Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Sjukdomar i lagerhäggshäcken

Köp lagerhägg

En lagerhäggshäck är vanligtvis väldigt anspråkslös vad beträffar skötsel. Såväl vanlig lagerhägg som portugisisk lagerhägg trivs utmärkt i så gott som alla jordtyper och tål en mängd olika livsmiljöer väl. Trots detta kan det förekomma sjukdomar i lagerhäggshäcken. Dessa sjukdomar kan förorsakas av svampar eller skadedjur. I de flesta fallen är det lyckligtvis inte så svårt att åtgärda dessa sjukdomar, och somliga sjukdomar kan till och med förebyggas med rätt åtgärder. På så sätt kommer de praktfulla bladen på dessa städsegröna häckväxter att fortsätta pryda din trädgård under en lång tid framöver.

bladen hagelskottsjuka

Hål i bladen: hagelskottsjuka

Av alla sjukdomar som drabbar lagerhäggar är hagelskottsjukan förmodligen den vanligaste. Sjukdomen orsakar oregelbundna hål i lagerhäggens blad, vanligtvis i mitten av bladet, som om någon hade skjutit på bladet med hagel. Man antar ofta att hålen har orsakats av insekter, något som visserligen är fullständigt möjligt, men skillnaden är dock att insekter vanligtvis äter av bladets kanter. Lagerhäggar som har hål i mitten på bladen lider således oftast av hagelskottsjuka. Innan hålen öppnar sig kan man se små blåsor på bladen. Senare blir bladen bruna och faller av växterna.

Hagelskottsjuka orsakas vanligtvis av svampar i lagerhäggshäcken. Hagelskottsjuka kan orsakas av flera olika sorters svampar, men en sak som de flesta svampar har gemensamt är att de trivs bäst i fuktiga områden. Ordentlig dränering minskar risken för att delar av din lagerhäggshäck blir för blöta, och förhindrar således svamparna från att etablera sig. Om din häck står på en relativt fuktig plats kan du hjälpa häcken genom att beskära den så tidigt som möjligt på året. Genom att beskära grenarna i mars eller april kan du göra det svårare för svamparna att sprida sig. Beskär häcken strax innan sommaren och en gång till i början av hösten för ett optimalt resultat.

Den goda nyheten är att hagelskottsjukan nästan aldrig är en anledning till att växten dör helt och hållet. Det finns dessutom ett antal olika svavelhaltiga bekämpningsmedel som fungerar bra mot hagelskottsjuka. En bra lösning i ett tidigt skede är också att helt enkelt förkorta de drabbade grenarna. Se dock till att du rengör dina beskärningsverktyg ordentligt efter att du har klippt de angripna grenarna, så att svamparna inte kan hoppa över till växtens friska delar.

sporer blad som krullar falsk mjöldagg

Vita sporer och blad som krullar sig: falsk mjöldagg

Mjöldagg är en svampsjukdom som utgör ett hot mot många växter. Lagerhäggen är dessvärre inget undantag i detta avseende. En lagerhäggshäck som nyligen har drabbats av mjöldagg kan kännas igen på de vita, pulveraktiga sporer som svampen förorsakar på växtens unga skott. Vid varmt och fuktigt väder kan svampen som orsakar mjöldagg sprida sig relativt snabbt, särskilt om det regnar, eftersom regndropparna underlättar spridningen. Om du inte agerar omedelbart kan ytan på lagerhäggens blad bli ojämn, eller kan det till och med hända att bladen krullar ihop sig. Dessutom uppstår fläckar på bladen som inledningsvis är ljusgröna och som så småningom skiftar färg till att bli bruna. Lagerhäggens grenar kan också drabbas av dessa svampar.

När du vill bekämpa mjöldagg är det viktigt att känna till att de svampar som drabbar din lagerhäggshäck i själva verket ofta är andra svampar än de som orsakar riktig mjöldagg. Således talar man ofta om falsk mjöldagg. Att skilja på dessa sjukdomar är viktigt, eftersom de bekämpningsmedel som biter på äkta mjöldagg inte har någon effekt på en lagerhägg som har drabbats av falsk mjöldagg. I ett tidigt skede är det möjligt att avlägsna de drabbade bladen eller grenarna, men då bör man se till att dessa inte kommer i kontakt med växtens friska delar. Om större delar av växten har drabbats rekommenderar vi att du använder bekämpningsmedel mot falsk mjöldagg eller att du helt enkelt ersätter de drabbade lagerhäggarna med nya plantor.

De förebyggande åtgärder som kan vidtas när häcken har drabbats av mjöldagg är de samma som när man vill förhindra hagelskottsjuka. Se till att jorden är väldränerad, och om din lagerhäggshäck står på en fuktig plats bör du beskära häcken så tidigt som möjligt på våren och en eller två gånger till senare på året.

