Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

De största och äldsta tujorna

Här kan du läsa mer om de största och äldsta tujorna i världen.

Köp tuja

En bra anledning att välja tuja om du vill anlägga en barrhäck i trädgården, är det faktum att tujan kan bli väldigt gammal. Faktum är att av alla barrträd som lämpar sig för anläggandet av häckar i europeiska trädgårdar, är tujan den art som kan bli äldst. Det finns några barrträd som förmodligen kan bli ännu äldre, men i dessa fall baserar sig åldern på en uppskattning. Vad beträffar de flesta tujasorter kan man däremot fastställa åldern ganska exakt. Därtill kan tujor också växa till att bli mycket stora. Här kan du läsa mer om de största och äldsta tujorna i världen.

De äldsta livsträden i världen

De äldsta livsträden i världen

Det är föga överraskande att de äldsta tujorna vars ålder man har kunnat fastställa befinner sig i Nordamerika. Tujor är inhemska häckväxter där, och hämtades därifrån till det europeiska fastlandet under 1500-talet. De första tujorna som introducerades i Europa var exemplar av vanlig tuja (Thuja occidentalis), samma art som de två äldsta tujorna vars ålder man har kunnat bekräfta. På 1990-talet hittade forskare nämligen två exemplar i den kanadensiska provinsen Ontario som visserligen redan var döda vid den tidpunkten, men som visade sig ha så många som 1653 respektive 1567 årsringar.

Eftersom det finns miljontals levande exemplar av vanlig tuja i östra USA och Kanada, även på platser som sällan besöks av människor, är det möjligt att man inte ännu har upptäckt de äldsta levande exemplaren. Av alla levande tujor som har upptäckts hittades det äldsta exemplaret mer eller mindre av en slump för några år sedan. Efter att man hade räknat årsringarna visade det sig att detta livsträd i dagens läge är 1333 år gammalt. Innan detta fynd var den äldsta levande och bokförda tujan 1141 år gammal. Dessa två tujor växer också i Ontario.

I Europa finns inga tujor som är lika gamla som ovannämnda exemplar, eftersom tujan introducerades här för bara några århundraden sedan. Såvitt man vet befinner sig den äldsta levande europeiska tujan i Nederländerna, närmare bestämt i en park vid namn Landgoed Clingendael, i kommunen Wassenaar. Detta exemplar planterades runt 1830 och är alltså för närvarande nästan 200 år gammalt. Men en höjd på mer än 20 meter är detta också den högsta tujan i Europa. Tuja 'Brabant' och tuja 'Smaragd' är underarter av samma sort som denna. Dessa häckväxter är således ett utmärkt val för en barrhäck som kommer att förbli dig trogen i åratal framöver.

De äldsta jättetujorna

De äldsta jättetujorna

Den andra tujasorten i vårt sortiment är Thuja plicata, som på svenska också är känd som jättetuja. Tuja 'Martin', tuja 'Excelsa', tuja 'Atrovirens' och tuja 'Gelderland' är olika underarter av denna tujasort. Denna art härstammar också från Nordamerika, men från andra sidan kontinenten, från västkusten. I likhet med vanlig tuja kan även jättetujan bli väldigt gammal. Eftersom Thuja plicata växer mer oregelbundet i trädform, och kärnan oftast ruttnar bort med tiden, är det dock avsevärt svårare att på ett tillförlitligt sätt fastställa den exakta åldern för dessa träd.

Det äldsta exemplaret av Thuja plicata som man har påträffat är ett dött träd i Olympic National Park, i delstaten Washington i USA, inte långt från gränsen till Kanada. När man räknade trädets årsringar visade det sig ha varit ca 1460 år gammalt när det dog. På andra sidan gränsen, invid Cheewhat Lake i den kanadensiska provinsen British Columbia, stod ett dött träd vars ålder fastställdes vara 1212 år efter analys av ett prov. Den äldsta nu levande jättetujan i världen finns, såvitt man vet, också i Olympic National Park. Efter forskning som utfördes år 2021 har man uppskattat att så kallade Kakaloch Redcedar måste vara omkring 1570 år gammal, men felmarginalen är cirka 200 år.

De första jättetujorna nådde i själva verket Europa ännu senare än vanlig tuja. Således är de äldsta exemplaren i Europa också relativt unga. Det exemplar av Thuja plicata som finns i arboretet i den polska staden Lipno är förmodligen den äldsta jättetujan i Europa, eftersom det har vuxit där sedan 1782. I Nederländerna, Frankrike och Irland finns det också levande jättetujor som har börjat växa där omkring år 1800.

De största tujorna

Med ett namn som jättetuja kan man förvänta sig att de största exemplaren är väldigt stora, vilket säkerligen är fallet. Så kallade Willaby Creek Tree, som befinner sig vid sjön Quinault, sydväst om Olympic National Park, är nästan 60 meter högt och är, såvitt man vet, den högsta nu levande tujan. 53 meter höga Quinault Lake Red Cedar, som växer vid samma sjö, är med sina 500 kubikmeter trä dock ett större exemplar volymmässigt. Den största jättetujan som någonsin levt stod på Vancouver Island i Kanada. Denna 700-åriga tuja var mer än 70 meter hög, men eldades tyvärr upp av skadegörare.

Vanliga tujor blir i allmänhet en aning lägre än jättetujor. Om du låter dessa barrträd växa fritt, kommer de under normala omständigheter slutligen att bli cirka 15 till 20 meter höga. I den amerikanska delstaten Virginia finns ett exemplar som var ca 36,5 meter högt och hade en stamomkrets på 4,62 meter när det mättes i 2015. Detta är högst antagligen den största vanliga tujan i världen, men det är säkerligen möjligt att det finns högre eller mer omfattande exemplar i något avlägset område.

Om du vill anlägga en tujahäck behöver dina tujor naturligtvis inte vara så stora som de vi har diskuterat ovan. Tujan är dock en växtart som kommer att förbli tillförlitlig under många år framöver om du tar väl hand om den. Det samma gäller idegran och ädelcypress.

Visa mer