Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Gödsla liguster

Här kan du läsa mer om hur och när du kan gödsla din ligusterhäck.

Köp liguster

Genom att gödsla din liguster kan du hjälpa dina trädgårdsväxter att växa till en extra kraftig och frisk ligusterhäck. Gödsling är ett bra sätt att se till att ligustern får tillräckligt med näringsämnen, särskilt om jorden i din trädgård inte stämmer överens med ligusterns önskemål, eller om det finns många andra växter nära din ligusterhäck. Men när exakt ska du gödsla din liguster, och hur påverkar gödslandet dina häckväxter egentligen? Vi berättar gärna för dig om hur du ska gödsla din liguster, så att också ligusterhäcken i din trädgård kan växa till en vacker och tät häck.

När behöver en ligusterhäck gödslas?

När behöver en ligusterhäck gödslas?

Även om ligustern växer så gott som överallt, har den – i likhet med alla andra häckväxter – en förkärlek för vissa jordtyper. Ligustern trivs till exempel bäst i väldränerad jord som har ett pH-värde på mellan 6 och 8, vilket innefattar jordtyperna i de flesta europeiska trädgårdar. Om du planterar dina ligustrar i sådan jord behöver du inte nödvändigtvis gödsla plantorna överhuvudtaget. Säkerställ dock att jorden är väldränerad; om jorden förblir blöt under en lång tid leder detta nämligen förr eller senare till att växterna drabbas av rotröta. Om jorden är relativt torr kan gödslandet hjälpa rötterna att absorbera tillräckligt med näringsämnen. Rätt mängd av rätt gödselmedel gynnar dessutom produktionen av nya skott.

Gödsling är också fördelaktigt om du planterar din ligusterhäck i en miljö där det redan finns ett stort antal andra växter. Detta gäller såväl andra trädgårdsväxter som gräs. Alla dessa växter behöver nämligen både vatten och näringsämnen för att överleva och förbli vackert gröna. Din ligusterhäck har helt enkelt mer konkurrens om samma näringsämnen. I sådana situationer kan det säkerligen vara en god idé att gödsla din liguster, eftersom du på så sätt ger dina växter extra mycket näringsämnen som växterna kan använda till att växa och överleva eventuella utmanande perioder.

Förutom gödsling är tillräcklig bevattning också en förutsättning om du vill säkerställa att dina häckväxter växer väl. Ligustrar tål ihållande torka relativt bra, men särskilt under växternas första år är det viktigt att se till att växterna får tillräckligt med vatten och näring för att de ska kunna slå rot i trädgården. Unga växter behöver lätt 15 liter vatten per löpmeter. Du behöver dock inte alltid förse dem med vattnet på egen hand, eftersom regnvattnet också sköter en del av jobbet. Tumregeln är att det översta jordlagret runtom häcken bör förbli fuktigt. Undvik dock att vattna dina häckväxter för mycket, eftersom detta kan leda till rotröta.

Vilka gödselmedel lämpar sig för liguster

Vilka gödselmedel lämpar sig för liguster?

Om du redan har letat efter gödselmedel för din ligusterhäck har du förmodligen lagt märke till att det finns många olika slags växtgödsel. Förutom att det är möjligt att välja mellan naturligt, organiskt och konstgödsel, finns det också olika sorter som är ämnade för specifika växtsorter. För att avgöra vilket medel som är rätt val för din ligusterhäck, är det också viktigt att avgöra exakt när gödslet behövs. I samband med att du planterar din ligusterhäck räcker det till exempel om du använder ordentlig planteringsjord. Planteringsjorden behåller tillräckligt med vatten för de unga häckväxterna, och innehåller näringsämnen som stärker växterna.

Efter planterandet kan du börja använda ett annat gödselmedel. Fördelen med organiska gödselmedel är att näringsämnena absorberas över en längre tidsperiod, och att växterna således kan dra nytta av gödselmedlet under en relativt lång tid. Senare under året kan växterna dock också gynnas av så kallade NPK-gödsel. Dessa gödselmedel är uppkallade efter ingrediensernas kemiska beteckningar: N för kväve, P för fosfor och K för kalium. Dessa gödselmedel innehåller viktiga ämnen som dina ligustrar kan använda sig av när de växer, såsom magnesium. Undvik dock att gödsla växterna för mycket; övergödning kan leda till att bladen på din ligusterhäck gulnar eller till och med faller av växterna.

Gödsling av en ligusterhäck: när och hur?

När du väl har planterat dina ligustrar och gett dem rätt slags planteringsjord finns det två tillfällen per år då de säkerligen kan gynnas av gödselmedel. Dessa tillfällen äger rum ungefär samtidigt som växterna växer som snabbast. Det första av dessa infaller i mitten på våren, i april eller maj. Vid detta tillfälle gynnas plantorna mest av organiska gödselmedel eller speciella häckgödsel. Vid det andra tillfället som infaller på sommaren, i juni eller juli, föredrar häcken däremot NPK-gödsel. Vänta dock inte för länge med att gödsla häcken en andra gång. Efter gödslandet kommer växterna nämligen att producera nya skott. Om frosten inträder kort därpå överlever de unga skotten vanligtvis inte.

Exakt hur du ska använda gödselmedlet beror på vilken sort du har valt. Därför är det viktigt att du alltid läser bruksanvisningen noggrant innan du gödslar din liguster. Allt som oftast består gödslet dock av granulat som du kan strö runt häcken. Sedan kan du kratta ner dem lätt och därefter vattna plantorna rikligt. Detta gör att granulaten löses upp i jorden, vilket i sin tur gör det lättare för växterna att absorbera näringsämnena. Eventuella regnskurar hjälper naturligtvis också växterna med att absorbera gödselmedlen i jorden.

Om du ska beskära din ligusterhäck kan du också planera in det runt gödslandet. Helst av allt ska du beskära växterna strax innan gödslandet, så att gödselmedlet kan ge växterna den kraft de behöver för att beskärningssåren ska läka så snabbt som möjligt. Nya skott hjälper för övrigt också till med att ge häcken ett tätare utseende.

Läs mer