Döende växter: rotröta

Rotröta är den enklaste diagnosen att fastställa vad beträffar en sjuk häck, men är samtidigt den svåraste sjukdomen att bota eller förhindra. Detta beror på att rotröta oftast redan förorsakas när plantorna planteras i fel slags jord. Om jorden inte är tillräckligt dränerad eller innehåller för mycket vatten, kommer växternas rötter att förbli blöta längre än de klarar av, vilket leder till rotröta. Som en påföljd av detta kommer växterna i din trädgård att dö ut fullständigt. Den enda lösningen till detta är att dränera jorden ordentligt innan du påbörjar planterandet av din häck, men om jorden i din trädgård är väldigt tung från första början kan detta vara besvärligt.

Att plantera en ny häck är inget realistiskt alternativ i det här fallet, eftersom problemet inte förorsakas av växterna utan snarare av jorden. Om du planterar en ny lagerhäggshäck i olämplig jord kommer plantorna återigen förr eller senare att drabbas av rotröta och dö ut. Detta är i själva verket ett problem som kan drabba så gott som alla häckväxter. I vårt sortiment finns enbart ett fåtal växter som tål blöt jord väl, nämligen avenbok, kinesisk sekvoja och slån, men dessa växter är väldigt olika lagerhägg till utseendet. Förebyggande åtgärder är således det enda goda alternativet vad beträffar rotröta, eftersom det sällan är möjligt att bota sjukdomen.

I samband med att du planterar din lagerhäggshäck kan du förbättra dräneringen genom att sticka några hål i jorden innan du placerar plantorna i planteringsgropen eller fåran. Överloppsvatten kan sedan rinna bort genom dessa hål. Om din trädgård består av tyngre jordtyper kan du eventuellt blanda ner sand i jorden. Om din trädgårdsjord består av tung lerjord rekommenderar vi dock att du väljer andra häckväxter framom lagerhägg.

Skadedjur i lagerhäggshäcken

Ett antal olika insekter gillar att livnära sig på bladen på lagerhägg och portugisisk lagerhägg. Dessa skadedjur lämnar dock olika slags spår efter sig på växterna. Bladlöss och sköldlöss förorsakar till exempel bruna fläckar på bladen, medan rundbladloppor tar små tuggor från lagerhäggens bladkanter. Växthusöronviveln är exempel på ett skadedjur som brukar gnaga på bladens kanter. Växthusöronvivelns larver är dock i själva verket ofta mer förödande för växten än själva skalbaggarna. Detta beror på att larverna äter av växternas rötter. Om du lägger märke till dessa skadedjur för sent kan dina växter vara döda på nolltid.

Om du upptäcker skadedjuren i god tid och med säkerhet kan fastställa vilka skadedjur det är fråga om, finns det flera specialiserade bekämpningsmedel på marknaden som du kan använda dig av. Utöver dessa bekämpningsmedel kan man också använda sig av nematoder, som är ett särskilt bra alternativ om man vill bekämpa växthusöronviveln. Det kanske kan vara obehagligt att släppa lös rundmaskar i din lagerhäggshäck, men dessa nematoder kommer i själva verket att lämna dina växter i fred, och dödar bara skalbaggarna och deras larver. Kompost som innehåller svampar som tar kål på växthusöronviveln är också ett bra val. Genom att blanda ner komposten i trädgårdsjorden kommer jorden dessutom att förbättras ytterligare, något som din lagerhäggshäck kommer att glädjas åt under resten av sitt liv.

Allmänna tips för att förebygga sjukdomar i lagerhäggshäcken

Sjukdomarna som vi har diskuterat ovan kan drabba även de mest försiktiga trädgårdsmästarna trots att alla förberedande åtgärder har vidtagits. Det är dock ett oomkullrunkeligt faktum att häckväxter av god kvalitet som har planterats i optimal jord är bättre rustade mot hot såsom svampar och skadedjur. Lagerhäggar som står för nära varandra på plantskolan och som således inte har tillräckligt med utrymme för att utveckla ett hälsosamt rotsystem är mer benägna att drabbas av en växtsjukdom än ett välodlat exemplar. Hackvaxteronline.se samarbetar enbart med pålitliga odlare som vet hur man bör gå till väga för att odla fram en välmående lagerhäggshäck.

Vidare är det också viktigt att se till att omständigheterna i trädgården är så goda som möjligt för din nya lagerhäggshäck. Lyckligtvis är lagerhäggar inte kräsna vad beträffar omgivningen. Lagerhäggar trivs i så gott som alla väldränerade jordtyper, även om kalkhaltig jord som inte är tillräckligt djup visserligen kan orsaka problem om man vill plantera lagerhäggar. Utöver detta finns det också olika lagerhäggssorter på marknaden att välja mellan, av vilka somliga är mer resistenta mot svampsjukdomar än vanlig lagerhägg, såsom till exempel lagerhäggen 'Novita'.

Läs mer