Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

När är en idegranshäck inget bra val?

Om du frågar den genomsnittliga trädgårdsmästaren vilken hans favoritväxt är, så finns det en stor sannolikhet att idegranen kommer på tal.

Köp idegran

Om du frågar den genomsnittliga trädgårdsmästaren vilken hans favoritväxt är, så finns det en stor sannolikhet att idegranen kommer på tal. Med årens lopp har dessa barrträd vuxit till att i dagens läge möjligtvis vara de mest populära häckväxterna i världen. Tack vare sina tätt växande, mörkgröna barr bildar idegranen praktfulla häckar, och idegranens växtsätt lämpar sig dessutom utmärkt för anläggandet av olika slags häckar. Alla trädgårdar eller trädgårdsstilar är dock inte lämpliga för idegranen. Läs mer om när en idegranshäck inte är rätt alternativ, och om vilka alternativ som finns tillgängliga i idegranens ställe.

Snabbt en hög häck i trädgården

Snabbt en hög häck i trädgården

Även om alla idegranar i vårt sortiment kan nå en höjd på mer än 2 meter, och kan bilda insynsskyddande häckar tack vare sitt kompakta växtsätt, planteras idegranen sällan när man vill åstadkomma insynsskyddande häckar. Detta beror på idegranens tillväxthastighet. Till skillnad från de flesta andra barrträd växer idegranen nämligen mycket långsamt. Vanlig idegran (Taxus baccata) växer bara 15 till 20 centimeter per år, medan hybrididegranarna 'Hicksii' och 'Hillii' växer ännu lite långsammare än så. Om du snabbt vill ha en hög häck i trädgården är låga exemplar av dessa häckväxter således inte ett optimalt val.

Det är dock möjligt att åstadkomma höga idegranshäckar i trädgården på en relativt kort tid. Detta kan du till exempel åstadkomma genom att plantera idegran som en färdig häck på 1,80 meter eller högre. Eftersom färdiga häckar kräver omfattande skötsel under en lång tid på plantskolan, kostar en färdig häck dock mer än unga plantor. En alternativ lösning är att plantera växter som redan är minst 1,75 meter höga vid leveranstillfället. Om du vill anlägga en hög barrträdshäck men inte har lust att vänta länge på att häcken har vuxit till sig kan du också alternativt välja ett annat barrträd.

Vad beträffar utseendet är kinesisk sekvoja ett alternativ som ligger nära till hands, eftersom växtsättet hos detta barrträd liknar idegranens. Kinesisk sekvoja är dock ett av få barrträd som fäller sina barr på vintern. Detta gör att häcken bidrar med en praktfull höstfärg, men samtidigt erbjuder häcken mindre skydd under vintern. Tuja, ädelcypress och den snabbväxande leylandcypressen är däremot städsegröna häckväxter. Dessa barrträd har dock fjällaktiga barr, vilket innebär att de präglas av ett lite annorlunda utseende, men i likhet med idegranen kan även dessa lätt beskäras i strama former.

Marken är olämplig för idegran

Marken är olämplig för idegran

Liksom de flesta andra barrträd tål idegranen inte att stå med rötterna i blöt jord. Om vattnet stannar kvar i jorden kan detta snabbt leda till att idegranens rötter börjar ruttna. Dränering kan göra underverk i somliga jordtyper, men om marken består av väldigt tung jord, såsom till exempel lerjord, är det svårt att åstadkomma en plats där barrträd skulle trivas väl. Också i det här fallet kan kinesisk sekvoja vara ett bra alternativ. I naturen växer kinesisk sekvoja nämligen i träskig jord. Alla andra häckväxter i vårt sortiment som tål blöt jord väl, såsom avenboken, har för stora blad för att vara ett realistiskt alternativ till en barrträdshäck.

Väldigt torr jord kan också vara skadligt för en idegranshäck. Detta är dock i allmänhet lättare att åtgärda än blöt jord. Torra jordtyper, såsom sand, kan du till exempel behandla genom att blanda ner trädgårdstorv i jorden innan du påbörjar planterandet av din idegranshäck. Genom att gödsla jorden runt häcken hjälper du rötterna så att de lättare kan absorbera de näringsämnen växten behöver. Se också till att du vattnar häcken lite extra under långvariga perioder av torka. Vi rekommenderar att du säkerställer att det översta jordlagret runt plantorna alltid förblir en aning fuktigt.

Är du inte säker på om du kan hålla jorden tillräckligt fuktig för att idegranshäcken ska må bra i torr jord? I så fall kan du överväga att plantera en en-sort som ett alternativ till idegran. Enar tål nämligen torka väl. Ta dock i beaktande att enen inte blir väldigt hög. Kryp-enen (Juniperus horizontalis) blir bara några centimeter hög och är således snarare en marktäckande växt än en häckväxt.

Föredrar du en informell häck?

På grund av sin långsamma tillväxt kommer en idegran alltid att ha ett stramare och mer formellt utseende än till exempel en lagerhäggshäck eller en blommande häck, även om du låter den växa i sin naturliga trädform. Strama häckar är vanligtvis anledningen till att trädgårdsmästare väljer att plantera just en barrträdshäck i trädgården. Vanligtvis är blomningen hos barrträd mycket subtil, och de tätt växande barren lämpar sig utmärkt för anläggandet av formella häckar. De som föredrar informella häckar bör således snarare ty sig till bladväxter. I slutändan innebär detta att du måste välja mellan den mer formella karaktären hos en barrträdshäck, eller det mer lekfulla utseendet hos häckväxter med större blad.

Idegranen fungerar dock i själva verket utmärkt som ett slags mellanliggande lösning till ovannämnda dilemma. Idegranens blomning är inte särskilt påfallande, men om du planterar ett exemplar av hybrididegranen 'Hillii' för vart tionde exemplar av honvarianten 'Hicksii', kommer detta att leda till att honplantorna producerar en riklig mängd dekorativa bär under hösten. Bärens grannröda färg utgör en vacker kontrast till de eleganta, mörkgröna barren. Var dock försiktig om du har husdjur eller små barn. Även om bärens fruktkött är ätligt, är fröna i bären så giftiga att det kan vara dödligt att äta av dem.

Läs mer