Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Planteringslägen och jordtyper
lagerhägg

Köp lagerhägg

Lagerhäggen är en av de populäraste häckväxterna i Europa. Tack vare sina karakteristiska utseenden har såväl körsbärslager som portugisisk lagerhägg blivit allt populärare bland europeiska trädgårdsmästare. Eftersom båda sorterna dessutom har tätt växande grenar, är dessa vintergröna häckväxter också ett bra val om man har för avsikt att åstadkomma mer avskildhet i trädgården. I likhet med alla andra växter har också lagerhäggen ett antal önskemål vad beträffar omgivningen. Om vi tar en titt på optimala planteringslägen och jordtyper för en lagerhägg, kan vi dock snabbt dra slutsatsen att lagerhäggen är förvånansvärt lättskött även i detta avseende.

Var trivs lagerhäggen bäs

Var trivs lagerhäggen bäst?

När man letar efter ett idealiskt planteringsläge för specifika häckväxter beror detta ofta på hur mycket solljus växten behöver och hur väl de tål vind. Med en lagerhägg finns det dock ytterligare en faktor som bör beaktas: nämligen mängden utrymme. Eftersom lagerhäggen har betydligt större blad än till exempel en barrhäck eller de flesta andra vintergröna häckväxter, kräver den också en aning mer utrymme på bredden än vad andra häckväxter i allmänhet gör. Detta innebär således att somliga trädgårdar är för små för lagerhäggen. Om du vill anlägga en hög lagerhägg bör du räkna med att häcken blir åtminstone 80 till 90 centimeter bred. Detta gäller för övrigt enbart om du väljer lagerhäggen 'Genolia'®, lagerhäggen 'Elly' eller lagerhäggen 'Caucasica', eftersom de andra sorterna blir ännu en aning bredare än så.

Utöver detta är varken körsbärslager eller portugisisk lagerhägg säkerligen inte kräsna vad beträffar planteringsläget. Båda växtsorterna trivs i såväl soliga som skuggiga lägen, även om de flesta trädgårdsmästare väljer att plantera sina lagerhäggar på en plats där växterna dagligen nås av solljus i åtminstone några timmars tid, eftersom de glänsande bladen på så sätt kan uppnå sin fulla potential. Lagerhäggar tål också vind relativt bra, men ta i beaktande att aukuban är ett bättre alternativ om du vill anlägga en häck med glänsande blad i en trädgård som är belägen nära kusten. Under de första åren kan det hända att körsbärslagerns, och i synnerhet den portugisiska lagerhäggens tillväxt avtar om växterna är utsatta för hårda vindar, men när växterna väl har etablerat sig, kommer de knappt att vara i behov av skydd överhuvudtaget.

optimala planteringsläget för en blommande lagerhägg

Det optimala planteringsläget för en blommande lagerhägg

Lagerhäggar planteras inte i första hand på grund av växternas blomning. Lagerhäggens blommor, som uppenbarar sig i mitten på våren, är små och inte särskilt påfallande, vilket beror på blommornas färg. Det finns dock också lagerhäggar vars blommor kan bidra med prakt i trädgården på våren. De mest framstående exemplen på detta är lagerhäggen 'Herbergii', som präglas av en exceptionellt riklig blomning, och lagerhäggen 'Caucasica', som i sin tur blommar en aning mer blygsamt. Därtill blommar också den lågväxande lagerhäggen 'Otto Luyken', samt portugisisk lagerhägg, med en relativt stor mängd vita blommor, som växer fram på stora blomklasar omkring maj. Dessa blommor lockar till sig fjärilar, bin, humlor och andra insekter, och kommer senare på året att ersättas av körsbärsliknande stenfrukter som fåglar gillar av äta av, men som är giftiga för människor.

Vill du att din lagerhägg ska blomma så rikligt som möjligt? I så fall rekommenderar vi att du undviker att plantera de ovannämnda sorterna på en alltför skuggig plats. En skuggig plats kommer aldrig att vara skadlig för din lagerhägg, men blommande häckväxter blommar alltid mer rikligt om de står i solen under en större del av dagen. I detta avseende är varken dessa arter av körsbärslager eller portugisisk lagerhägg undantag. Ett halvskuggigt läge medför inte heller några som helst problem, eftersom växterna fortfarande kan åtnjuta solljuset under en del av dagen. Om din lagerhägg står i ett soligt läge bör du undvika att beskära den under väldigt soliga dagar, för att på så sätt minska risken för brännskador i häcken.

Vilka jordtyper är lämpliga för en lagerhägg?

Det finns egentligen bara en jordtyp som inte lämpar sig för lagerhäggar, nämligen tung jord som inte är väldränerad. Jorden där din lagerhägg står får gärna vara en aning fuktig – vilket i själva verket är idealiskt för en lagerhägg – men bör däremot aldrig förbli blöt. Om lagerhäggens rötter står i blöt jord under en lång tid kan detta nämligen med tiden leda till att häcken drabbas av rotröta. Med lite tur drabbar detta inledningsvis enbart en del av rötterna, vilket växterna kommer att återhämta sig ifrån om du avlägsnar rötterna ifråga, men det är bättre att förhindra rotröta genom att plantera din lagerhägg i jord där överlopps vatten lätt kan rinna bort.

I övrigt kan väldigt kalkrik jord också vara skadligt för körsbärslagern. Detta innebär dock inte att kalkhaltig jord per definition vore olämplig för en lagerhägg. Faktum är i själva verket att lagerhäggen trivs bäst i jord som innehåller en måttlig mängd kalk och som dessutom förblir fuktig, men som samtidigt är väldränerad. Om jorden inte är särskilt djup, men innehåller mycket kalk, kan växterna drabbas av kloros. Ett exempel på detta är om man har placerat jorden på ett betongunderlag. Kloros kan leda till att lagerhäggens blad dör ut. Lyckligtvis finns det en ganska enkel lösning på detta problem: nämligen att välja rätt lagerhäggssort. Portugisisk lagerhägg tål nämligen ytlig och kalkrik jord mycket bättre än en genomsnittlig körsbärslager.

Bortsett från dessa undantag är så gott som alla väldränerade jordtyper lämpliga om du har för avsikt att plantera lagerhägg; lagerhäggen trivs till och med i relativt torra och sandiga jordtyper. Din lagerhägg trivs bäst om du vattnar växterna tillräckligt för att det översta jordlagret ska förbli fuktigt, men såväl körsbärslager som portugisisk lagerhägg tål långvarig torka bättre än de flesta andra häckväxter. Ta dock i beaktande att jorden där unga växter växer, och i synnerhet unga exemplar av portugisisk lagerhägg, bör hållas fuktig tills plantorna har etablerat sig fullständigt i din trädgård. Äldre växter tål däremot långvariga perioder av torka väl.

Läs mer