkelt att beskära dem i raka block. Det är dock viktigt att du är noggrann med att beskära häcken regelbundet, annars kommer kala eller bruna fläckar att uppstå i häcken med tiden. Detta gäller särskilt barrträd med fjällaktiga barr, såsom tuja eller leylandcypress. Skador som dessa är svåra att gottgöra, eftersom barrträd med fjällaktiga barr inte längre skjuter nya skott på gammal ved. Idegranen är dock ett undantag i detta avseende.

Risken för att en idegranshäck växer ur form är ganska liten, eftersom idegranen bara växer 15 till 20 centimeter per år. En eller två beskärningar per år räcker vanligtvis för att idegranshäcken ska behålla sin form. Det kan dock hända att du med tiden tröttnar på din höga idegranshäck och hellre vill ha en lägre häck i trädgården. Detta är också möjligt att åstadkomma med en idegranshäck, något som de flesta andra barrträd inte lämpar sig för.

föryngra en idegranshäck

Varför är det möjligt att föryngra en idegranshäck?

Barrträd med fjällaktiga barr skjuter nya skott från grenarnas gröna delar. Om du beskär en tuja, leylandcypress eller ädelcypress tillbaka mer än grenarna är gröna, kommer grenarna inte längre att bli gröna. Idegranen kan däremot beskäras ända ned till stammen, och högst två år senare kommer din idegranshäck återigen att prydas av gröna grenar. Detta beror på att stammen på en idegranshäck besitter så kallade sovande knoppar. Om du beskär idegranen tillbaka till stammen kommer solljuset att nå dessa knoppar som sedan slår ut.

Resultatet är att en idegranshäck producerar nya gröna skott varje år. Detta sker även om du beskär din idegranshäck så kraftigt att den inte längre har några grenar alls. Detta säkerställer att du kan njuta av din idegranshäck under en lång tid, även om du inte alltid har möjlighet att ägna mycket tid åt att underhålla din idegranshäck. Det finns idegranar i Storbritannien och Turkiet som tros vara över fyratusen år gamla, så om du kan ge din idegranshäck den begränsade mängd skötsel den behöver, kommer du att kunna njuta av en praktfull häck hela livet ut. Såväl vanlig idegran (Taxus baccata) som hybrididegranarna 'Hicksii' och 'Hilli' kan föryngras.

 1. Idegran
  Från 39,40 kr
  Idegran
  Taxus baccata
  Visa produkt
 2. Hybrididegran 'Hicksii'
  Från 41,50 kr
  Hybrididegran 'Hicksii'
  Taxus x media 'Hicksii'
  Visa produkt
 3. Hybrididegran 'Hillii'
  Från 41,50 kr
  Hybrididegran 'Hillii'
  Taxus media 'Hillii'
  Visa produkt

När ska jag föryngra min idegranshäck?

En idegranshäck kan i själva verket beskäras under hela året, förutom vid frost. Vi rekommenderar dock att du är noggrann när du väljer ut tidpunkten för den föryngrande beskärningen. Vi avråder till exempel från att beskära häcken under vintermånaderna, även om det inte råkar frysa. Plantorna behöver nämligen sätta ner sin energi på att förbli gröna under vintern, och dessutom återhämtar beskärningssåren sig långsammare i vinterväder. Vi rekommenderar också att du undviker att beskära häcken mitt på sommaren, eftersom det finns en risk för att solljuset orsakar brännskador i häcken. Detta gäller särskilt yngre skott, eftersom de är tunnare och mindre träiga än grenar som redan är fullt utvecklade.

Den idealiska tidpunkten för att föryngra en idegranshäck är en mulen dag på hösten. Det är lättare att ta sig genom grenarna med beskärningssaxen om det nyligen har regnat. En föryngrande beskärning på hösten säkerställer också att de sovande knopparna får tillräckligt med tid för att utveckla sig så att de återigen kan löpa ut jämnt på våren. Den enda nackdelen med att beskära häcken på hösten är att en väldigt sträng vinter kan orsaka frostskador på de unga skotten. Det är också möjligt att föryngra häcken i början av våren, men då finns återigen risken att brännskador uppstår på sommaren. Beakta dessa risker och håll ett öga på väderprognosen om du vill föryngra din idegranshäck.

Skötseltips efter föryngrandet av en idegranshäck

Barrträd ogillar i allmänhet att stå med rötterna i blöt jord, något som även gäller idegran. Om du precis har föryngrat din idegranshäck är det dock viktigt att jorden förblir fuktig. De nya skotten behöver nämligen tillräckligt med näring för att växa till fullvuxna grenar. Genom att säkerställa att jorden är väldränerad innan planterandet och därtill vattna plantorna regelbundet kan du åstadkomma jord som är fuktig, men inte för blöt. Detta är speciellt viktigt om regnet uteblir under en längre tid.

Har du föryngrat din idegranshäck, men vill du att häcken slutligen blir tillräckligt hög för att fungera som en insynsskyddande häck? I så fall ska du bara beskära häcken på bredden under de första åren. Toppen på din idegranshäck kan du beskära efter att häcken har nått den önskade höjden.

Läs mer

loader
Laddar...