Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

När är tuja inget bra val?

Här kan du läsa mer om när detta gäller och om dina alternativ i sådana fall

Köp tuja

Tuja är en lämplig häckväxt för de flesta trädgårdar. Den trivs i så gott som alla väldränerade jordtyper och växer väl i såväl gassande solljus som i djup skugga. Precis som med alla andra häckväxter finns det dock också omständigheter som tujan ogillar. Det finns med andra ord säkerligen såväl trädgårdsdesigner som situationer då tuja inte är ett bra val. Här kan du läsa mer om de viktigaste exemplen på detta, och om de bästa alternativen till tuja i dessa situationer.

Tung och svårdränerad jord i trädgården

Tung och svårdränerad jord i trädgården

Den största risken för en tujahäck är vattenstagnation i jorden. Detta ett visserligen ett stort problem för många häckväxter, eftersom rötter i stillastående vatten är den huvudsakliga orsaken till rotröta. Barrträd är dock extra känsliga i detta avseende, och tujan är tyvärr inget undantag. Fuktig jord behöver dock inte nödvändigtvis innebära att du inte kan plantera tuja. Vissa blöta jordtyper kan dräneras väl, med den påföljd att du fortfarande kan plantera den vackra barrhäcken du har i åtanke. Om det inte räcker med att sticka några hål i jorden när du planterar växterna kan du överväga huruvida ett dräneringssystem passar ihop med din budget och dina planer.

Det är inte lätt att rekommendera ett alternativ till tuja som trivs väl i blöt jord. Alla häckväxter som liknar tuja är nämligen ungefär lika känsliga när det gäller blöt jord. Det enda barrträdet i vårt sortiment som trivs i blöt jord och till och med växer väl i sumpiga marker är kinesisk sekvoja. Detta är säkerligen ett barrträd som är väl värt mödan, men eftersom det fäller sina barr är det vanligtvis inte ett realistiskt val för trädgårdsmästare som vill anlägga en insynsskyddande häck i trädgården, även om kinesisk sekvoja kan bidra med en hel del skydd och avskildhet på sommaren. Den vattenbeständiga avenboken är också lövfällande, och bildar dessutom fullständigt annorlunda häckar på grund av sina stora blad.

Lite tid för skötsel

Lite tid för skötsel

Har du ett tidskrävande jobb och har du således egentligen för lite tid för att ta hand om dina häckväxter? Eller är du helt enkelt inte särskilt händig med sekatören? I så fall är tujan ingen idealisk växtsort för din trädgård. Jämfört med många andra barrträd är tujan verkligen en lättskött häckväxt, men växterna bör trots detta beskäras två eller tre gånger om året för att de ska förbli friska. Med något torrare trädgårdsjord bör du dessutom hålla ett noggrant öga på vattennivån i jorden. Förutom för blöt jord är också för torr jord problematiskt för tujan, vilket innebär att du kan vara tvungen att vattna häcken regelbundet om marken i din trädgård består av sandjord.

Om du har för lite tid att ta hand om en tujahäck är idegranen ett intressant alternativ. Idegranen växer mycket långsammare än andra barrträd som vanligen används för anläggandet av häckar, och är också ett av få barrträd som kan föryngras genom en föryngringsbeskärning om du anser att din häck har blivit för stor. På grund av den långsammare tillväxten dröjer det dock några år längre för en idegranshäck att nå samma höjd som en tujahäck. Du kan dock eventuellt skippa denna väntetid genom att omedelbart plantera stora exemplar av idegran i trädgården. En färdig häck är också ett alternativ som är värt att överväga i detta fall. Vi erbjuder olika slags färdiga idegranshäckar.

Barrträd som är mer lika tuja till utseendet, såsom ädelcypress och leylandcypress, är inga bra alternativ i detta fall. Dessa växer nämligen minst lika snabbt som tuja och kräver således vanligtvis mer skötsel.

Föredrar du en mindre formell häck?

Tack vare sitt välförgrenade växtsätt, jämna bladverk och det faktum att tujan är en vintergrön häckväxt, planterar man vanligtvis tujor när man vill åstadkomma häckar som präglas av ett relativt formellt utseende. Tujor ser helt enkelt vackra ut om de beskärs i raka former. Om du föredrar en häck med ett mer lekfullt utseende är tuja inte det bästa alternativet. Barrens fjällaktiga form gör att häcken inte ser som bäst ut om barren får växa hur som helst, och tujan får inte heller några blommor eller bär. Vidare bör en tujahäck beskäras regelbundet för att förhindra att bruna eller kala fläckar uppstår i häcken.

Det är möjligt att närma sig den formella karaktären hos en tujahäck på ett lite mindre formellt sätt. Tujan präglas av ett konliknande växtsätt, vilket gör att den ser bra ut som solitära träd i trädgården. Eftersom detta växtsätt säkerligen är dekorativt finns det trädgårdsmästare som beskär sina tujahäckar i raka former nedtill, medan de behåller tujahäckens konliknande toppar. Under häckens första levnadsår är detta också ett bra sätt att se till att växterna så småningom blir tillräckligt höga för att bidra med mer avskildhet i trädgården.

Är ovannämnda häckar fortfarande för raka och strama för din smak? I sådana fall stämmer en lagerhäggshäck antagligen mer överens med det du letar efter. De stora, glänsande bladen på dessa vintergröna häckväxter kräver lite mer utrymme än en tujahäck, men säkerställer samtidigt att en lagerhäggshäck säkerligen fångar uppmärksamhet i trädgården. I likhet med tujan är även lagerhäggen en välförgrenad, vintergrön och tillräckligt hög häckväxt för att så småningom bilda insynsskyddande häckar. Dessutom finns det många olika lagerhäggssorter att välja mellan. Aukuban har liknande blad, men aukubans blad har vackra, gula fläckar. Aukuban växer dock lite långsammare än de flesta tujor och lagerhäggar.

Läs mer