Jämför produkter
  1. Radera den här artikeln
Lägg till flera produkter i jämförelsen Jämför
Du har inga artiklar att jämföra.

Giftiga trädgårdsväxter: tuja

Här kan du läsa mer om vad du bör ta i beaktande om du har tujor i trädgården.

Köp tuja

När man beaktar att tujan också kallas för livsträd på svenska, och att den genom tiderna har använts som medicinalväxt, kan det vara svårt att föreställa sig att tujan är en giftig trädgårdsväxt, i likhet med många andra barrträd. Växten hämtades ursprungligen till Europa som ett botemedel mot skörbjugg, eftersom barren på vanlig tuja (Thuja occidentalis) är fulla av C-vitamin. Det har dock även hänt att nötkreatur har dött efter att de har ätit av växtens barr. Det faktum att tujan innehåller giftiga ämnen är således verkligen något att ta i beaktande om djur kommer att vistas nära din häck.

Är tujan farlig för människor?

Är tujan farlig för människor?

Tujans gift är vanligtvis inte farligt för människor. Man är nämligen tvungen att medvetet ta en stor tugga av växtens barr för att få i sig en så stor mängd gift att man skulle bli mycket sjuk eller dö av det. Att plantera en tujahäck i en trädgård där barn regelbundet leker är således ganska säkert. Tujans frukter består av torra kottar som inte ser smakliga ut, till skillnad från exempelvis de bär som växer fram på honliga idegranar. Risken för att ett barn skulle stoppa giftiga delar av tujan i munnen är således ganska liten. Tujan är ett säkert val för en barnvänlig trädgård.

Det är dock förvisso sant att människor kan märka av tujans giftighet. Detta gäller särskilt om vår hud kommer i kontakt med tujan. Tujan innehåller nämligen ämnet tujon, en eterisk olja som främst förekommer i tujans barr. I sin rena form är detta ämne giftigt, även om tujon används i bearbetad form i vissa alkoholhaltiga drycker, såsom absint och vermouth. Om man vidrör växten kan ämnet orsaka klåda, hudirritation och andra allergiska reaktioner. Även om detta vanligtvis går över av sig själv, rekommenderar vi fortfarande att du använder handskar och andra skyddskläder när du beskär växten.

Ämnet förekommer i tujans alla delar, men barren är den del av växten som innehåller mest tujon. Utöver detta innehåller också träet, de kägelformade kottarna och grenarnas ändar också relativt mycket giftiga ämnen.

Tujaförgiftning hos djur

Tujaförgiftning hos djur

Tujan är farlig för djur, i synnerhet vanlig tuja (Thuja occidentalis). Eftersom tujor är städsegröna häckväxter kommer dessa barrträd i djurens ögon att se läckra ut året om. Detta gäller dessutom särskilt om man har beskurit häcken i häckform. Om en tuja växer i sin naturliga trädform, kommer barren redan efter några år att sitta för högt för att många djur ska kunna äta av dem, men detta underlättas avsevärt om häcken är en eller två meter hög. Om dina husdjur regelbundet strövar omkring i trädgården är tujans giftighet således definitivt något att ta i beaktande.

Under årens lopp har det framför allt hänt att hästar har dött av att äta av tujor. Hästar kommer också att lida av irriterad hud om de kommer i kontakt med tujans giftiga delar, men problemet förvärras om de faktiskt börjar äta av växterna. Om hästar äter av grenarna leder detta till att giftet kan ta sig in i djurets matsmältningssystem, för att sedan angripa såväl levern som njurarna. Symtom på förgiftning hos en häst inkluderar spasmer, diarré och medvetslöshet. Om hästar äter 500 gram eller mer av växterna kan detta ha dödlig utgång.

Att detta huvudsakligen drabbar hästar betyder inte att det bara angår dem. Betande kor vill också ibland äta av tujor, liksom getter, katter, hundar och till och med gnagare. Således är det viktigt för deras hälsa, men också för barrhäckens utseende, att du hålla dessa djur borta från din häck.

Undvik tujaförgiftning

Huruvida du bör vidta förebyggande åtgärder innan du planterar din tuja beror på hur nära din häck djuren kommer att vistas. Händer det att djur befinner sig i närheten av din tujahäck? I så fall kan du i preventivt syfte välja en jättetuja (Thuja plicata), såsom tuja 'Excelsa', tuja 'Atrovirens' eller tuja 'Martin'. Även om dessa sorter också innehåller giftiga ämnen, verkar det som om dessa är betydligt mindre giftiga än arter av vanlig tuja, såsom tuja 'Brabant' och tuja 'Smaragd'.

En annan försiktighetsåtgärd du kan vidta är att göra det svårare för betande djur att nå din tujahäck. Du kan till exempel gräva en djup fåra på den sida av häcken där djuren vistas, eller plantera lägre, taggiga häckväxter på den sidan av tujahäcken. På så sätt blir det besvärligare för djuren att ta sig så långt fram att de skulle kunna äta av häcken. Om du kan välja mellan att plantera häcken på olika platser i trädgården kan du naturligtvis också välja den plats där det är svårast för djuren att ta sig fram till häcken.

Vidare är det viktigt att du håller lösa delar av växterna borta från djuren. När du beskär din tuja är det viktigt att du inte slänger ditt beskärningsavfall på ängar eller andra platser där djur betar. De avklippta grenarna kan du till exempel slänga i komposten. Om detta inte är möjligt kan du ofta be att kommunen hämtar upp ditt beskärningsavfall. På så sätt kan du undvika att djur förgiftas av dina tujor.

Visa mer