Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Planteringsläge och jordtyper
liguster

Ligustern är en av de mest lättskötta häckväxterna i världen.

Köp liguster

Det finns många anledningar till att just ligustern har vuxit till att bli en av de mest populära häckväxterna. Dessa halvt vintergröna häckväxter är idealiska för anläggandet av såväl stramklippta som mer informella häckar, och både bredbladig liguster och vanlig liguster behåller i vanliga fall sina gröna blad på vintern, medan vintergrön liguster (Ligustrum vulgare 'Atrovirens') definitivt gör det. Men i vilka planteringslägen och jordtyper trivs ligustern? Svaret på detta är i själva verket en ytterligare anledning till ligusterns popularitet.

Ligustern är inte kräsen vad beträffar jordtyper

Ligustern är inte kräsen vad beträffar jordtyper

Vad gäller jordtyper är ligustern en av de minst kräsna häckväxterna i världen. Det enda som ligustern verkligen ogillar är om jorden präglas av vattenstagnation. I sådana jordtyper uppstår nämligen rotröta förr eller senare, vilket orsakar irreparabla skador på växterna. De flesta jordtyper kan dock dräneras tillräckligt bra för en ligusterhäck. Endast de allra tyngsta jordtyperna är således olämpliga om du vill plantera liguster i trädgården. Ett exempel på detta är tung lerjord. För övrigt kan man plantera en ligusterhäck i alla väldränerade jordtyper. Om du vill dränera jorden kan du göra detta genom att sticka ett antal hål i jorden innan du påbörjar planterandet av dina ligustrar.

Även om en liguster inte får stå med rötterna i blöt jord är det väldigt viktigt att unga exemplar får tillräckligt med vatten under sina första år, för att på så sätt kunna växa till en vacker och tät ligusterhäck. Således är det viktigt att du säkerställer att jorden runt häcken förblir tillräckligt fuktig. Se till att jorden på alla sidor av häcken förblir fri från ogräs inom en radie på ungefär en halv meter, så att vattnet med säkerhet kan absorberas av rötterna på din ligusterhäck.

När ligustern väl har etablerat sig i din trädgård behöver du inte längre vattna dem lika mycket. Men även då är tumregeln att det översta jordlagret runtom häcken alltid bör förbli en aning fuktigt. Således skadar det inte att vattna häcken lite extra under längre perioder av torka.

Hur mycket solljus gillar en ligusterhäck

Hur mycket solljus gillar en ligusterhäck?

När det gäller optimala planteringslägen för specifika häckväxter beaktar vi främst hur mycket solljus och vind växterna tål. Vad beträffar mängden solljus föredrar ligustern ett soligt eller halvskuggigt läge. Växterna växer också väl i skuggiga lägen, men detta är inte att rekommendera om du har för avsikt att anlägga en häck. Ligustrar som får lite eller inget solljus växer långsammare och får betydligt färre blad. Om du för övrigt gillar ligusterhäckens blomning är det säkerligen en god idé att plantera ligusterhäcken på en solig plats. Liksom de flesta blommande häckväxter får nämligen också ligustern fler blommor ju soligare läget är.

Mängden solljus kan också ha inverkan på bladens utseende. Detta gäller i synnerhet gulbrokig bredbladsliguster. Bladen på denna ligusterart präglas nämligen av en gyllengul rand, vars bredd beror på hur mycket solljus häcken får. Om en bredbladig liguster står i ett väldigt soligt läge kan bladen i själva verket bli så gott som fullständigt gula. Detta är alltså något att ta i beaktande om du vill plantera bredbladig liguster. De gula bladen kan vara praktfulla, men vissa trädgårdsmästare föredrar om båda färgerna förblir tydligt synliga.

Vad beträffar mängden vind kan en ligusterhäck stå så gott som överallt. Under de första åren rekommenderar vi dock att du skyddar dina ligustrar från vinden, för att förhindra att hård vind påverkar växternas tillväxt negativt. Fullvuxna ligustrar tål däremot vind utmärkt. Torka är för övrigt också något som ligustern tål bättre än många andra häckväxter.

I hurdana trädgårdar är ligustern en lämplig växt?

Ligustern är alltså en väldigt lättodlad häckväxt vad beträffar planteringsläge och jordtyper. Men hur är det med trädgårdar som har att göra med speciella omständigheter, såsom en trädgård invid havet eller en stadsträdgård längs en trafikerad väg? Ligusterhäckar kan i själva verket även planteras i sådana trädgårdar utan att man behöver oroa sig för att häcken inte skulle trivas. Ligustern tillhör de häckväxter som tål luftföroreningar bäst. Dessa växter skulle klara sig lika bra om de vore tvungna att stå i avgasfylld luft som om de stod på en plats med ren luft. Om du har plats för en ligusterhäck i din stadsträdgård är denna häckväxt således säkerligen ett bra val.

Salt havsvind utgör ett problem för många häckväxter. De få måttligt vinterhärdiga häckväxterna i vårt sortiment, såsom silverbusken, är särskilt avsedda för trädgårdar invid kusten, eftersom de tål salt väl. För mycket salt kan nämligen hos andra häckväxter leda till att växterna inte kan ta upp tillräckligt med vatten. Ligustern tål dock i själva verket såväl salt som vind utmärkt. Denna kombination gör ligustern till ett mycket bra val för en trädgård som är belägen invid havet.

Ligusterns salttålighet är också en fördel vad beträffar trädgårdar i storstäder, särskilt om din trädgård ligger intill en hårt trafikerad väg. På vintern kan vägsaltet nämligen orsaka stora problem för häckväxter som inte tål salt väl. Om du väljer att plantera en ligusterhäck i trädgården har du dock inget att oroa dig för. Eftersom ligustrar dessutom är ytterst vinterhärdiga häckväxter, kommer de temperaturer som råder när vägsaltning är nödvändigt inte heller i första hand att orsaka problem för dina häckväxter.

Läs mer