Plantering och skötsel av färdig häck

När man planterar och sköter färdiga häckar är det nödvändigt att känna till växternas behov.

Planteringsråd

 1. Häckarna är 100 cm långa.
 2. Se till att jorden är lucker och väldränerad och använd eventuellt gödselsmedel.
 3. Du måste först säkerställa att marken är fri från sjukdomar och att den har en bra pH-värde.
 4. Om du planterar växterna i lera är det lämpligt att noggrant förbereda planteringshålet och vid behov lägga en dräneringsslang ner i diket (eventuellt med ett lager av sand under den).
 5. Kontakta oss om du är osäker på hur du ska förbereda jorden.
 6. Luckra upp jorden i botten på diket. Den ska mäta 40 cm i bredd och djup. Obs: använder du ett växtstöd, ska diket mäta 50 cm i bredd.
 7. Sätt häckarna i diket, inkl. lådan om den är gjord av papp. Är den gjord av plast, så ska du ta bort lådan innan planteringen. Se till att lådan sitter strax under markytan.
 8. Placera den medföljande vattenslangen ovanpå rotklumpen/lådan.
 9. Fyll sedan på med jord och trampa till jorden i diket.

Vattning

 1. Kontrollera med jämna mellanrum med en spade att jorden inte blir uttorkad eller för blöt.
 2. Om du är osäker kan du kontakta Hackvaxteronline.se.

Gödning

 1. Kom ihåg att kontrollera att jorden är frisk innan du planterar. Du ska se till att det alltid finns tillgängliga näringsämnen i jorden. Det är bäst att använda (organiskt) gödselmedel.
 2. Tillsätt inte stallgödsel, då detta kan ge skador på rötterna.
 3. Om du är osäker om färgen på bladen, så kontakta Hackvaxteronline.se omedelbart.