Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Tuja i jämförelse med andra barrträd

Vad är det som gör tujan så populär jämfört med andra barrträd?

Köp tuja

Tujor, som ibland också kallas för livsträd, är vackra barrträd. För att vara exakt är tujan ett barrträd med fjällaktiga barr. I europeiska trädgårdar är tujor kanske de mest populära barrträden med fjällaktiga barr som finns. En växtart kan bara bli så populär om den har specifika egenskaper som gör den idealisk för anläggandet av häckar. Vilka är då tujans egenskaper i detta avseende? På den här sidan kan du läsa mer om vad som gör tujan så speciell jämfört med andra barrträd. Kanske är tujan också det perfekta barrträdet för din trädgård?.

Vad är det som gör tujor till barrträd?

Vad är det som gör tujor till barrträd?

För att tillhöra en viss växtordning måste en växtart naturligtvis ha likheter med de andra växterna som tillhör samma ordning. Vad beträffar tujan är växtens bladverk den mest framträdande faktorn i detta avseende. I likhet med andra barrträd har tujan inga stora blad. Barrträd kännetecknas däremot av barr eller av fjällaktiga blad. Tujans fjällaktiga barr gör att dessa barrträd är idealiska för anläggandet av strama och formella häckar. Tujor har nämligen inga stora blad som sätter käppar i hjulen när du har beskurit din tujahäck i den form du önskar, vilket innebär att häcken på avstånd ser ut som en vacker och jämn helhet.

Utöver detta är tujor riktiga barrväxter vad gäller deras förakt gentemot blöta rötter. Det är visserligen ett välkänt faktum att så gott som alla häckväxter ogillar om deras rötter står i stillastående vatten under en lång tid, men barrträd drabbas av rotröta relativt snabbt. Om du vill plantera en barrträdshäck i trädgården behöver detta dock inte vara så allvarligt som det kan verka vara, eftersom de flesta jordtyper kan dräneras utan större svårigheter, och tujor trivs i så gott som alla väldränerade jordtyper. Detta är dock något att ta hänsyn till om du har tyngre jord i trädgården. Tung lerjord kan till exempel sällan dräneras tillräckligt bra för en barrträdshäck.

Kanske ännu viktigare är det faktum att tujor, i likhet med de flesta andra barrträd, är städsegröna häckväxter. Detta innebär att växterna efter ett par år är idealiska för insynsskyddande häckar i och med att de når en höjd på 1,80 meter eller högre. Beskär din tujahäck regelbundet för att säkerställa att den förgrenar sig så tätt som möjligt. På så sätt kan du njuta av ett skydd mot nyfikna blickar under en lång tid framöver.

Relativt lättskött

Relativt lättskött

Regelbunden beskärning är för övrigt också ett måste vad gäller tuja, eftersom detta barrträd, till skillnad från idegran, inte kan skjuta nya skott från gammal ved. Du kan inte bara låta din tujahäck växa hur som helst, för då kommer din häck med tiden att drabbas av irreparabla skador, såsom bruna fläckar och så småningom kala grenar. Lyckligtvis är tujan dock i detta avseende mer lättskött än till exempel den mycket snabbare växande leylandcypressen. Om du beskär din tujahäck två eller tre gånger per år, och samtidigt undviker att beskära grenarna på dina livsträd längre än de är gröna, kommer du att kunna njuta av dina häckväxter i flera årtionden framöver.

Ogillar du att behöva beskära dina häckväxter och tycker du att det är helt okej att vänta lite längre tills din tujahäck är tillräckligt hög? I så fall kan du välja att plantera tuja 'Smaragd' i trädgården. Denna tujasort växer betydligt långsammare än de andra livsträden i vårt sortiment och behöver således bara beskäras en eller två gånger per år. Om du vill åstadkomma en hög tujahäck räcker det med att du inledningsvis enbart beskär häcken på bredden. Om du beskär växternas kronor kommer de nämligen knappt att bli högre.

Mycket variation hos olika tujasorter

Det faktum att tuja 'Smaragd' är en långsamväxande art är ganska speciellt. Vad andra barrträd beträffar är det ibland möjligt att välja mellan olika bladfärger, men växternas växtsätt är ofta mer eller mindre det samma. Alla ädelcypresser växer ungefär på samma sätt, och när det kommer till leylandcypresser kan du enbart välja mellan snabbväxande häckväxter och häckväxter som växer ännu snabbare. Våra tujasorter erbjuder lite mer variation i detta avseende. Tuja 'Brabant' växer till exempel lite snabbare än alla andra livsträd, och vidare har alla tre sorter av jättetuja som du hittar i vårt sortiment något unikt att erbjuda.

Tuja 'Excelsa' är mer välförgrenad, och är således det bästa alternativet om du vill åstadkomma en sikttät häck i trädgården utan att behöva beskära växterna alltför ofta. Tuja 'Atrovirens' har däremot ett något grövre och mörkare bladverk än de andra jättetujorna, medan tuja 'Martin' är något ljusare och präglas av ett anmärkningsvärt smalt växtsätt, vilket innebär att det är möjligt att njuta av de insynsskyddande egenskaper som en barrträdshäck kan bidra med, även i trädgårdar som är för små för exempelvis en häck av leylandcypresser. Det finns inga andra barrträd som erbjuder lika mycket variation som tujan. På så sätt är det möjligt att hitta en vacker tujahäck för så gott som vilken trädgårdsdesign som helst.

Omedelbart sikttät

De trädgårdsmästare som letar efter en barrträdshäck som snabbt kan bidra med avskildhet i trädgården hittar ofta till leylandcypressen, och särskilt till vanlig leylandcypress, som kan växa med upp till en meter på ett år. Trots detta finns det också fördelar med att välja en långsammare växande barrträdssort, såsom tuja. Leylandcypresser växer visserligen snabbt på höjden, men under de första åren efter att den har nått ögonhöjd kan häcken fortfarande vara ganska glesbevuxen. Detta problem uppstår dock inte om man väljer tuja. När en tujahäck väl har nått en höjd på 1,8 meter är den omedelbart fullständigt sikttät.

Ibland är det förvånande hur lättodlad tujan är när man vill åstadkomma vissa slags barrträdshäckar. Dess kompaktare växtsätt och det faktum att tujan är mer lättskött än vissa mer snabbväxande barrträd gör livsträdet till ett lockande alternativ. När man beaktar tujans speciella egenskaper är det således lätt att förstå varför tujan har vuxit till att bli ett av de mest populära barrträden i Europa.

Läs mer