Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Skillnader mellan olika ligustersorter

Här kan du läsa mer om de viktigaste skillnaderna mellan dessa olika sorter.

Köp liguster

Om du vill anlägga en ligusterhäck i trädgården finns det olika sorter du kan välja mellan. Alla ligustersorter har sina egna egenskaper som kan göra dem mer eller mindre lämpliga för din trädgård, men det finns också många likheter de olika sorterna emellan. Ett exempel på detta är att samtliga ligustrar är halvt vintergröna häckväxter som relativt snabbt kan växa tillräckligt högt för att hålla tillbaka nyfikna förbipasserandes blickar. Men vilka är då de exakta skillnaderna mellan olika ligustersorter? Vi har listat dessa åt dig nedan, så att du med säkerhet kan välja den liguster som passar bäst för din trädgård.

Naturliga ligustersorter

Naturliga ligustersorter

Vårt sortiment består av ligustrar som förekommer vilt i naturen och underarter som härstammar från dessa. Detta stämmer för övrigt också in på många av våra andra häckväxter. Vanlig liguster (Ligustrum vulgare) har länge varit en favorit bland europeiska trädgårdsmästare. En viktig anledning till detta är att vanlig liguster är en inhemsk häckväxt i stora delar av Europa, även i Sverige. Ligustern förekommer fortfarande vilt i Sverige, i skärgården och längs Bohusläns kust. Om man vill anlägga en ligusterhäck med ett relativt informellt och naturligt utseende är vanlig liguster således förmodligen också det bästa valet. Om man beskär häcken två gånger per år eller oftare är det dock också möjligt att åstadkomma en mer stramklippt ligusterhäck.

Under årens lopp har bredbladig liguster (Ligustrum ovalifolium) – som härstammar från Japan – dock gjort anspråk på den vanliga ligusterns popularitet. Det finns flera anledningar till detta. En av dessa är det faktum att bredbladig liguster lämpar sig bättre för anläggandet av häckar med ett mer formellt utseende. Detta beror på att bladen på bredbladig liguster är något rundare än de relativt avlånga bladen på vanlig liguster. Dessutom anses bredbladig liguster vara mer tillförlitlig vad beträffar dess benägenhet att behålla sina blad. Ligustrar är nämligen officiellt inga vintergröna häckväxter, eftersom de kan fälla en del av sina blad under stränga vintrar. I vanliga fall behåller de dock sina blad hela året runt, som dessutom förblir gröna.

Såväl bredbladig liguster som vanlig liguster är tillförlitliga val om man har för avsikt att anlägga en ligusterhäck. Bägge två är väldigt kraftiga växter som tål utmanande omständigheter utmärkt. Är din trädgård belägen i en storstad längs en trafikerad väg eller på en väldigt blåsig plats? Eller har du relativt torr jord i trädgården? I så fall behöver du inte oroa dig för att en ligusterhäck inte skulle trivas i din trädgård. Ligustern trivs utmärkt i en bred skala av trädgårdar som kan vara utmanande för många andra häckväxter.

Vackra gyllengula blad: gulbrokig bredbladsliguster

En av de ligustersorter som du hittar i vårt sortiment är gulbrokig bredbladsliguster (Ligustrum ovalifolium 'Aureum'). Nästan alla häckväxter vars namn innehåller ordet "brokig" har tvåfärgade blad, vilket också stämmer väl in på gulbrokig bredbladsliguster. Vad beträffar växtsättet är denna art lik bredbladig liguster, som i själva verket är dess överart. Bladen utgör dock den väsentliga skillnaden, som på gulbrokig bredbladsliguster kännetecknas av en praktfull, gyllengul rand. Denna kombination återfinns också hos klätterbenved 'Emerald 'n Gold' (Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'), men denna häckväxt blir enbart en meter hög, medan gulbrokig bredbladsliguster lätt kan bilda höga, insynsskyddande häckar.

En fördel med de gyllengula bladkanterna på gulbrokig bredbladsliguster är att du själv i viss mån kan påverka hur breda dessa kanter blir. Randens bredd beror nämligen på hur mycket solljus plantorna dagligen får. Vill du att bladen på din gulbrokiga bredbladsliguster ska bli så gula som möjligt? I så fall bör du plantera växten på en solig plats. Det finns exemplar på soliga platser vars blad är fullständigt gula. Somliga trädgårdsmästare föredrar dock att bägge färgerna förblir framträdande. I dessa fall är en halvskuggig plats ett bättre val.

Liksom de flesta andra ligustrar kan även gulbrokig bredbladsliguster växa på skuggiga platser, men detta är inte att rekommendera. Skugga leder nämligen inte bara till att bladets gula rand blir så gott som osynlig; ligustrar får också färre blad om de står på skuggiga platser. Dessutom förgrenar ligustern sig mindre tätt ju skuggigare läget är.

Mindre bladförlust med vintergrön liguster

Är du bosatt i ett område där det blir relativt kallt på vintern, och vill du anlägga en ligusterhäck som trots detta behåller en så stor del av sina blad som möjligt? I så fall är vintergrön liguster (Ligustrum vulgare 'Atrovirens') det mest pålitliga valet. Denna kultivar av vanlig liguster trivs bra i vårt omväxlande klimat, och förlorar färre blad på vintern än den sort denna underart härrör från. För övrigt är det möjligt att en del av bladen på denna sort antar en gyllenbrun färg på hösten.

Det faktum att vintergrön liguster behåller fler blad på vintern än vanlig liguster är dock inte den enda skillnaden dessa arter emellan. Bladen på vintergrön liguster är dessutom en aning smalare och mer avlånga till formen. En ligusterhäck som består av denna art är också oftast något smalare än en häck som består av vanlig liguster, även om du i stor utsträckning kan påverka detta själv genom att beskära häcken mindre på bredden. Om du föredrar en mer naturlig häck rekommenderar vi att du bara beskär häcken en gång per år. Om du däremot vill att din häck ska vara rakare och stramare bör du däremot beskära häcken minst två gånger per år

Om du vill att din ligusterhäck ska präglas av en möjligast riklig blomning är vintergrön liguster inte det bästa alternativet. Medan blomplymerna på de flesta ligustersorter blir ca 7 till 12 centimeter långa, kommer de inte att bli mycket mer än 2 till 4 cm långa på en vintergrön liguster. Denna häckväxt är dock ett idealiskt val om man vill anlägga en formell häck som förblir insynsskyddande även under vintern.

Läs mer