Häckväxter i kruka

Plantering av häckväxter i krukor - förberedelser

 1. Sätt plantorna i vatten så att rötterna får suga upp ett ordentligt vätskeförråd innan du planterar dem i rabatten, för att säkerställa en god tillväxt.
 2. Rensa bort ogräs minst en halv meter på vardera sida av häcken.
 3. Gräv ett planteringsdike i planteringsytan åtminstone 50 cm djupt och 35 cm brett. Diket ska grävas minst en och en halv gånger så djupt som krukans storlek. Det är viktigt att gräva tillräckligt djupt. Luckra jorden, så att växten rotar sig snabbt, djupt och bra i den luckra jorden.
 4. Se till att jorden är väldränerad genom att sticka hål i jorden (i planteringsdiket).

Plantering

 1. Lägg plantorna bredvid planteringshålet/diket, så att rötterna pekar mot hålet. Det är en bra idé att ha några extra plantor, skulle några plantor dö. Det är inte ovanligt (upp till tio procent av plantorna överlever inte)
 2. Överskottsväxterna kan sättas någon annanstans i trädgården, i ett planteringsdike, så att de växer i takt med häcken. Dåliga växter kan då alltid ersättas med friska växter.
 3. Fyll upp planteringshålet delvis med jord upp till klumpens djup, med 5 cm extra (t.ex.: om krukan är 30 cm, fyller man upp hålet upp till 35 cm djupt).
 4. Sätt plantorna i planteringsdiket och fyll på med jord (uftörs bäst av två personer). Se till att de står i rätt djup, så att du kan fylla på med 5 cm jord på klumpen.
 5. Avlägsna krukan genom att försiktigt dra bort den från rötterna.
 6. Om så önskas, kan du blanda i ett speciellt gödselsmedel för att främja rottillväxten, vilket ger friskare växter.
 7. Har du tung jord (t.ex. lerjord) i trädgården är det en bra idé att blanda lite sand med jorden, vilket gör det lättare för rötterna att växa och sprida sig.
 8. Tryck till jorden med foten (inte för kraftigt).
 9. Växterna kan stödjas med bambupinnar (små plantor, upp till 1.25 m) eller pålar (stora plantor, högre än 1.25 m) om de planteras på en plats där det blåser mycket, så häcken växer jämnt och upprätt. Bind fast växterna mot bambupinnen på 3-4 ställen på pinnen, men inte alltför hårt, så att stammen kan växa i tjocklek.
 10. Bygg en liten fördämning av jord (15-20 hög) runt växten och fyll upp den med vatten (ca 5 liter för små växter, 10 liter för stora växter).

När får man inte plantera?

 1. I torrt väder (risk för uttorkning).
 2. Efter kraftigt regn (jorden blir för tät, så växterna har svårt att sätta rötter).
 3. När det blåser för mycket (risk för uttorkning).
 4. När det fryser (risk för frostskador, frosten dödar alla växter).

Skötsel

 1. Håll din nya häck fri från ogräs de första 2-3 åren (50 cm på vardera sida av häcken), så häcken absorberar näring, ljus och vatten, vilket är en förutsättning för en god tillväxt och etablering.
 2. Häcken ska vattnas rejält och regelbundet: två gånger i veckan med upp till 15 liter per löpmeter häck när det är torrt, något mindre när det regnar. Vattning är mycket viktigt för att plantorna ska överleva!
 3. Vattna på kvällen efter middagen, så det inte dunstar en massa vatten och rötterna får ut det mesta av vattnet.
 4. Kom ihåg att beskära häckväxterna på rätt sätt varje år. Vanligtvis räcker det med att beskära 1-2 gånger om året. Om växterna ska klippas oftare eller på ett annat sätt meddelar vi detta i produktbeskrivningarna på webbsidan.

Till katalogen

loader
Laddar...