Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Ligusterhäck för fåglar och insekter

Dessa djur kommer dessutom att göra din trädgård mycket mer livlig.

Köp liguster

Många människor anser att ligustern (Ligustrum) är en exceptionellt funktionell häckväxt, tack vare dess välförgrenade växtsätt och det faktum att växten i de flesta fall behåller sina blad året runt. Denna halvt vintergröna häckväxt kan därtill också vara mycket nyttig för fåglar och insekter. I dessa fall antar ligusterhäcken en något annorlunda form än de flesta trädgårdsmästare är vana vid, men häcken blir inte mindre vacker för det. Här berättar vi för dig hur du kan göra din ligusterhäck så lockande som möjligt för fåglar och insekter. Dessa djur kommer att omvandla din trädgård till en livligare plats.

Blommor för insekter

Blommor för insekter

Trädgårdsmästare väljer oftast att beskära sina ligusterhäckar två eller tre gånger om året, vilket leder till en tät och sikttät häck som enbart fäller sina blad om det blir extremt kallt på vintern. Om man föredrar en stramklippt häck, kommer häckens blomning dock att gå förlorad i och med beskärningen. Således känner inte alla till att en ligusterhäck egentligen blommar på ett praktfullt sätt. En blommande ligusterhäck kan dock göra din trädgård mer intressant för fjärilar, humlor, bin och andra nyttiga insekter. De vita blommorna som växer fram på ligusterhäcken i början av sommaren och vanligtvis stannar kvar på häcken under resten av sommaren sprider en behaglig doft som signalerar åt insekterna att det finns nektar att hämta i din trädgård.

Ligustern blommar vanligtvis i juli och augusti. Om omständigheterna är optimala kan häcken dock inleda sin blomning redan i juni och fortsätta blomma ända fram till september. Således kan en blommande ligusterhäck erbjuda näring åt insekterna i din omgivning under en relativt lång tid. Fjärilarna bidrar med färg i din trädgård, och därtill stöder du bipopulationen, som i dagens läge inte har det lätt. Ligusterns vita blommor växer i plymformade klasar som är cirka 7 till 12 centimeter långa. Blommornas vita färg kontrasterar fint mot växtens mörkgröna blad.

Vill du plantera en ligusterhäck särskilt med tanke på insekterna? I så fall rekommenderar vi vanlig liguster (Ligustrum vulgare), bredbladig liguster (Ligustrum ovalifolium) eller gulbrokig bredbladsliguster (Ligustrum ovalifolium 'Aureum'). Den sista ligustersorten i vårt sortiment, det vill säga vintergrön liguster (Ligustrum vulgare 'Atrovirens'), fäller visserligen minst blad på vintern, men blommar också mindre kraftigt. Vintergrön liguster blommar också, men dess blomklasar blir inte längre än cirka 4 centimeter.

Bär för fåglar

Bär för fåglar

Efter att ligustern har blommat klart kommer bär att dyka upp på växterna under hösten. Dessa bär är relativt mörka till färgen: de är något mellan mörklila och så gott som svarta. Under fruktperioden kan dessa bär bidra med en intressant färgkontrast i trädgården, precis som blommorna under blomningen. Bären gör dessutom att häcken är ytterst fågelvänlig, eftersom fåglarna gillar att äta av ligusterns bär. Särskilt koltrastar och trastar anser att ligusterns bär är en delikatess. Eftersom fåglarnas näringskällor sinar på hösten, är en ligusterhäck ett bra alternativ för att erbjuda dem den näring de behöver.

Något att ta i beaktande är dock att fåglar är ett av de få djur som kan äta av ligusterns bär. I likhet med bladen är ligusterns bär nämligen giftiga. Därför är det bäst att så snabbt som möjligt lära barn att inte äta av dessa bär, och därtill helst hålla husdjur såsom hundar och katter borta från häcken. Ligustrar är säkerligen inte de giftigaste häckväxterna som finns; symtomen på ligusterförgiftning består vanligtvis enbart av magbesvär, såsom kräkningar och diarré. Det har dock hänt att hästar som har tagit stora tuggor av ligustern inte har överlevt, även om ligusterns blad i dessa situationer förmodligen har varit den största boven.

Fåglar kan däremot äta av häcken utan problem, och kommer i själva verket att främja häckens spridning genom att äta av bären. Fröna i bären förflyttar sig till nya platser via fåglarnas avföring, där nya ligustrar sedan kan växa fram.

Trädgårdstips för en djurvänlig ligusterhäck

Vi har några tips för dig om du vill göra din trädgård så lockande som möjligt för fåglar och insekter i din omgivning med hjälp av en ligusterhäck. Det kanske mest självklara, men trots allt nämnvärda tipset, är att plantera dina häckväxter på en plats där fåglar och insekter verkligen kan nå den. Om din häck står på en svårnådd plats, kommer den inte att vara till stor nytta för dessa djur. I likhet med de flesta andra blommande häckväxter blommar ligustern för övrigt rikligare på en relativt solig plats. Ett halvskuggigt läge kommer inte att medföra några som helst problem, men i ett skuggigt läge kommer ligustern att få färre blommor och blad.

Om du vill att din ligusterhäck ska få så mycket blommor och bär som möjligt, är det viktigt att du anpassar ditt beskärningsschema efter detta. I allmänhet är ligustrar relativt snabbväxande häckväxter, vilket är en anledning till att de flesta trädgårdsmästare beskär sina ligustrar så ofta att inga blommor eller bär växer fram på dem. Om du har utrymme i trädgården för en mindre formell ligusterhäck med ett mer naturligt utseende, behöver du egentligen bara beskära häcken en gång om året för att säkerställa att häcken inte blir för stor. Beskär häcken efter blomningen för att på så sätt undvika att klippa bort grenar som kan få blommor.

Vidare kan du främja ligusterhäckens blomning genom att toppa plantorna. Klipp bort uttorkade blommor på dina ligustrar så snart de är utblommade. På så sätt stimulerar du blomningen året därpå. Utblommade blommor är inte vackra och har inget mervärde för insekterna, eftersom de inte längre innehåller nektar.

Läs mer